Remeslá
Táto rubrika sa momentálne pripravuje. Okrem rezbárstva tu nájdete asi 150 remesiel s krátkym popisom, predpokladaný termín vloženia je začiatkom septembra.


Život na špagátiku Tlačiť E-mail

Formy bábkového divadla boli v minulosti rôzne. Maňuškový typ (rukavicové bábky), bábky bez zavesenia na spôsob v kĺboch ohybných bábik, jednoduché figúrky nasadené na palici, visiace na drôte a tieňové bábky boli súčasťou niekoľkých kultúr.
Čítať celý článok...
 
Rozdelenie remesiel (činností) Tlačiť E-mail

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aký kľúč použiť pri rozdelení remesiel? Podľa platnej legislatívy, podľa materiálového zamerania, podľa sortimentného delenia...? Že je tých možností toľko? Tých otáznikov je v tomto smere oveľa, oveľa viac. Pozrime sa teda na problematiku bližšie...

 
Čítať celý článok...
 
Řezbářská výzdoba současných a historických smyčcových hudebních nástrojů Tlačiť E-mail
Řezbářská výzdoba v dnešní  houslařské praxi

 V současnosti je houslařství chápáno jako uměleckořemeslná profese, která se zabývá výhradně výrobou houslí a ostatních smyčcových hudebních nástrojů houslového typu (violy, violoncella, popř. kontrabasy).  Pokud hovoříme v této souvislosti o "moderních" či "současných" smyčcových nástrojích, je nutné si uvědomit, že i tyto existují v relativně ustálené podobě již několik staletí. Je až s podivem, jak je tato staletími vykrystalizovaná podoba smyčcových nástrojů nadčasová a housle jsou od dob pozdní renesance prakticky neměnné. Ideálem zvuku i uměleckého zpracování houslí jsou stále nástroje starých italských mistrů, Stradivariho, Guarneriho, Amatiho a dalších.
Čítať celý článok...
 
Poselství dřeva Tlačiť E-mail
obálka V minulom roku (2007) bola vydaná vo vydavateľstve Golempress  zaujímavá publikácia Václava Šplíchala, Marie Otavovej a kolektívu ďalších autorov „Poselství dřeva“. Bez nadsádzky sa dá o tejto knihe povedať,  že je trefou do čierneho. Kniha je výnimočná nie len tématickým zámerom, formátom (A 4), ale aj spracovaním. Táto populárno-náučná publikácia  môže poslúžiť ako slovník, encyklopédia či ako metodická príručka k odbornej práci. Práve precízne delenie a široký záber jednotlivých položiek robia z tohoto prameňa jedno z najkomplexnejších diel aké nemá v súčasnej dobe pararelu. Takmer neuveriteľné je, že kniha nebude samostatným tématickým mílnikom, ale je prvou z edície trinástich žánrovo uzavretých dielov.

Čítať celý článok...
 
Remeslá Tlačiť E-mail
Okrem známych výrazov tu nájdete aj menej používané, niektoré sú už takmer zabudnuté. Niektoré výrazy možno nespĺňajú charakteristiky remesla (vhodnejšie by bolo pomenovanie "služba", alebo "činnosť"), ale hranice zaradenia sú niekedy veľmi široké a nejednoznačné. Aj to niečo naviac však môže pomôcť pri hľadaní významu niektorých činností. Zoznam bude priebežne dopĺňaný o ďalšie výrazy a nebudú chýbať pochvalné a hanlivé pomenovania remeselníkov, rozdelenie remesiel z rôznych hľadísk, výklady pojmov a pod...

 


DREVO A PLETIVÁ


Názov a výklad pojmu

Debnár, bednár
Debnár zhotovuje drevené obaly a debnenia. Charakteristickým pre toto remeslo je výroba sudov, kadí, geliet, múteľníc a vedier kde sa používa spájanie dreva pomocou obručí . Debnár však zhotovoval v niektorých regiónoch aj člny, avšak táto kategória má svoj remeselnícky výraz "lodiar".


Doskár
Používa sa aj výraz píliar. Výrobca latí, dosák, fošní a trámov. V minulosti boli doskári nájomní robotníci ktorí priamo v lese, či na stavbe realizovali výrobu reziva. K tomuto účelu používali veľké dvojmužné píly, ktorými sa delila guľatina pozdĺžne. Zhotovovali aj špeciálne konštrukcie ktoré umožňovali presnejšie vedenie rezu, píly bývali viaclistové a pohyb mohlo zabezpečovať aj viacej mužov. Remeslo má však aj svoju mechanizovanú podobu. Stroj (píla) na výrobu reziva sa nazýva gater, býval na vodný, neskôr parný pohon a v súčasnosti sa používa elekrický, či benzínový motor.


Doškár
Pokrýva strechy domov snopmi viazaných zo slamy, alebo mokraďových rastlín (pálka, rákos, tŕstie, šáchor, orobinec).


Drevorubač
Jedno zo základných remesiel na spracovanie dreva. Drevorubač (tiež ťažiar), realizuje výrub, alebo výrez stromov za účelom ďalšieho spracovania, odstránenie kalamitných stavov, alebo úpravu či údržbu lesných a parkových porastov.


Kolár
Kolár vyrábal vozíky, vozy, kočiare, drožky, sane, zhotovoval aj konštrukcie prvých automobilov, lietadiel a lodí.


Korytár
Zhotovuje nádoby z jedného kusu dreva vydlabaním dutiny. Sortimentnou náplňou sú misy, korýtka, korytá (troky, necky...), dlabané člny (monoxyly). Charakteristické pre toto remeslo sú rôzne tvary (profily) a veľkosti sekier.


Košikár
Košíkar zhotovuje košíky, klietky, vrše na lov rýb, výplety ľahkých vozov, prútený nábytok, dekoračné predmety, pletené ohrady a v stavebníctve sa v kombinácii s hlinenou mazaninou používali prútené výplety ako výplň (najmä) hospodárskych budov. Materiálom na výrobu sú hlavne vŕbové prúty. U niektorých výrobkov to môžu byť aj brezové, lieskové prúty prípadne korienky agátu, borovice, smreku a jedle.


Metliar
Vyrábal metly z materiálov vhodných k tomuto účelu. Najpoužívanejším bol cirok, brezové, lieskové a vŕbové prútie.


Pažbár
Pažbárstvo je špecializáciou puškárstva. Zbrojárske dielne, najmä väčšie pracovali systémom deľby práce. Pažbár zhotovoval, prípadne zdobil pažby strelných zbraní.


Pilčík
Remeselník vykonávajúci porez (prípadne údržbu) stromov motorovou pílou.


Píšťalkár
Výrobca píšťal. V jednoduchej podobe sú píšťalky jarmočným tovarom, remeslo však charakterizuje aj výroba vábničiek, ladičiek, dychových hudobných nástrojov (tu sú aj alternatívne názvy smerov výroby) až po náročnú výrobu píšťal do organov.


Rezbár
Remeselník zhotovujúci sochy, reliéfy a inú výzbobu realizovanú v dreve. Remeslo má veľa variácií, v závislosti od použitej zdobnej techniky, ale aj tématického zamerania. Rezbár môže byť napríklad figuralista, ornamentalista...


Sitár
Sitár sa zaoberal výrobou sít na preosievanie sypkých materiálov, alebo zachytenie pevných častíc v tekutine. Sitá mohli byť s výpletom, vysekávané alebo vyvŕtávané. Sitár často vyrábal aj strúhadlá a sieťky proti hmyzu.


Slamienkar
Slamienkárstvo je variáciou košíkarstva. Ako základný materiál sa používajú nemlátené dlhé steblá raže a ovsa. Pred spracovaním sa slama máča (mokrý sôsob), alebo zadymuje sírou (suchý spôsob). Výrobkami slamienkara sú ošatky (slamienky, slamenice), misky, košíky pre nosnice, úle, slamené ozdoby (vence, vianočné a veľkonočné dekorácie)...


Stolár
Stolár zhotovuje interiérové vybavenie (nábytok, okná, dvere a zárubne) a taktiež záhradné realizácie (nábytok, pergoly, brány, drevené obloženia a oplotenia).


Sudár, súdkar
Pozri výraz "Debnár".


Štekar
Výrobca kolíkov - štekov (prevažne) z agátového dreva. Tieto sa používali vo vinohradoch ako opora viniča.


Šúpoliar
Remeselník ktorý zhotovuje z kukuričného šúpolia rohože, košíky, misy, tašky, klobúky a sandále. Zaujímávým artiklom sú postavičky (šúpolienky), zobrazujúce rôzne remeselné činnosti.


Tesár
Toto remeslo patrí do skupiny stavebných remesiel a využíva kombináciu viacerých techník. Poslaním tesára je zhotovovanie drevených konštrukcií (lešenie), debnenia (šalovanie), krovov a drevostavieb.


Tokár
Využíva pri výrobe rotačného pohybu obrábaného predmetu, ku ktorému je priložený pracovný nástroj ktorým sa odoberá materiál (tokárske dláto, brúsny papier...). Výsledkom je obrobok kruhovitého prierezu (miska, násada, stĺpik..). Alternatívnym pomenovaním tokára je výraz "sústružník".


Čítať celý článok...
 


adultload.ws javslon.com amateur sex mobileadultload.ws javslon.com amateur sex mobile

REZBÁRSTVO.SK

Rezbárstvo.sk je portál, kde nájdete  informácie o nástrojoch, materiáli podujatiach a autoroch. Nedajte sa zmiasť názvom portálu, pretože okrem rezbárstva  sú tu užitočné informácie z viacerých oblastí. V krátkom čase pribudnú nové funkcie v profiloch registrovaných, kde môžete umiestniť svoje videá, fotografie a iné zaujímavosti a to celkom zadarmo. Registrácia trvá len pár minút.

    Pripravujeme

    · Arbortech Mini Grinder
    · Rukoväte dlát
    · Ako sa brúsia dláta
    · Lup, na aký sa nezabudne

 


 

 

Vydáva

A-studio Andrej Irša
Posledná atualizácia: 23. novembra 2018
Vychádza nepravidelne

 

ISSN 1338-3728


 

 

drotaria