Dláta S.J. Addis Tlačiť E-mail

Legendárne anglické dláta s označením S.J.ADDIS, (Ward & Payne), patria medzi najlepšie rezbárske nástroje, sú zberateľskou lahôdkou, a predsa sa o nich málo vie...
Voľný preklad je zo stránky   http://www.shef.ac.uk/hawley/project/research/addis

Addisov príbeh
 

Hawleyho múzeum (Hawley Collection) sa v priebehu rokov stretlo s mnohými otázkami týkajúcich sa S.J. a J.B. Addisových, výrobcov rezbárskych nástrojov. Taktiež rýchle vyhľadávanie prostredníctvom vyhľadávača Google odzrkadľuje úroveň záujmu (ako aj klamlivé informácie) o nich. Ich nástroje zaberajú osobitné miesto v mysliach zberateľov a nedostatok uverejnenej biografie vedie k sérii príbehov o životoch rôznych členov tejto rodiny. Hawleyho múzeum vlastní rozličné záznamy o Addisových. Informácie v nich obsiahnuté boli použité v tomto článku. Toto skúmanie niektorých dostupných zdrojov bolo uskutočnené za účelom identifikovania základných bodov príbehu Addisových. Zároveň sa preukázal potenciál Hawleyho múzea pre detailné skúmanie veľmi špecifických aspektov histórie Sheffieldskej výroby nástrojov.

Nepochybujeme, že existujú aj ďalšie zdroje informácií. Toto zhrnutie je pokusom nájsť preukázateľné časti dôkazov, ktoré by podporili jednotlivé príbehy. Odvtedy, čo bola stránka prvý krát zverejnená, sa objavili ďalšie informácie týkajúce sa práce S.J. Addisa. Moje poďakovanie patrí Johnovi Wilkinsovi.
Dr. Joan Unwin, Výskumná asociácia, Hawleyho múzeum
 
Obchodné značky J.B. Addisa zo Sheffieldu a S.J. Addisa z Londýna

Vrátiac sa k otázke obchodných značiek a hodnote mena „Addis“, záznamy spoločnosti Cutler (nožiar) sú dôležité pre pochopenie používania týchto značiek. Registrácia značky Ward a Payne, ktorú tvoria prekrížené kladivá nad nákovou, bola už objasnená.

JB Addis woodcarving tool
Rezbársky nástroj J.B. Addisa označený „J.B Addis a synovia Sheffield“

 

 

Addisov príbeh

Register obchodných značiek


sj addis mark
Rezbársky nástroj označený S.J. Addis so značnou Ward a Payne – prekrížené kladivá nad nákovou

Potom čo sa v roku 1878 spoločnosť Cutler stala pod – registrom Kancelárie obchodných značiek, boli značky  znova registrované s vyhlásením o práve výrobcov používať svoje značky.

V roku 1882 bola značka Ward a Payne pozostávajúca z prekrížených kladív nad nákovou znova registrovaná s tvrdením, že bola používaná posledných 38 rokov predchádzajúcich tomuto roku (resp. bola používaná od roku 1844, alebo presnejšie 1843, kedy bola značka prvý krát registrovaná Henrym Payneom.) Oveľa významnejšie bolo, keď v roku 1885 Ward a Payne zaregistrovali značku uholníka a kružidla na strane s napísaným menom S.J. Addis a  slovom Londýn pod ním. Tvrdili, že táto značka sa používala počas 20 rokov predchádzajúcich roku 1875.

Tento rozporný výklad hovorí, že značka bola buď najprv registrovaná v Sheffielde v roku 1855, alebo že bola používaná niekde inde počas 20 rokov predchádzajúcich roku 1875. Avšak ako dôkaz tohto tvrdenia môžu slúžiť rezbárske nástroje v súkromnej zbierke, ktoré ukazujú značku S.J. Addis ako  uholník a kružidlo na strane s napísaným menom S.J. Addis a  slovom Londýn pod ním, ale na rube s adresou Londýn Finsbury.

Rok 1875 bol pravdepodobne rokom, kedy Ward a Payne kúpili podnik Samuela Addisa z Londýna. Viac nejasností do príbehu pridáva obchodný katalóg firmy Ward a Payne z roku 1911. Tento katalóg mal sekciu venovanú rezbárskym nástrojom, ktorá začínala s tvrdením týkajúcim sa Londýnskych vzorových rezbárskych nástrojov. Tvrdí sa v ňom, že firma Ward a Payne získala značku S.J. Addis v roku 1870 po smrti Samuela Addisa z Londýna, vynálezcu týchto oslavovaných nástrojov. Toto je v rozpore s písomnými dôkazmi v registri značiek. Používanie značky S.J. Addis a toto zjavné súťaženie priviedlo  Jamesa Bacona Addisa k prerušeniu stykov s firmou Ward a Payne a uverejneniu reklamy v roku 1876, ktorá informovala zákazníkov o tom, že už nemá nič spoločného s firmou Ward a Payne.

Ďalší dôkaz o S.J. Addisovej značke pochádza zo záznamov Edwarda Pryora, výrobcu značiek v Sheffielde. Tieto záznamy ukazujú, že Ward a Payne bol pravidelný zákazník, ktorý si od nich kupoval razidlá. Na jednej strane v Pryorskej zákazníckej knihe značiek z roku 1880 je záznam o vložení „novej “ značky medzi variáciami zvyčajných prekrížených kladív a nákovy. Značka jasne ukazuje, že Ward a Payne označovali rezbárske nástroje vyrobené v Sheffielde menom „SJ ADDIS LONDON“ (ale samozrejme bez londýnskej adresy).

Sample Image
Strana zo záznamov značiek Edwarda Pryora, výrobcu značiek, v Sheffielde 1880 ukazuje, že značka uholníka a kružidla na strane s nápisom S.J. Addis a Londýn, bola používaní firmou Ward a Payne. 

Skutočný príbeh

Samuel Joseph a James Bacon Addis boli prvým a tretím synom Josepha Jamesa Addisa, výrobcu dlát v Londýne. Obidvaja pracovali ako výrobcovia dlát a rezbárskych nástrojov, aj keď podľa všetkého nepracovali spoločne; spolu so Samuelom Josephom získali medailu vystavovateľa na Prvej svetovej výstave v roku 1851.

V roku 1863 J. B. Addis zbankrotoval a napísal žiadosť o prácu Davidovi Wardovi z firmy Ward a Payne v Sheffielde. Výroba rezbárskych nástrojov bola špecializovaným odvetvím obchodu s dlátami a očividne londýnsky výrobcovia  vyrábali výrobky vysokej kvality. David Ward, bezpochyby motivovaný vstúpiť na tento trh, zamestnal Addisa, ale odbory kováčov dlát mu nedovolili stať sa členom, a sila odborov v tom čase prinútila Warda ho prepustiť. Addis sa vrátil do Londýna, ale za krátko prišiel späť do Sheffieldu, kde mu Ward poskytol susedné priestory a zamestnal ho ako externého remeselníka – bežná dohoda v Sheffielde, kedy zamestnávatelia prenechávajú špecializovanú prácu ľuďom, ktorí majú vlastné náradie a dielňu. Odbory boli stále nespokojné; niektorí muži zobrali situáciu do vlastných rúk a napadli Addisa v hostinci, za čo boli následne pokutovaní.

V roku 1870 S.J. Addis zomrel v Londýne a firma Ward a Payne kúpila jeho podnik, návrhy a obchodnú značku. Niekedy v tomto čase J. B. Addis ukončil akýkoľvek pracovný pomer s firmou Ward a Payne a snažil sa to prostredníctvom reklamy dostať do povedomia svojich zákazníkov. Od tohto času, J. B. Addis sa stáva konkurentom firme  Ward a Payne vo výrobe rezbárskych nástrojov, ktorá vyrábala a predávala podobné nástroje, jasne označené nielen zvyčajnou značkou Ward a Payne, ale niekedy aj značkou „S.J.Addis, Londýn“.

a skutočný príbeh

Dvaja bratia menom Samuel Joseph a James Bacon Addis boli talentovanými výrobcami rezbárskych nástrojov, ktorí žili v Londýne v polovici 19 storočia. Bratia vystavovali svoje výrobky na výstavách, vrátane Prvej svetovej výstavy v Londýne roku 1851, a získavali medaily a ocenenia. Firma Ward a Payne bola významným Sheffiledskym výrobcom dlát a na návrh zákazníkov firmy Ward a Payne, James  Bacon Addis bol presvedčený, aby sa pridal k firme. Avšak potom čo padol do nemilosti Sheffieldskych odborov kováčov dlát, firma bola prinútená, aby ho prepustila a J. B. Addis odišiel naspäť do Londýna. Neskôr sa vrátil do Sheffieldu, kde bol zamestnaný ako externý remeselník vyrábajúci rezbárske nástroje pre firmu Ward and Payne pred tým, ako sa napokon osamostatnil.

Keď brat z Londýna, Samuel Joseph Addis, zanechal činnosť, Ward a Payne získali jeho podnik a obchodnú značku. V súčasnosti sú rezbárske nástroje S.J. Addisa a J.B. Addisa veľmi vyhľadávané.


Odborárska komisia, 1867
Dôkaz

 
Mnohé detaily v tomto príbehu o Addisovi pochádzajú z dôkazov predložených Odborárskej komisii v roku 1867. Táto komisia sa zišla, aby sa zaoberala rastúcim násilím v Sheffielde, ktorého sa dopúšťali niektorí členovia odborov voči zamestnávateľom a vzdorovitým odborárom. Miestne praktiky tzv. „poškodzovania náradia“ (odstraňovanie malých, ale dôležitých súčastí strojov alebo nástrojov, údajne „krysami“) boli všeobecne považované za akceptovateľné postupy odborov, ktoré sa usilovali o udržanie primeraných platov pre svojich členov. To dosahovali čiastočne obmedzovaním počtu učňov a odvolávaním mužov z práce, ktorých podporovali platením z odborárskych fondov.
Avšak keď „poškodzovanie nástrojov“ prešlo do násilia a vraždy, Vyšetrovacia komisia si vypočula tisíce otázok a odpovedí, kým sa snažila zistiť, kto bol za to zodpovedný. V súvislosti s Addisovým príbehom sa vyšetrovanie týkalo Odborov kováčov dlát, ktoré v roku 1867 mali 370 členov, 30 kováčov mimo odborov a 8 mužov poberajúcich podporu z odborárskych fondov. Podľa predložených dôkazov to boli tieto odbory, ktoré odmietli prijať J.B. Addisa a následne požadovali, aby ho David Ward prepustil. Nie je prekvapujúce, že rok po vyšetrovaní v roku 1868, Ward a Payne zaviedli do výroby  stroje na kovanie.
Spory u firmy Ward a Payne boli typické pre miestne odborársko - zamestnávateľské vzťahy. V čase nedostatku zručných pracovníkov a potreby udržať mzdy na rovnakej úrovni, funkcionári odborov nemuseli ochotne prijať požiadavku na pribratie ďalšieho muža na príkaz ich zamestnávateľa, najmä jedného, o ktorom sa hovorilo, že pracoval lepšie ako kováči dlát pracujúci v tom čase vo firme Ward a Payne.
 

Dôkaz predložený Kráľovskej komisii, 1867

David Ward bol predvolaný ako prvý na piaty deň vyšetrovania, aby predložil dôkazy. Jasne sa vyjadril, že to nebol on kto najprv požiadal Addisa, aby prišiel do Sheffieldu, ale že  podnet vyšiel od Addisa. Na žiadosť Addisa o prijatie do odborov, ktoré zjavne požadoval Ward od Addisa, odbory odpovedali odmietavo a Addis sa vrátil do Londýna. Podľa Warda, v tejto dobe, jeho zákazníci začali na neho tlačiť, aby znova zamestnal Addisa s tým, že mu prisľúbili objednávky aj v budúcnosti, ak Addis príde do Sheffieldu.

Addis sa vrátil a bol zamestnaný ako externý remeselník - kováč na Rockingham Street, neďaleko od továrne Ward a Payne; David Ward si zrejme myslel, že takéto riešenie nebude znepokojovať členov odborov v jeho továrni na West Street. Ward sa nemohol domnievať, že jeho existenciu môže úplne utajiť, najmä keď čepele vyrobené Addisom sa nosili do Wardovej továrne na brúsenie, odkiaľ si Addis taktiež bral oceľ. David Ward povedal Komisii, že jeden z jeho brusičov zistil, že kvalitný Addisov spôsob výroby mu umožnil pracovať rýchlejšie (dôležité pre úkolových pracovníkov).

Na konci vypočúvania Ward vysvetlil vyšetrovacej komisii ako je ťažké získať mužov, ktorí rozumejú rezbárstvu a vyrábať tak dobré nástroje. Jeden vyšetrovateľ sa potom istý čas venoval objasneniu skutočného dôvodu, ktorý stál za činmi odborov pri odmietnutí Addisa s ním pracovať. Záver Warda bol taký, že nemali by muža v Sheffielde, pretože nebol vychovaný k obchodovaniu v Sheffielde.  (Ref. Otázka 4626, Odborárska komisia, 1868)

 
Addis a Odbory


James Bacon Addis bol ďalším svedkom. Vysvetlil, že sa v roku 1864 obrátil na Warda so žiadosťou  o prácu a keď ho Ward zamestnal ponúkol sa, že zaplatí odborom 15 ₤ s tým, že nebude žiadať pomoc od odborov počas dvoch rokov. Keď bol jeho návrh odbormi zamietnutý, vrátil sa do Londýna. Addis opísal, ako potom obdržal list od Warda s pozvaním, aby sa vrátil späť do Sheffieldu. Ward ho zamestnal vo svojej vlastnej továrni.

Meno Addis sa neobjavuje v žiadnom registri ulíc z tohto obdobia. Avšak vyšetrujúcej komisii povedal, že bol napadnutý v hostinci pána Scammadina nachádzajúcom sa takmer oproti jeho domu.  Na základe tejto výpovede by sa mal jeho dom nachádzať na Trippett Lane – na ceste smerujúcej z centra mesta Sheffield, takmer paralelne k West street. Keďže táto cesta križuje  Rockingham a prechádza do Portobello, znamenalo by to, že Addis žil takmer v tieni továrne Ward a Payne. Addis opísal násilie, ktorého sa na ňom dopustili členovia odborov a taktiež povedal, že muži za to boli pokutovaní vo výške 22 ₤. Hoci Addis popísal ako ho členovia odborov kopali a bili, vyšetrovacia komisia sa uzniesla na tom, že v tomto incidente nešlo o oficiálnu spoluzodpovednosť odborov.

 

Dôkaz  tajomníka odborov


Na šestnásty deň predvolala Komisia tajomníka odborov brusičov dlát, pána Jamesa Reaneyho, ktorý mal priniesť všetky knihy týkajúce sa činnosti odborov. Väčšina vyšetrovacej komisie sa sústredila na oficiálnu spoluzodpovednosť odborov za násilie v Sheffielde a účtovné knihy boli potrebné na preukázanie, či boli vykonané platby za tieto aktivity. Avšak pán Reaney zjavne nepriniesol všetky účtovné knihy a kópie nariadení, ale ponúkal sa, že pôjde a prinesie ich.

Reanyho svedectvo bolo len jedným zo série vypočúvaní tajomníkov viacerých odborov; pred ním svedčil tajomník združenia výrobcov píliek a keď Reaney odišiel po knihy, ktoré mal priniesť, tajomník združenia výrobcov píliek bol znova predvolaný. O dva dni neskôr bol Reaney opäť predvolaný, aby predložil dôkazy a vysvetlil, ako jeho odbory „poškodzovali“ mužov, ktorý neplatili ich odborárske členské príspevky. Obyčajne sa brali hnacie remene a matice z brúsiacich zaradení, ktoré potom boli vrátené, keď previnilec zaplatil päť šilingov.

Pri záverečnom vypočúvaní ohľadne správania sa odborov k Addisovi, komisár postupoval veľmi pomaly, aby získal presnú podobu nespravodlivosti odborov. Reaney uznal, že Addis bol dobrým pracovníkom, že prišiel z Londýna a že to sa nepáčilo odborom. Reaney vysvetlil, že Addis mal niekoľko učňov a ako všetky odbory, aj on si robil starosti o počet vyučených chlapcov, ktorý mohli byť následne nezamestnanými a závislými od podpory odborov. Zdalo by sa, že odbory neboli proti tomu, aby Addis pracoval v Sheffielde, ale proti tomu, aby pracoval vo firme u Warda, očividne preto, že urážal ostatných mužov, keď si prišiel vyzdvihnúť oceľ. Je nepravdepodobné, že by Reaney mal na mysli to, že Addis vykrikoval obscénne slová na ostatných Wardových zamestnancov. Urážku predstavovala už samotná prítomnosť Addisa – muža, ktorého vyhľadal šéf firmy a prezentoval ho ostatným pracovníkom ako jedného z najlepších výrobcov rezbárskych nástrojov.

Zhrnutie dôkazov

woodcarving tool stamped SJ Addis
Rezbársky nástroj označeny S.J. Addis Londýn plus štvorhran a kružidlo

Zdokumentované dôkazy tvrdia, že:

James Bacon Addis bol mladší brat Samuela Josepha, ktorý vytvoril vysokokvalitné rezbárske nástroje v Londýne v polovici 19. storočia

James, v polovici svojich 30-tich rokov, niekedy okolo roku 1864, potom čo zbankrotoval požiadal o prácu v Sheffielde, ale po sporoch s odbormi kováčov dlát sa vrátil do Londýna o nejaký čas neskôr bol James pozvaný Davidom Wardom z firmy Ward a Payne, aby prišiel naspäť a bol zamestnaný ako  externý remeselník blízko továrne Ward a Payne James Addis a David Ward opäť upadli do nemilosti odborov. Addis sa stal subdodávateľom  v jeho vlastnej dielni, aby mohol vyrábať rezbárske nástroje pre Warda

Firma Ward a Payne, niekedy na začiatku 70- tych rokov 19. storočia, získala podnik aj obchodnú značku S.J. Addisa z Londýna počas roku 1876, James Bacon Addis si dal záležať na tom, aby sa svet dozvedel, že už viacej nevyrába nástroje pre firmu Ward a Payne

James Bacon Addis mal vlastnú dielňu blízko továrne Ward a Payne a jeho nástupcom sa stal jeho syn, taktiež James Bacon. Firma a aj rodina zotrvali na tej istej adrese, až kým krátko pred prvou svetovou vojnou sa nepresťahovali do Soho Wheel. Posledné záznamy o firme pochádzajú z roku 1965. (Ken Hawley stretol potomka James Bacona, ktorý prišiel odpísať údaje z elektromera v Kenovej predajni náradia na Button Lane, v Sheffielde v roku 1960. Obchodu sa darilo až tak zle, že si muž našiel prácu ako odpisovateľ elektromerov. )


Závery

SJ Addis woodcarving tool
Rezbársky nástroj označený „S.J.Addis Londýn“

Toto bol fascinujúci príbeh, ktorý zhrnul to, čo je typické pre Sheffieldsky výrobný etos. Prezentovaný ako snaživý a ťažko pracujúci remeselník Addis poprel spôsoby zarábania si na živobytie zlomyseľnými a despotickými  odbormi. Addis si získal uznanie, najmä keď sa nástroje vyrobené ním a jeho bratom tešia zberateľskému záujmu. Avšak skutočný príbeh poskytuje objasňujúci pohľad na chod komplexu organizácií vyrábajúcich nástroje, ktoré sa spoliehali na pracovnú špecializáciu, zručných externých remeselníkov, samostatne podnikajúcich subdodávateľov a významných veľkovýrobcov zamestnávajúcich stovky mužov. Táto úzka asociácia remeselníkov a veľkovýrobcov znamenala, že bolo takmer nemožné povedať, kto v skutočnosti vyrobil daný predmet.

Systém obchodných značiek a záznamy uložené v spoločnosti Cutler môžu jasne identifikovať vlastníkov značiek a ich oprávnenie používať tieto značky na svojich výrobkoch určených na predaj. Avšak tento príbeh ukazuje, že značka nevyrozpráva celý príbeh a úplné spoľahnutie sa len na tento kúsok dôkazu môže viesť k nejasnostiam. Počas doby približne desiatich rokov rezbárske nástroje nesúce značku Ward a Payne boli bezpochyby vyrobené J. B. Addisom. Môžeme si byť takmer istí, že nástroje vyrobené Jamesom Baconom a označené JB Addis boli vyrobené ním, jeho potomkami a jeho zamestnancami.

Nástroje nesúce meno SJ Addis sú náročnejšie na porozumenie. Na nástrojoch S.J. Addisa, ktoré vyrábal v Londýne, sa niekedy nachádzala jeho adresa, napr. Southwark. Je nepravdepodobné, že by takýto malovýrobca bol dostatočne odvážny na to, aby označil svoje výrobky „Addis“ a „Londýn“ bez svojej adresy, aj keď „Addis z Londýna “ bolo postačujúce. Muž, ktorý toto robil bol vplyvný David Ward, ktorý zdôrazňoval svojim zákazníkom, že on má teraz žiadané modely S.J. Addisa s tým, že boli vyrobené tou istou technikou. Záznamy značiek Edwarda Pryora ukazujú, že razidlá používané na vyrazenie slov „Addis“ a „Londýn“ na rezbárske nástroje, boli objednané a vlastnené spoločnosťou Ward a Payne. Existujú taktiež rezbárske nástroje so značkou „Addis sen“. Tieto nástroje sa pripisujú Jamesovi, otcovi J.B. a S.J. Addisových, ktorý pracoval v Londýne v tom istom čase ako Samuel.

Táto informácia môže zberateľov viesť k prehodnoteniu ich zbierky.

 
Firma Ward a Payne
 
Začiatky významných firiem sú často náročné vystopovať, keďže informácie obyčajne pochádzajú od samotnej firmy, ktorá má prirodzenú túžbu urobiť sa staršou alebo viac prestížnou akou v skutočnosti bola. V reklame pre firmu Ward a Payne v publikácii spoločnosti Cutler, ktorá bola venovaná  registrovaným značkám z roku 1919 sa uvádza, že firma má 115 rokov, čiže vznikla v roku 1803.  Zdalo by sa, že prvým Wardom bol David Ward, ktorého syn Edward založil spoločnosť spolu s Henrym Payneom.
Iný David Ward sa objavuje v roku 1855 a neoverené zdroje tvrdia, že kúpil rezbársku firmu S.J. Addisa z Londýna v roku 1870. (Tieto spisy, ktoré sa nachádzajú v Hawleyho múzeu, neobsahujú zmienku o J.B. Addisovi.)

Henry Payne's freedom
Certifikát Henryho Paynea z roku 1843 

Meno Payne nefiguruje v Sheffieldkych registroch až do roku 1837, kedy sa objavil záznam Henryho Paynea - výrobcu rezbárskych nástrojov. Iné záznamy s priezviskom Payne hovorili o rodine zo strednej triedy – jeden Payne bol chirurgom a druhý obchodníkom. V roku 1843 sa Henry získal licenciu od spoločnosti Cutler z Hallamshire a zaregistroval dobre známu značku prekrížených kladív nad nákovou. V tom čase Henry Payne zaregistroval túto značku ako výrobca pilníkov, keďže výrobcovia rezbárskych nástrojov neboli oprávnený získať licenciu až do roku 1860. Dalo by sme polemizovať, že toto bol jednoducho trik zo strany Henryho Payna, aby získal ochranu spoločnosti Cutler pre svoju obchodnú značku, a aby firma v skutočnosti nevyrábala pilníky, ale ich jednoducho skupovala.

Sample Image
Henry Payne's markZáznam v knihe značiek pre značku Henryho Paynea, 1843
Registrácia obchodnej značky Ward a Payne v roku 1843 by mohla naznačiť, že išlo o pravdepodobný dátum oficiálneho založenia firmy.
No ani Edward Ward, či David Ward pravdepodobne nezískali licenciu od spoločnosti Cutler a neskôr keď bol David zvolený na pozíciu hlavného nožiara bez toho, aby najskôr získal licenciu, vyvolalo to menší škandál, keďže len tí, ktorí mali licenciu, mohli byť zvolený.
Záznamy v Sheffieldskych obchodných registroch ukazujú, že  David Ward mal v roku 1821 podnik na Trippett Lane, ktorý vyrábal pílky, rezbárske a stolárske nástroje. V roku 1841 bola firma známa pod menom Ward a syn so sídlom na ulici Portobello 89. V tom istom roku Henry Payne (ktorý zaregistroval známu značku prekrížených kladív a nákovy o dva roky neskôr) bol zapísaný ako výrobca rezbárskych nástrojov s bydliskom na Mount View,  Glossop Road. Adresa podniku nebola uvedená, ale v registri z roku 1849 je Payne označovaný ako výrobca rezbárskych nástrojov – Ward a Payne, s adresou na ulici West 10. V tom istom registri z roku 1849 sa nachádza záznam, že pani Catherine Wardová, taktiež z Mount View, sa stáva súčasťou podniku Ward a Payne. Titul „pani“ ju zviditeľňuje oproti iným záznamom žien a naznačuje, že bola vdova a vlastníčka domu, v ktorom žila spolu s Davidom (s jej synom?)
V priebehu 50-tych a 60-tych rokoch 19. storočia bola Ward a Payne úspešnou firmou vyrábajúcou rezbárske nástroje. Očividné zmeny adresy v obchodných registroch sa vysvetľujú tým, že sa podnik postupne rozrástol na celý blok ohraničený ulicami Trippett Lane, Rockingham, West a Bailey Lane. Avšak v druhej polovici 19. storočia sa tempo expanzie Sheffieldskych obchodov spomaľovalo. Podľa recenzie Sidneyho Pollarda v „Histórii práce v Sheffielde“, Sheffieldská priemyselná expanzia bola príležitostne prerušená krátkymi krízami tak ako v rokoch 1855, 1862 a úspešné obdobie 60 rokov 19. storočia bolo poznačené vážnym nedostatkom pracovnej sily, kedy sa veľa mužov zamestnalo v obrovských oceliarskych podnikoch založených na východnom konci mesta. Rast a silnejúca moc odborov chrániacich živobytie svojich členov spolu s rozšírením strojov na kovanie predznamenali zmenu v tradičných pracovných postupoch. Veľa Sheffieldskych firiem, ktoré kládli dôraz na kvalitu a nie na kvantitu, nepocítili, že by stroje na „krátke obdobie“ boli ekonomické. Napodiv, Ward a Payne zaviedli stroje na kovanie v roku 1868.

Práve táto situácia charakterizovaná nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily a odporom odborov voči rastúcej mechanizácii zapríčinila, že James Bacon Addis sa pokúsil zarábať si na živobytie v Sheffielde.
   
Andrej Irša


Zdroje:

  • Sheffieldske registre (vyhľadané K.W. Hawleym)
  • On-line výsledky vyhľadávania „Sheffield a Londýn“
  • On-line Mormonove záznamy (IGI)
  • „Vži sa do jeho pozície“ – Charles Reade 1870
  • „História práce v Sheffielde“ – Sidney Pollard 1959
  • Sheffieldske násilie – správa prezentovaná komisárom odborov roku 1867
  • Uvedené Sidneym Pollardom 1971
  • nezverejnené záznamy značiek Edwarda Pryora, výrobcu značiek
  • nezverejnené záznamy spoločnosti Cutler v Hallamshire
  • rôznorodé poznámky z výskumu Geralda Gardinera, Jeffa Warnera, Johna Weilkinsa a Kena Hawleyho, plus rozhovory s Kenon Hawleym a Jeffom Warnerom

Tématicky príbuzné články: Nástroje so značkou "Goldenberg"

                                            Erik Anton Berg - muž ktorý preslávil švédsku oceľ

                                            Hoblíky

 
svetelsky-oltar-2.jpg
  rez-module-bottom
orlik

Odber noviniek

forcefetish.netforcefetish.net adultload.ws javslon.com amateur sex mobileadultload.ws javslon.com amateur sex mobile

REZBÁRSTVO.SK

Rezbárstvo.sk je portál, kde nájdete  informácie o nástrojoch, materiáli podujatiach a autoroch. Nedajte sa zmiasť názvom portálu, pretože okrem rezbárstva  sú tu užitočné informácie z viacerých oblastí. V krátkom čase pribudnú nové funkcie v profiloch registrovaných, kde môžete umiestniť svoje videá, fotografie a iné zaujímavosti a to celkom zadarmo. Registrácia trvá len pár minút.

    Pripravujeme

    · Arbortech Mini Grinder
    · Rukoväte dlát
    · Ako sa brúsia dláta
    · Lup, na aký sa nezabudne

 


 

 

Vydáva

A-studio Andrej Irša
Posledná atualizácia: 23. novembra 2018
Vychádza nepravidelne

 

ISSN 1338-3728


 

 

drotaria