M-STEIN Peter Mészáros

Kto z aktívnych rezbárov (alebo výtvarníkov), by nepoznal rezbárske, prípadne kamenárske náradie Petra Mészárosa z Košíc? Kto stojí za úspechom značky M-stein , čo táto značka znamená, ako vyzerá prevádzka na výrobu dlát? Záujemci majú otázky, nepoznajú však odpovede. Takže je skutočne povinnosťou portálu Rezbárstvo.sk v tejto veci niečo podniknúť. 


Peter Mészáros sa narodil 23.9.1956 v Košiciach, oženil sa v roku 1982. Tento údaj je veľmi dôležitý, pretože manželka Danica mu je oporou vo výrobe, korešpondencii, obchode a celkovo v upeňovaní pozície značky. V skutočnosti sa  jedná o rodinný podnik, a jeho súčasťou je aj syn manželov Mészárosových - Pavol. Síce v súčasnej dobe študuje architektúru, ale pomáha pri výrobe reklamy a v oblasti marketingu. Vyrobil taktiež internetovú stránku www.mstein.sk   s internetovým obchodom. So znalosťou troch cudzích jazykov zabezpečuje aj komunikáciu so zahraničnými zákazníkmi. Firma má však ešte dvoch stálych zamestnancov vo výrobe.

V roku 1970-1 navštevoval Peter Mészáros SPŠ drevársku v Spišskej Novej Vsi, avšak po roku štúdium zanechal. Tu získal prvé skúsenosti s nástrojmi na obrábanie dreva. Potom nasledovalo štúdium na SOU kamenárskom v Krupine v rokoch 1971 až 1973. Popri štúdiu začínal s výrobou kamenárskeho náradia pre svoju potrebu pod vedením skúseného kováča. Toto obdobie môžeme považovať za začiatok výroby nástrojov Petra Mészárosa, pretože zhotovovanie nástrojov pre kamarátov a kolegov sa stalo síce nepravidelnou, ale bežnou praxou. V roku 1973 nasledovalo štúdium na SPŠ kamenárskej v Hořicích, až do roku 1978. Potom nasledovala základná vojenská služba. Po návrate do civilu nastúpil do Reštaurátorských ateliérov v Košiciach. Okrem kamenárskej práce zriadil kováčsku dielňu, kde koval náradie pre kamenárov. Popri zamestnaní absolvoval kurz múzejného reštaurovania v Brne so zameraním na reštaurovanie kameňa a kovu.V tomto období sa začal venovať aj umeleckému kováčstvu a reštaurovaniu kovaných prvkov. Zároveň v období nedostatku kvalitného rezbárskeho náradia na podnet priateľa reštaurátora Mgr.art Jozefa Kužidla, vyrobil prvé rezbárske dláta.
V rokoch 1988 až 1989 pôsobí na SUPŠ v Košiciach. Založil oddelenie reštaurovania kameňa a následne vyučoval technológiu aj prax na tomto oddelení. Nakoľko si klasická kamenárska práca vyžaduje kované náradie, zriadil na ŠUPke kováčsku dielňu a pokračoval popri iných prácach  vo výrobe rezbárskych dlát, avšak len pre priateľov. 
Po zmene politického systému v roku 1989, pod tlakom záujmu zákazníkov vzniká  živnosť s názvom M-Stein Peter Mészáros so zameraním na kamenárske, kováčske a reštaurátorské práce. Oficiálnym názvom firmy sa stalo spojenie mena Mészáros a slova kameň v nemčine (stein), teda ono známe M-stein, doplnené v zmysle legislatívnej požiadavky živnosti na meno celým menom. V tomto období prebiehala úzka spolupráca s Jurajom Parákom u ktorého bola v záhrade od roku 1993 zriadená prevádzka a vybavená bucharom KAP 70, ktorý patrí aj teraz medzi základné výrobné prostriedky. Spočiatku síce prevažovala výroba kamenárskych nástrojov, avšak buchar urýchlil, zjednodušil a v podstate umožnil náročnejšiu výrobu rezbárskych dlát, ktoré začínajú mať v ponuke prevahu. To bolo vlastne prelomové obdobie, pretože v následnom roku 1994 vznikla kolekcia nástrojov ktoré boli predstavené aj na výstavisku TMM v Trenčíne na výstave Vercajch. Na základe tejto výstavy sa zvýšil záujem odberateľov a výroba následne stúpla asi trojnásobne. Firma sa tak dostáva do širšieho povedomia, odberateľmi sú už školy, profesionálni aj amatérski výtvarníci. Značka si razí cestu aj do ČR, kde úspešne konkuruje menej kvalitným domácim výrobkom. Značka M-stein sa tak zaradila kvalitou medzi popredné svetové značky a vo výbave remeselníkov zaujala rovnocenné miesto. Objem výroby bol však kolísavý a tak nasledovala účasť na rôznych akciách za účelom predaja a stabilizácie dosiahnutej pozície na trhu. V rokoch 1997 až 1998 sa celá prevádzka presťahovala do prenajatých priestorov kováčskej dielne, ktorá je využívaná doteraz. Pretože pribúda strojné a nástrojové vybavenie, vzniká potreba ďaľšieho rozšírenia prevádzky.
 

Rezbárske dláta značky M-stein nemajú predlohu v konkrétnych dlátach. Vlastný dizajn bol vytváraný podľa požiadaviek a starších dlát rezbárov, medzi ktorými boli aj značky Addis, Pfeil a odborná literatúra.
Na výrobu jedného dláta je treba 25 operácií vrátane výroby rúčky. Dláta sú kované pod kováčskym bucharom z tyčí kruhového prierezu. Na výrobu sa používa švédska oceľ ARNE od firmy UDDEHOLM TOOLING, HAGFORS Sweden. Výkovky sú následne žíhané a obrúsené na požadovaný tvar a po označení zakalené v kaliarni v ochrannej atmosfére na tvrdosť 60° HCR (Rockwellov) +/- 1°.
Po zakalení sú jemne brúsené a leštené vnútorné plochy dláta. Potom prichádza brúsenie a leštenie ostria a výroba rúčky. Rúčka je zhotovená z hrabového dreva, ktoré je najvhodnejšie pre svoju húževnatosť. Tvar rúčky vychádza z najosvedčenejšieho tvaru. Osemhranná rukoväť zabraňuje neželanému pohybu na pracovnej ploche a tým aj poškodeniu ostria pri vzájomnom kontakte dlát počas práce. Taktiež je tento tvar vhodný pre rezbára, lebo nevznikajú otlaky na rukách tak ako po kruhovom priereze rukoväte dláta.  
Na výstave v Mníchove v roku 1996 Peter Mészáros náhodne zistil, že jeho dláta sú najviac podobné francúzskym dlátam Auriou (firma vyrábala najmä ručne sekané pilníky, rašple). Po uverejnení reklamy v minulom roku na dláta M-stein v anglickom časopise Woodcarving prejavil záujem o spoluprácu nemenovaný obchodník, práve na základe podobnosti dlát so značkou Auriou, ktorá medzičasom zanikla. Bohužiaľ, vyplnenie tejto medzery na trhu nie je v súčasnej dobe realizovateľné, pretože tento zámer by vyžadoval výrazný nárast objemu výroby, zvýšenie počtu zamestnancov a podobne, so zodpovedajúcimi investíciami... Aj keď dláta M-stein sa dostali do Anglie, Holandska, Francúzska, Talianska, Izraela, Austrálie či iných štátov, prioritou zostáva zabezpečenie ponuky na Slovenskom a Českom trhu. Firma Petra Mészárosa chce v prvom rade dosiahnuť minimálnych dodacích termínov, ktoré je zapríčinené šírkou ponuky. S okažitou dostupňosťou niektorých výrobkov majú však poblémy aj iné firmy a predajci. Napriek tomu sa plánuje aj produktové rozšírenie ponuky. Prioritou bude aj naďalej špičková kvalita ponúkaných výrobkov. Medzi výrobky o ktoré je záujem patria nerezové špachtle pre reštaurátov a štukatérov, dobre sa osvedčili krátkodobo vyrábané kopačky. Pretože náradie pre výtvarníkov  je stále nedostatkovým tovarom ktorý je možné získať len vo väčších mestách, v zahraničí alebo vôbec, firma zvažuje rozšírenie ponuky aj o tovar iných výrobcov.  Bolo by to vhodné doplnenie  ponuky, ktoré by využívalo rokmi budovanú pozíciu.
 
Andrej Irša
 
 
 
Zdroje:                    M-Stein Peter Mészáros , Danica Mészárosová, Simon Mészáros
Fotografie:             Pavol Mészáros, Andrej Irša, Eduard Timko
 
Podobné články:   Nástroje so značkou "Goldenberg"

                                Dláta S. J. Addis

                                Erik Anton Berg - muž ktorý preslávil švédsku oceľ                              

                                Hoblíky

 

 

Vyberáme z článkov užívateľov

svetelsky-oltar-2.jpg
  rez-module-bottom
orlik

Odber noviniek

Top ponuka

Ponuka tovaruforcefetish.netforcefetish.net adultload.ws javslon.com amateur sex mobileadultload.ws javslon.com amateur sex mobile

REZBÁRSTVO.SK

Rezbárstvo.sk je portál, kde nájdete  informácie o nástrojoch, materiáli podujatiach a autoroch. Nedajte sa zmiasť názvom portálu, pretože okrem rezbárstva  sú tu užitočné informácie z viacerých oblastí. V krátkom čase pribudnú nové funkcie v profiloch registrovaných, kde môžete umiestniť svoje videá, fotografie a iné zaujímavosti a to celkom zadarmo. Registrácia trvá len pár minút.

    Pripravujeme

    · Arbortech Mini Grinder
    · Rukoväte dlát
    · Ako sa brúsia dláta
    · Lup, na aký sa nezabudne

 


 

 

Vydáva

A-studio Andrej Irša
Posledná atualizácia: 23. novembra 2018
Vychádza nepravidelne

 

ISSN 1338-3728


 

 

drotaria