Potrebujeme internet?
 Mnoho remeselníkov, umelcov a vlastne aj bežných ľudí žije vo vybehaných koľajach a stavajú sa veľmi rezervovane k pokrokovejším možnostiam existencie.  Ak by bol toto portál o vede, technike prípadne mobilnej a internetovej komunikácii, pôsobil by článok ako vykopávka. Ale je to inak a preto považujem za potrebné, dokonca nutné bilancovať niektoré zaujímavosti posledných mesiacov a rokov, predložiť víziu blízkej budúcnosti a možností ktoré máme, alebo budeme mať k dispozícii. Reč bude o internete a portáli Rezbárstvo.sk.

Ob­jem ma­loob­chod­né­ho pre­da­ja pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu v Euró­pe sa v tom­to ro­ku prav­de­po­dob­ne zvý­ši o 18 % na tak­mer 203 mld. eur. Naj­rý­chlej­ší rast pre­da­ja cez inter­net do­siah­ne Poľ­sko - 33 % (SITA). Celosvetovo sa v roku 2011 predá viac inteligentných telefónov, tabletov a netbookov ako tradičných počítačov. Predaj tzv. „počítačov do ruky“ tak výrazne prekoná hranicu 400 miliónov kusov (Deloitte). Štatistika členov Slovenskej asociácie pre elektronický obchod (SAEC) potvrdzuje, že ani kríza nezastavila rast predaja cez internet. Spoločnosť Ericsson uvádza, že v auguste 2010 bola dátová prevádzka v mobilných sieťach 3x vyššia ako rok predtým. Počet užívateľov mobilných širokopásmových služieb sa oproti roku 2010 zdvojnásobí ešte pred koncom roku 2011 (Ericsson).  Ešte v minulom roku porazil internet printové médiá a začiatkom tohto roku dosiahol úrovne sledovania televízie priamo v televíznej veľmoci - USA (Forrester Research).  Používateľmi internetu už dávno nie sú iba spoločnosti , pokrokoví intelektuáli a nároční tínedžeri , ale obrovská masa ľudí. Ak by niekto tvrdil, že umeleckých a remeselných činností sa tento boom netýka, veľmi sa mýli.

Vyplatí sa výtvarníkom mať vlastnú webstránku a zaujímať sa o internetovú komunikáciu? Áno, vyplatí. Náklady na výrobu a prevádzku sú približne desaťnásobne nižšie ako ofsetová tlač katalógu. S doplnkovanými integrovanými službami internetu (napríklad Google translate) môže informácie o našej činnosti prečítať napríklad Číňan, alebo Japonec  vo svojom rodnom jazyku. Webstránka sa dá aktualizovať, dá sa propagovať, rozširovať, prispôsobovať potrebám vlastným, aj potrebám zákazníkov. Stránku je možné doplniť odkazmi na články o autorovi  na internete, prezentácia činnosti  môže byť aj v dynamickej forme (flash, videodokument). V bežnom kontakte už postačuje len vizitka s webovou adresou a zákazník má k dispozícii všetky informácie ktoré potrebuje a vo formátoch ktoré tlačený katalóg nedokáže ponúknuť. Webová prezentácia výtvarníka je v súčasnosti takmer nutnosťou. Ale na to, aby  sme mali v záhradke chutnú zeleninu a v sade ovocie, potrebuje táto túžba opateru. To platí aj o webstránke - ak má prinášať prácu a zisk, nemala by byť zanedbaná a musí byť aj propagovaná. V pretlaku reklamných a prezentačných ponúk je však nutné zvážiť, ktorá z možností je úmerná našim možnostiam a či zámer skutočne prináša osoh, alebo len odčerpáva čas a financie. Nesmieme zabudnúť na to, že pokiaľ sa sami nevzdelávame v tejto oblasti a zveríme požiadavku výlučne do rúk niekoho iného, môžeme sa stať  obeťou, ktorá bude mať síce efektnú a drahú prezentáciu, ale zákazníci sa k nám napriek tomu nedostanú. Alebo sa k nám dostanú prostredníctvom SEO experta, no každé percento úspechu bude draho zaplatené z našej kapsy. Druhým extrémom je prípad, ak sa snažíme riešiť všetko sami, free službami a o niečo skúsenejšími kamarátmi. V takomto prípade môžeme mať prezentáciu s nekvalitnou grafikou, problematickou funkčnosťou a o ostatných parametroch ani nehovorím... Najvhodnejšie je, ak sa sami zaujímame o možnosti, cieľ podriadime kvalitnému výberu realizátora a výsledok sme schopní zhodnotiť. V takomto prípade je výsledok spravidla úmerný investícii a sme schopní vklad naďalej zúročovať či už dodávateľsky, alebo osobne. Toto sa týka vlastných stránok. Ako je to s  projektmi, ktoré navštevujete ako hostia, alebo členovia komunity?
Bežní internetoví užívatelia so záujmovým zameraním, majitelia stránok a prevádzkovatelia živností hľadajú možnosti vzdelávania, výmeny informácií  aj vlastnej prezentácie. Útočiskom sa stávajú tzv. komunitné portály. Svoje portály majú včelári, nožiari, ezoterici, dopravcovia, zberatelia, mamičky, školáci, elektrikári, stavbári...  Čo núti človeka vyťukávať do klávesnice otázky a písať odpovede? Je to prirodzená potreba (v novom šate). Máte nejaký problém? Riešenie môžete mať o pár  hodín a veľmi často v priebehu niekoľkých minút. Z celého Slovenska a Čiech. Názory odborníkov aj osobné skúsenosti. A niekedy úplné hlúposti. Avšak potreba komunikácie a z toho plynúci výsledok sa spravidla dostaví.  Na počiatku takýchto projektov bol jasný zámer, niekedy možno náhoda. No všetky úspešné projekty tohto druhu majú jedno spoločné - myšlienka sa rozvinula a získala priaznivcov. Komunitné portály majú niekoľko výnimočných vlastností. Stávajú sa doslova návykovými , umožňujú napredovanie v akomkoľvek smere a nezriedka dokážu v priebehu doby iniciovať samozamestnanie.

Takýmto fenoménom je aj portál Rezbárstvo.sk.  V minulosti bol obyčajnou firemnou prezentáciou, ktorá bola postupne rozširovaná, prakticky na úroveň portálu. Starší členovia si iste pamätajú, že komunikácia prebiehala cez funkciu "Kniha návštev". Tento skromný nástroj a predovšetkým záujem čitateľov inicioval vznik portálu Rezbárstvo.sk tak ako ho poznáte teraz. Portál vznikol pred piatimi rokmi investíciou cca 14 000,- Sk. Vo svojich prvopočiatkoch bola štatistika návštev okolo 50/deň. Veľmi rýchlo stúpla návštevnosť na 200 až 250 návštev/deň. Táto tolerancia bola pomerne dlho ustálená a približne rok trval nárast o ďalších 50 návštev za mesiac. Začiatkom roku 2010 sa návštevnosť ustálila na hodnote  363 návštev/mesiac. V prvom mesiaci tohto roku bola priemerná mesačná návštevnosť  495.77 ,  čo znamená že, návštevnosť v poslednom roku vzrástla o 27 % . Celková mesačná návštevnosť  je v súčasnosti  15 369, z toho 7083 unikátnych návštev.

Priemerné zotrvanie na stránke dosiahlo hodnoty 476 sekúnd, čo je takmer osem minút. Údaj poukazuje na fakt, že stránka je nie len navštevovaná, ale aj čítaná. Dalo by sa namietať, že návštevnosť nie je v prípade portálu Rezbárstvo.sk svetoborná. Ak však uvážime veľmi úzku špecializáciu, portál má na Slovensko - České pomery slušný potenciál.


Za niekoľko rokov existencie bolo zopár pokusov zobrať si z portálu inšpiráciu, či priamo ukradnúť dáta k svojmu prospechu. U bežných ľudí postačovalo malé ponaučenie a náprava sa dostavila okamžite.

Zato napríklad spoločnosť Orange na pridruženom portáli O škole v použití  autorského materiálu v spojitosti s reklamou  problém nevidí. Dokonca poskytla kuriózne vysvetlenie, ktoré by malo vyvrátiť, ale v skutočnosti skôr potvrdzuje oprávnenosť námietky, ktorá bola vznesená: "Zároveň uvádzame, že spoločnosť Orange a.s. autorský zákon neporušila, nakoľko v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) § 28 odsek 1, kde sa uvádza: "Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny krátkej časti zverejneného diela, na jej verejné rozširovanie inou formou prevodu vlastníckeho práva ako predajom, alebo na verejný prenos krátkej časti zverejneného diela, ak takéto použitie nepresahuje rámec odôvodnený vyučovacími účelmi v škole a neuskutočňuje sa na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu". Podotýkam, že sa jednalo o zverejnenie kompletného diela, teda autorskej fotografie v celosti, bez písomného súhlasu na portáli s reklamou, ktorý neprevádzkuje škola, ale akciová spoločnosť so základným imaním podľa OR - 39 222 462,89 EUR.

Veľmi zaujímavá bola reakcia na článok "Klamú nás predajcovia motorových píl?" zo strany riaditeľa spoločnosti Makita, ktorý neuniesol fakt hrubého porušenia bezpečnosti práce oficiálnym demonštrátorom firmy v Testmagazíne na STV, a zareagoval vyhrážkou podania žaloby za spochybnenie testu motorových píl, kde bola hlavným kvalitatívnym meradlom rýchlosť rezu! Podobných, možno nie tak závažných prešľapov bolo viac a je zaujímavé, aké sú reakcie, ak sa udrie klinec po hlavičke. Na Rezbárstve sa takéto články objavia celkom iste aj v budúcnosti, pretože reklamné materiály spoločností sú veľmi často len "klamné".

Ku príležitosti piateho výročia portálu Rezbárstvo.sk  a desaťtisíceho príspevku vo fóre sa v krátkom čase zmení dizajn stránky a pribudnú aj nové funkcie. Za päť rokov sa rozšírili možnosti internetovej prezentácie a portál získal kredit renomovanej stránky.  Mnohým z Vás portál pomohol v získaní kontaktov, pracovných zručností, či dokonca nového zamestnania. A Vy ste zasa kvalitu portálu zhodnocovali svojimi príspevkami vo fóre, vysokou návštevnosťou a šírením dobrého mena. Ako darček získa rezbárska, sochárska, či výtvarnícka komunita na Slovensku a Česku rozšírenie možností základného profilu registrovaných členov, ktorý bude aj naďalej bezplatný.


Avšak zmení sa aj štruktúra financovania. Doposiaľ bolo financovanie zabezpečené A- studiom Andrej Irša a kontextovou reklamou Ad Sense (reklamy Google) a Etarget. S rastúcim obsahom a nutnosťou udržania trendu vývoja narastajú náklady do výšky, ktorú uvedené zdroje nemôžu dlhodobo pokrývať tak, aby nebola vyprodukovaná čistá strata. Preto bude portál financovaný aj formou platených služieb, ktoré sú výhodné pre návštevníkov, inzerujúce firmy, členov fóra aj  portál samotný. Uvedenú zmenu člen fóra nepocíti, pretože sa týka len nadštandardnej ponuky.
Medzi novinky budú patriť platené linky na profil člena fóra, alebo osobné webstránky z titulnej strany. Odkaz z hlavnej stránky má pozitívny vplyv na lepšiu indexáciu vo vyhľadávačoch a skráti hľadanie potenciálneho zákazníka. Túto možnosť budú mať rezbári a príbuzné remeselné, alebo umelecké smery v obmedzenom množstve (maximálne 12 textových odkazov). Ak bude mať rezbár záujem o bannerovú reklamu v zobrazovacom pomere 1/3 môže si túto reklamu objednať na dobu 6, alebo 12 mesiacov. Cena služby bude pre aktívnych členov veľmi priaznivá. Ďalšia reklamná pozícia bude vyhradená pre produkty (tématicky vhodné). V tomto množstve  nestratí stránka prehľadnosť, odkazy budú zaujímavým doplnkom, Rezbárstvo a plátci budú mať z takejto spolupráce osoh. Pretože účelom zmien nie je vysoká ziskovosť, ale predovšetkým optimalizácia prevádzky a zvýšenie kvality portálu, objem reklamy bude pomerne nízky. Cenník (ktorý sa pripravuje) bude  platný po dobu jedného roku.


Novou funkciou bude možnosť písania vlastných článkov. V tomto smere bude pisateľom poskytnutý servis v podobe korektúry textu, budú poučení o tom ako články písať, ako pracovať so zdrojmi informácií, ako sa vyvarovať plagiátorstva...  Aktivity tohto druhu majú pre výtvarníka ktorý sa chce zdokonaliť a napredovať rovnaký význam, ako manuálna a tvorivá činnosť. Bude tu aj možnosť získania ďalších benefitov.
V základnom profile užívateľa bude galéria fotografií aj videogaléria, možnosť zasielania newsletterov, prepojenie so sociálnymi sieťami, pozícia člena na mape, podrobnejšie prehľady. Na portáli nebudú chýbať ponuky a požiadavky. Novinkou budú súťaže o nástroje a možno aj burza, či E-shop. Som presvedčený, že z niektorých doterajších nesmelých čitateľov sa stanú riadni členovia. Radi ich medzi sebou uvidíme!

 

Andrej Irša

Diskusia k článku

 

Vyberáme z článkov užívateľov

svetelsky-oltar-2.jpg
  rez-module-bottom
orlik

Odber noviniek

Top ponuka

Ponuka tovaruforcefetish.netforcefetish.net adultload.ws javslon.com amateur sex mobileadultload.ws javslon.com amateur sex mobile

REZBÁRSTVO.SK

Rezbárstvo.sk je portál, kde nájdete  informácie o nástrojoch, materiáli podujatiach a autoroch. Nedajte sa zmiasť názvom portálu, pretože okrem rezbárstva  sú tu užitočné informácie z viacerých oblastí. V krátkom čase pribudnú nové funkcie v profiloch registrovaných, kde môžete umiestniť svoje videá, fotografie a iné zaujímavosti a to celkom zadarmo. Registrácia trvá len pár minút.

    Pripravujeme

    · Arbortech Mini Grinder
    · Rukoväte dlát
    · Ako sa brúsia dláta
    · Lup, na aký sa nezabudne

 


 

 

Vydáva

A-studio Andrej Irša
Posledná atualizácia: 23. novembra 2018
Vychádza nepravidelne

 

ISSN 1338-3728


 

 

drotaria