Články
Charakteristika rezbárstva Tlačiť E-mail
 Skúšali ste hľadať na internete odpoveď na jednoduchú otázku ČO JE TO REZBÁRSTVO? Tí ktorí hľadali pravdepodobne našli to čo ja. I keď nájdeme popisy, historické štúdie a rozbory rezbárskych diel, nenájdeme základnú charakteristiku rezbárstva. Niektoré texty síce vysvetlenie dávajú, ale veľmi povrchne. Na stránkach venovaných výtvarníctvu a vysokému umeniu rezbárstvo nenájdeme, pretože splynulo s používanejším výrazom „sochárstvo“.
 
 
 
 
Ako základnú adresu kde by sme mohli nájsť odpoveď je Wikipédia. Položka "Rezbárstvo" je zatiaľ prázdna, takže text ktorý sa tam objaví v krátkej dobe, bude asi odtiaľto. Na  stránke ÚĽUVu síce máme popis rezbárstva, bohužiaľ text je zameraný výlučne na ľudový prejav, charakteristika je zastaralá a neobjektívna (rezbárstvo je popisované ako doplnková činnosť pastierov, no ja som sa doteraz s pastierom – rezbárom ešte nestretol a to poznám veľa rezbárov). Okrem toho malo Ústredie ľudovej umeleckej výroby  v staršej verzii stránky uvedené, že rezbár používa k výrobe surové drevo, vysušené je vraj vhodné len pre tokára... Tento údaj tam síce už nie je, ale nájdeme ho prevzatý na iných weboch. Na oficiálnom portáli Slovenskej agentúry cestovného ruchu (SACR) je doslova uvedené: „Rezbárstvo bolo typicky mužskou prácou, ktorou sa zaoberali roľníci, pastieri, drevorubači a baníci.“ Charakteristiku rezbárstva dopĺňa fotografia tokárskych výrobkov. V závere textu je uvedený ako zdroj vydavateľstvo Dajama. Netreba sa veľmi čudovať, ak sa povie slovo „rezbárstvo“ mnoho ľudí ani nenapadne jeho profesionálna reprezentatívna poloha. Na základe uvedených textov ktorými je slovenský internet presiaknutý, vzniká dojem, že rezbárstvo je len doplnkom inej činnosti a ako zárobková činnosť by nedokázalo a nedokáže remeselníka uživiť. Vôbec sa neberie do úvahy vývoj remesla, jeho nové formy a neustále sa opakujú charakteristiky ktoré sú v platnosti minimálne päťdesiat rokov. Ľudia ktorí ich píšu sa uspokoja so zaužívanými citáciami kolegov, zatiaľ čo skutočne odborné zaradenie od autorov s hlbokou znalosťou problematiky (Heřman Kotrba, Marek Minář, Stanislav David, Pavel Udržal, Eva  Medková, Andrea Bohmannová...), je známe len úzkej skupine ľudí, zaujímajúcich sa o remeslo. Ostatné texty určené študentom škôl rôznych stupňov čerpajú práve z uvedených kritizovaných zdrojov a svetlo do problematiky nevnášajú. To je aj dôvod, prečo považujem za potrebné prispieť internetu aj svojím vkladom v tak základnej otázke: ČO JE TO REZBÁRSTVO?

Základná charakteristika rezbárstva
Rezbárstvo je remeselná, alebo umelecká činnosť ( tiež umelecko-remeselná činnosť), pri ktorej je zo základného materiálu (dreva) odoberaný  materiál za účelom  plastického* zobrazenia zámeru (reliéf, socha, ornament...) Ako názov napovedá, charakteristickým pracovným úkonom je rez, ktorý je vykonávaný rezbárskym nožom, alebo rezbárskym dlátom. V súvislosti s rezbárstvom sa však akceptujú aj iné formy obrábania ako napríklad pílenie, brúsenie, puncovanie...

Rozšírená charakteristika
Pojem „rezbárstvo“ charakterizuje aj práca s inými materiálmi ako drevo. Je to napríklad práca so slonovinou, kosťou, parohovinou, pokiaľ je výsledkom práce tvarovo spracovaný výrobok, alebo reliéf... Slovo, ktoré jednoznačne určuje že sa jedná o prácu v dreve je "drevorezbárstvo" (drevorezbár, drevorezbársky krúžok, drevorezba...). Novým smerom rezbárstva*** je aj zhotovovanie sôch  motorovou pílou v zahraničí známe ako „Chainsaw carving“. Tento smer si získava čoraz väčšiu obľubu aj na Slovensku, tak ako aj nový odbor „Betlehemárstvo“. Tento umelecko-remeselný smer nezahŕňa len prácu s drevom, ale aj inými materiálmi, no prevažná časť tvorby sa realizuje práve v dreve. 
 
Ľudové rezbárstvo
Ľudové rezbárstvo využíva obdobné pracovné prostriedky ako rezbástvo podľa základného zaradenia. Často kopíruje svojským spôsobom oficiálne výtvarné smery (napríklad baroko- ľudové baroko). V minulosti bolo v mnohých prípadoch doplnkovou činnosťou iných remesiel (výroby poľnohospodárskeho náradia, tokárstva, varechárstva, stolárstva, kolárstva). Taktiež bolo doplnkom práce pastierov, mlynárov, baníkov, včelárov, pernikárov ktorí stvárňovali odpozorované témy zo svojho prostredia, alebo tématicky čerpali z náboženských tradícií. Ľudové rezbárstvo je najrozšírenejšie vo forme amatérskeho prejavu, je teda robené zo záujmu ako „koníček“, bez komerčného zámeru. Niektoré formy ľudového rezbárstva však (napriek absencii vzdelania v uvedenom smere) nemožno chápať ako amatérske**. To je v prípade ak ľudový rezbár vykonáva činnosť ako oficiálne povolanie, platí príslušné dane a ponúka služby za účelom tvorby zisku – zárobku.
Slovenské ľudové rezbárstvo prešlo v období socializmu celkom špecifickým vývojom. Paralizácia sakrálnej tvorby a požiadavka „tradičnej výroby“ pozastavili prirodzený vývoj remesla. To znamená, že rezbári vyrastajúci v nových kultúrno-spoločenských podmienkach sa tématicky vracali k tvorbe svojich otcov a dedov, bez vlastného výtvarného vkladu. Po roku 1989 však nastáva aj technologický posun výroby (strojné vybavenie), ktorému napomáha i dostupnosť literatúry a v čoraz väčšej miere i využívanie internetu. V praxi to znamená vývoj v niekoľkých smeroch  a obraz rezbára „stružlikajúceho“ nožíkom kúsok dreva pri peci je už minulosťou. Na Slovensku sa výrazne etablovalo nové remeselné odvetvie - betlehemárstvo, ktoré už nie je lokálne viazané ako napríklad výroba bačovského riadu a pastierskych palíc. Vznikajú tiež malé domáce galérie rezbárov, ktoré sa podieľajú na tvorbe programovej ponuky jednotlivých regiónov, remeselníci vytvárajú združenia s bohatou prezentačnou činnosťou. Súčasné ľudové rezbárstvo už v mnohých smeroch prekonáva zaužívané charakteristiky ktoré sú uvádzané v literatúre, dokonca aj na štátnych portáloch.
 
Andrej Irša
 
*Drevené sochy sú nazývané aj „drevené plastiky“. V tomto prípade máme na mysli plastickú, teda priestorovo spracovanú formu objektu. Po stránke technologickej je tento výraz nesprávny, pretože drevená socha vzniká skulpturálnym spôsobom, teda odoberaním hmoty. Plastika v pravom význame slova vzniká pridávaním a tvárnením hmoty. Preto je aj použitie výrazu „plastika“ u drevených sôch diskutabilné.
  
**Slovo „amatér“ označuje toho, kto: „zo záľuby, zo zábavy, nie z povolania pestuje dajakú činnosť (napr šport, umenie); ochotník (op.profesionál)...“ ( Ing. Samo Šaling; PhDr. Mária Ivanová-Šalingová, CSc; Ing. arch. Zuzana Maníková -Veľký slovník cudzích slov, tretie vydanie, Vydavateľstvo SAMO 2003, strana 66).  Pokiaľ teda niekto vykonáva činnosť ako zárobkovú (oficiálny a hlavný zdroj príjmov), je profesionálom a otázka vzdelania je skôr vecou informačnou ako jednoznačne určujúcou kto je, alebo nie je profesionálom.

***Pojem „nové smery rezbárstva“ je oprávnene vystavený kritike, či tu o rezbárstvo ešte vôbec ide. Treba si však uvedomiť skutočnosť, že nové výrobné postupy prenikajú do remesla postupne, nenásilne a nedá sa im zabrániť. Máme teda dve možnosti: vytvorenie nového slova, alebo slovného spojenia, alebo akceptovať priradenie nového pracovného postupu k zaužívanému výrazu. Alternatívou v prípade rezbárstva je aj výraz „sochárstvo“, pokiaľ je však reč o soche realizovanej v dreve, najpopisnejšie (aj keď so zmienenými pripomienkami) je stále slovo „rezbárstvo“. 
 
svetelsky-oltar-2.jpg
  rez-module-bottom
orlik

Odber noviniek

forcefetish.netforcefetish.net adultload.ws javslon.com amateur sex mobileadultload.ws javslon.com amateur sex mobile

REZBÁRSTVO.SK

Rezbárstvo.sk je portál, kde nájdete  informácie o nástrojoch, materiáli podujatiach a autoroch. Nedajte sa zmiasť názvom portálu, pretože okrem rezbárstva  sú tu užitočné informácie z viacerých oblastí. V krátkom čase pribudnú nové funkcie v profiloch registrovaných, kde môžete umiestniť svoje videá, fotografie a iné zaujímavosti a to celkom zadarmo. Registrácia trvá len pár minút.

    Pripravujeme

    · Arbortech Mini Grinder
    · Rukoväte dlát
    · Ako sa brúsia dláta
    · Lup, na aký sa nezabudne

 


 

 

Vydáva

A-studio Andrej Irša
Posledná atualizácia: 23. novembra 2018
Vychádza nepravidelne

 

ISSN 1338-3728


 

 

drotaria