Články
Kunovické sochanie Tlačiť E-mail

Sedemnásť rokov trvajúce podujatie "Kunovské léto" možno už nepotrebuje na týchto stránkach detailné predstavenie, pretože sprievodné podujatia "Řezbářská škola" a "Mezinárodní řezbářské symposium" v Kunoviciach sa objavuje v reportážach a vo fóre celkom pravidelne, vrátane informormácií o hlavnom podujatí. Napriek tomu sa každoročne udeje niečo nové a nie vždy príjemné. V tomto roku nás opustila osobnosť mimoriadne charizmatického starostu Jiřího Varechu, Kunovice postihla pred akciou povodeň aj veterná smršť a časť programu sa odohrala v takzvanej "ústupovej alternatíve", teda pre nepriazeň počasia prebiehala časť programu v náhradných krytých priestoroch...

Napriek uvedenému však celá akcia každoročne s piatimi až siedmimi stovkami účinkujúcich a vyniká vysokou mierou profesionálneho zvládnutia a to do najmenších detailov sprievodných podujatí. Možno preto patrí "Kunovské léto" medzi najatraktívnejšie podujatia regiónu s celým spektrom sprievodných výstupov (tlačoviny, DVD dokumenty, jarmok a prehliadka súborov v Uherskom Hradišti, sochy pre verejné priestranstvá, skutočne pestrý sprievodný program ktorý pamätá aj na účastníkov programu aj na všetky vekové skupiny návštevníkov...). Asi by som sa dopustil nemálo chýb, ak by som popísal niektoré zaujímavosti a nespomenul iné. V závere článku môžete prostredníctvom liniek virtuálne navštíviť rôzne zdroje informácíí, ktoré dokreslia podrobnejšie predstavu o podujatí.


Dovolím si však popísať tématicky zamerané podujatia, ktoré majú na týchto stránkach zvlášť dôležité miesto.
Jedenásty ročník "Mezinárodního řezbářského sympozia" (14-18.6.2010) a siedmy ročník "Řezbářské školy" (16-18.6.2010) prebehol v "Letním areálu" v Kunoviciach.
Sympoziálni účastníci boli štyria - Albert Šimrák , Tomáš Lajmon , Ladislav Kránitz zo Slovenska a Mietko Gluch z Poľska. Autori mali zadanú tému viažucu sa k vodnému prostrediu, preto vznikol vodník v podaní Ladislava Kranitza, lavička so žabou od Alberta Šimráka a vodná víla od Mietka Glucha. Súčasne so sympóziom prebiehala aj "Rezbárska škola" počas troch dní. Účastníkov bolo pätnásť a boli zo Slovenska, Čiech a Moravy.

 Najmladší účastník mal jedenásť rokov, školu navštevovali aj tri zástupkine ženského pohlavia, jedna dokonca zo vzdialeného Bardejova. Takýto tvorivý "dialóg" skúsenejších a začínajúcich autorov, priama korekcia tvorivého zámeru a tématické miniprednášky o nástrojoch, ich brúsení, materiáli a výtvarných postupoch určite zanechali v účastníkoch nutný základ, na ktorom sa dá rozvíjať ďalšie napredovanie. Okrem klasického rezbárskeho náradia boli k dispozícii aj ukážkové výukové pomôcky, napríklad rez mororovou pílou, nákresy a taktiež ukážky prác.

Výuka prebiehala aj za účasti učiteľa zo Strednej školy lesníckej a rybárskej v Bzenci, čo bolo veľmi dobre, pretože s nachladením ktoré prerastalo v závere podujatia do nepríjemnej choroby bolo lektorovanie z mojej strany predsa len utlmené. Vlastne aj preto som sa nezúčastnil vyvrcholenia akcie a dojmy a závery mám len sprostredkované. No i tak môžeme podujatie zhodnotiť v pozitívnom duchu, pretože splnilo očakávania organizátorov a verím, že aj účastníkov.

Andrej Irša

 

Články o akcii:

Zhodnotenie festivalu

 

 
svetelsky-oltar-1.jpg
  rez-module-bottom
orlik

Odber noviniek

adultload.ws javslon.com amateur sex mobileadultload.ws javslon.com amateur sex mobile

REZBÁRSTVO.SK

Rezbárstvo.sk je portál, kde nájdete  informácie o nástrojoch, materiáli podujatiach a autoroch. Nedajte sa zmiasť názvom portálu, pretože okrem rezbárstva  sú tu užitočné informácie z viacerých oblastí. V krátkom čase pribudnú nové funkcie v profiloch registrovaných, kde môžete umiestniť svoje videá, fotografie a iné zaujímavosti a to celkom zadarmo. Registrácia trvá len pár minút.

    Pripravujeme

    · Arbortech Mini Grinder
    · Rukoväte dlát
    · Ako sa brúsia dláta
    · Lup, na aký sa nezabudne

 


 

 

Vydáva

A-studio Andrej Irša
Posledná atualizácia: 23. novembra 2018
Vychádza nepravidelne

 

ISSN 1338-3728


 

 

drotaria