Články
Záhorácko - Slovácký betlehem II. Tlačiť E-mail

Obec Kátov získala v roku 2010 dotáciu z Fondu mikroprojektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika na realizáciu projektu Záhorácko-slovácky betlehem. Projekt sa uskutočnil v spolupráci so Strednou školou lesníckou a rybárskou v Bzenci a trval tri mesiace.

Počas praktických vyučovacích hodín sa na výrobe betlehemu pod dohľadom umeleckého rezbára Andreja Iršu z Kátova a tiež pedagógov zmienenej školy, podieľali študenti tretieho a štvrtého ročníka. Projekt mal teda predovšetkým výukový charakter a bol nositeľom viacerých výnimočných výstupov.

Realizácia projektu Záhorácko-slovácky betlehem Obce Kátov a Strednej školy lesníckej a rybárskej v Bzenci nie je "naj" rozmerovo, či množstvom figúr, ale je výnimočná v iných parametroch. Projekt zohľadňuje možnosti a potreby súčasnej doby, pričom rešpektuje a zhodnocuje tradície, podporuje zamestnanosť, vzdelávanie,  rozvoj a družobné vzťahy regiónov. Medzi ďalšie prednosti Záhorácko-slováckeho betlehema patrí jeho skladnosť a prenosnosť. Napríklad zloženie a rozloženie zvládnu dve osoby a prevoz na iné miesto sa dá vykonať s jedným dodávkovým vozidlom. Takéto prevedenie umožňuje použitie realizácie na reprezentatívne účely aj mimo trvalého miesta umiestnenia. Zabudovaný dotykový informačný panel poskytuje informácie o obci, partneroch a iných aktivitách majiteľa, čím sa stáva realizácia viacúčelovou.K vlastnej výrobe betlehema je použitých 24 druhov drevín, ktoré symbolizujú 24 hodín dňa, či 24 mesiacov - hranicu veku neviniatok vyvraždených v Betleheme na príkaz kráľa Herodesa. Subfosílny dub použitý v realizácii rástol skôr ako boli postavené egyptské pyramídy, čím je myšlienka obohatená o ďalší rozmer, siahajúci až ku kolíske civilizácie.

Použité dreviny
1.lipa, 2.orech, 3. bršlen, 4. tis, 5. subfosílny dub, 6. javor, 7. slivka, 8. čerešňa, 9. hruška, 10. bambus, 11. wengé, 12. očkový dub, 13. hloh, 14. zingana, 15. sofora japonská, 16. mahagon, 17. ovankgol, 18. jaseň, 19. čierny orech, 20. čremcha, 21. agathis, 22. massarando, 23. garapa, 24. bubinga

Informačný systém
A. dotyková obrazovka,   B. reproduktory

 

To však nie je všetko. Záhorácko-slovácky betlehem je nositeľom témy z roku 0 s použitím technológií roku 2010. Preto je  betlehem vybavený zosilňovačom a reproduktormi o výkone 2x100 W, kapacitným priemyselným dotykovým displejom, LED diódovým osvetlením, motorom a prevodmi. Funkcie riadi programovateľný logický automat podľa užívateľského nastavenia, podľa príkazov cez displej, či diaľkové ovládanie.

Doplnkové informácie:

Základné rozmery diela sú (v mm):
Výška - 3000 (s hviezdou - kométou viac ako 3500 mm) , šírka - 1250 , hĺbka - 300  (realizácia  stojí kvôli zvýšeniu stability na základnej doske o rozmeroch 1500x1150x45 mm).

Hlavným partnerom projektu je obec Kátov a jej štatutár, starostka obce Terézia Kučerová (SK). Cezhraničným partnerom je Stredná škola lesnícka a rybárska v Bzenci a jej štatutár, riaditeľ školy  Ing. Miroslav Měsíček (CZ).

Autorom výtvarného návrhu  a technického riešenia je Andrej Irša.
 
Na zhotovení diela sa podieľali títo žiaci školy - III. ročník:  Jan Benda,  Jakub Drábek, Jakub Páleníček, Tomáš Baďura, Radka Repová, Lukáš Kozár, Jiří Kadlček, Marek Káňa, Jaroslav Sporysz, Libor Zaoral, Petr Hovězák a Martin Bravenec. IV. ročník: Patrik Wrzecionko, František Liška, Kristýna Kafková, Libor Popelka, Miroslav Ovečka a Lukáš Kundrata.
 
Video, fotodokumentáciu a katalóg priebehu projektu zrealizovali Andrej Irša, Jana Koutná, Miroslav Minďáš a Erik Rangl.

Na projekte sa ďalej podieľali subdodávatelia: BS Acoustic s.r.o., Radošovce; DESIGN FACTORY spol. s r.o. Holíč; FCC průmyslové systémy s.r.o. Praha; Conrad Electronic Česká republika, s.r.o Praha; SIPRON, s.r.o., Popudinské Močidľany.  Software pre prezentáciu urobil Ing. Radovan Blaha. Kontrolórom projektu bol Bc. Tibor Mikula.


Video o realizácii tu.


TENTO MIKROPROJEKT JE FINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU

MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM 
svetelsky-oltar-3.jpg
  rez-module-bottom
orlik

Odber noviniek

forcefetish.netforcefetish.net adultload.ws javslon.com amateur sex mobileadultload.ws javslon.com amateur sex mobile

REZBÁRSTVO.SK

Rezbárstvo.sk je portál, kde nájdete  informácie o nástrojoch, materiáli podujatiach a autoroch. Nedajte sa zmiasť názvom portálu, pretože okrem rezbárstva  sú tu užitočné informácie z viacerých oblastí. V krátkom čase pribudnú nové funkcie v profiloch registrovaných, kde môžete umiestniť svoje videá, fotografie a iné zaujímavosti a to celkom zadarmo. Registrácia trvá len pár minút.

    Pripravujeme

    · Arbortech Mini Grinder
    · Rukoväte dlát
    · Ako sa brúsia dláta
    · Lup, na aký sa nezabudne

 


 

 

Vydáva

A-studio Andrej Irša
Posledná atualizácia: 23. novembra 2018
Vychádza nepravidelne

 

ISSN 1338-3728


 

 

drotaria