Remeslo
Soutěžní rychlořezba - Chain Saw Carving Championship Tlačiť E-mail
rych_21 Několikrát jsem se osobně zúčastnil  soutěže v rychlořezbě pořádané v Mostech u Jablunkova v loňském roce jsem se podílel na organizaci akce  s názvem    LYONESS cup 2011 Česko - Slovenský pohár v rychlořezbě. Prostřednictvím tohoto článku bych se rád podělil o své soutěžní i organizační  zkušenosti.

 

 

Historie
Historie soutěžního řezbaření motorovou pilou se traduje od roku 2003,  kdy byl  uspořádán první závod v Německu Huscycup  od roku 2005 pak v  USA ECHO Carving Championship , v Kanadě Chetwynd Chainsaw Carving Championship , ve Velké Británii .


První  akcí tohoto druhu v Česku jsme mohli vidět v roce  2006 v Mostech u Jablunkova (www.rychlorezba.cz), zpočátku chybně nazývána soutěží tesařské zručnosti. Odvozena byla od prvních soutěžících - tesařů, kteří stavěli tamní srubový hotel www.hotelgrun.cz . Píši chybně nazývána, neboť úkolem tesařského řemesla je vytváření dřevěných  stavebních konstrukcí. Daleko vhodnější se mi jeví název rychlořezba, (což může být také individuální exhibiční řezba: 

Dim lights Embed Embed this video on your site

- proto  "soutěžní  rychlořezba".

Mezi další vlaštovky patřily akce uspořádané v roce 2011 ve Spišské  Nové Vsi  a  Letnici v Budišově nad Budišovkou. Zde se ale jednalo o první ročníky a čas ukáže, zda  a na jaké úrovni se soutěže uskuteční v dalších letech.


Hodnocení
Zatím není u nás příliš ve zvyku  umělecké výtvory hodnotit nějakou stupnicí, ale pokud se jedná o soutěž, nelze jinak než nastavit nějaká kritéria hodnocení. Pokud někoho pobuřuje myšlenka klasifikace umění, chápu to. Ve své podstatě se nedá říci, že je dobré nebo špatné umění. Vše spadá pod výtvarný projev,  tvořivost, originalitu a  umělcovu  individualitu. Pojem umění je tak široký, mnohotvárný a proměnlivý, že jej podle mnoha odborníků nelze definovat.
Filozofování na téma co je nebo není umění nebylo záměrem tohoto  elaborátu, takže se s dovolením vrátím k rychlořezbě.

Někdy se přenechává hodnocení na návštěvnících. Vhazují kupony, lístky popřípadě hlasovací lístky do misky, čímž vykazují náklonost k výtvorům jednotlivých aktérů. Při této klasifikaci jsou v nevýhodě přespolní soutěžící, kteří mohou být kvalitativně zdatnější, ale jsou převálcováni fanklubem místního borce, který pro jistotu ještě  obešle SMS své věrné nohsledy.

Další možnost je hodnocení přenechat na názoru odborné poroty z řad organizátorů, sponzorů a není na škodu, když se v porotě objeví i někdo od fochu a je schopen posoudit náročnost a provedení řezby. Ale i tak může být obtížné vybrat favority soutěže, pokud budou hodnotit stylem „líbí - nelíbí“,  nemusí se dopracovat k jasnému výsledku.

rych_2

Z toho důvodu jsem se snažil při organizaci akce Lyoness cup 2011  nastavit pravidla a hodnotící  kritéria (Pravidla a hodnocení - viz příloha v závěru článku). Neboť pokud se jedná o soutěž, což je podle wikipedie zápolení dvou nebo více stran o něco, co je cenné pro všechny soutěžící a čeho není dost pro všechny, je zapotřebí stanovit přesná a neměnná  pravidla, se kterými jsou  soutěžící předem seznámeni. Předejde se tím tak nepříjemnostem  během akce a zejména po vyhlášení výsledků. Kdy může být vznesen protest ze strany ukřivděného soutěžícího.
Což je pochopitelné, protože při samotné soutěži v rychlořezbě může dojít ke stavu, kdy závodník podává výkony na hranici svých možností  přičemž je pod časovým tlakem. A  svůj výtvor si  natolik idealizuje, že se dostane do tunelu oblouznění podobného zamilování, kdy vidí pouze svou řezbu jako nejlepší. Navíc občasně posilněn kladnými ohlasy kolem přihlížejících, že se automaticky vidí na vavřínech. O to větší pád ho čeká, když se názor porotců neslučuje s jeho vlastní vizí hodnocení.

Za přinejmenším vhodné  považuji, když organizátor podrobné výsledky po akci zveřejní. Neboť i pro samotného soutěžícího mohou být velice užitečnou zpětnou vazbou pro jeho další účinkování na podobných akcích.
Jako velikou výhodu účasti na podobných akcích, vidím zejména  možnost prezentace začínajících řezbářům.  Soutěže jsou vesměs otevřené a neprobíhá žádná selekce založená na dovednostech a schopnostech řezbáře, tak jak je tomu na sympoziích.

 

Příprava na akci

Když opomenu administrativní část, jednou  z  nejpodstatnějších bodů celé přípravy je  volba řezby. Jednoduše řečeno - jak snadno efektivně a rychle vyřezat objekt, který dokáže zaujmout širokou veřejnost, popřípadě porotu. Zapomeňte na abstraktní motivy, zapomeňte na díla s hlubokou myšlenkou a s potřebným komentářem, ani s kvalitní figurální řezbou nemusíte mít vyhráno. Uvědomte si, jaké je intelektové rozložení hodnotící populace, kolik času před sochou divák stráví (pokud máte 10 závodníků a u každého stráví v průměru 3min., máte to hnedka 30min.), což může být pro návštěvníka, kterého tahá ratolest za nohavici a v autě ho čeká nasupená manželka, neskutečná věčnost.) Jedná se o soutěž a vy jste  přišli vyhrát, oslovit diváky a porotu. Z výše uvedených důvodů se často objevují na předních místech hodnocení takzvané kýče. Definice kýče podle Tomáše Kulky: „Kýč zobrazuje temata, která jsou všeobecně považována za krásná, nebo která mají silný emocionální náboj.“ (Zdroj: Wikipedie.cz)
Pokud soutěžící hodlá vyřezávat skutečné věci, jako zvířata, postavy  a  podobně, zvážil bych  vytvoření modelu nebo náčrtu. Při kterém si naplánuje jednotlivé kroky pracovního postupu a může tak předejít i konstrukčním nedostatkům.  

Nelze podcenit ani přípravu hardwaru, myslím tím nabroušení řezných částí, kontroly vzduchových filtrů, namíchání dostatku paliva (není problém spálit při jednodenní  intenzivní práci s motorovou pilou až 10 l benzínu.)
Záleží na délce trvání akce, ale nevyplácí se podcenit pitný režim a stravování. Jedná se o nárazový výdej energie.

Dim lights Embed Embed this video on your site

Velkou pomocí může být i přítomnost doprovodu takzvaného „helfra“. Občas si potřebujete od pracovního místa odskočit a vzhledem k masovosti celé akce se dá předpokládat, že se v davu najde nějaký nadšenec, který by si chtěl podobné kousky vyzkoušet doma, avšak s vaším nářadím. Tento člověk vám může pomoci také při řešení nejrůznějších překážek, jako např. nahazování přetíženého jističe, a vy se můžete plně soustředit na svou tvůrčí činnost.

Ceny
V neposlední řadě nesmí při podobných akcích chybět motiv celého počínání a do jisté míry určitá rentabilita pro závodníky. Jako příklad uvedu Kanadu Chetwynd Chainsaw Carving Championship, kde vítěz obdržel  šek s částkou $5000 ($5000x19,7Kč=98 500Kč)  na  akcích v Česku a Slovensku nedosahují odměny takových částek (škoda :o)) ale bývají  jako hlavní ceny motorové pily různých výrobců a různé upomínkové předměty a dary od sponzorů akce.

rych_3

Velice příjemnou pozorností od organizátorů jsou trofeje nebo poháry pro vítěze. Hmotná věcná cena, kterou si snad každý rád ve svém atelieru vystaví.


Finanční zajištění celého klání není zrovna levná záležitost, v naších zeměpisných šířkách se velké firmy zabývající se vývojem a prodejem motorových pil staví dosti pasivně k jakékoli  podpoře tohoto odvětví. A pokud se tedy  podaří získat nějaký příspěvek, tak je založený jen a pouze na kvalitě osobních kontaktu  se zastoupením firem.  Ale určitě se organizátorům vyplatí  investovat do cen, čímž přiláká kvalitní řezbáře i z ostatních regionů a stoupne tak úroveň i kvalita řezeb.


Nepředpokládám, že by bylo mnoho nadšenců, kteří časně zrána nabalí vercajk, sednou do auta pojedou přes půl republiky, celý den budou na sluníčku hopsat s motorovou pilou kolem kmene, a to vše za pivo a párek popřípadě za  poklepáni po rameně se slovy :„Jsi fakt dobrý“.
Částečně lze pokrýt náklady na akci uskutečněním dražby vytvořených děl. Jeví se mi jako výhodnější uspořádání aukce ihned po zakončení soutěže, a to z praktických důvodů.  Show pokračuje, diváci neodcházejí, jsou navnadění na výtvory, které jim před očima vznikly. Navíc plus pro organizátory není třeba se již dále o řezby starat přemísťovat hlídat, zajišťovat jejich stabilitu, natírat, opravovat případné praskliny vzniklé sesycháním dřeva apod.

Ukázka aukce

Dim lights Embed Embed this video on your site

Co dodat na závěr:
Pokud máte zkušenosti s výtvarnickou tvorbou motorovou pilou, nevadí vám časové omezení a nebojíte se hodnocení vaší práce, jsou  pro vás podobné akce prostředkem k vlastnímu rozvoji svých schopností.
Vzhledem k tomu jaký boom za poslední roky nastal v organizaci sympozií si dovoluji předpovědět, že toto je směr, kterým se bude řezbaření na veřejných prostorách ubírat.

Čestmír Slíva

 

Diskusia k článku

Príloha k článku: 

Rychlořezba - pravidla a hodnocení
2. po prezentaci si každý soutěžící vylosuje kmen určený k vykonáni řezby. Pokud mu materiál nevyhovuje může si jej po vzájemné dohodě vyměnit s jiným soutěžícím.
3, závodník  má za úkol  během dvou soutěžních dnů vytvořit řezbu na dané téma.
4, řezba musí být provedena z přiděleného materiálu a není dovoleno do řezby zahrnovat již předem připravené komponenty s výjimkou spojovacího materiálu.
5, během soutěže nesmí do řezby zasahovat druhá osoba.
6, řezba by měla maximálně využít možnosti a velikost  kmene.
7, řezba musí být v souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb.,
8, pokud závodník poruší jeden z výše uvedených bodů může ho porota diskvalifikovat.
9, závodníci startují na vlastní nebezpečí a během soutěže se zavazují k používáni bezpečnostních ochranných  pomůcek. .
10, soutěžící mají k dispozici přípojku na 230V. ve vzdálenosti 20m.
11, během závodu má účastník  povinnost viditelně vystavit přidělené startovní číslo.
12,v případě nepřízně počasí se pořadatel zajisti zastřešení  pracoviště.
14, pořadatel během akce zajišťuje stravu a pití.
15, během řezby se soutěžící zavazují, že nebudou konzumovat alkoholické nápoje.
16, soutěžící závodí s vlastním nářadím, pohonnými hmotami a oleji. V případě  poškození nářadí  během akce soutěžící nemá právo vyžadovat odškodnění po organizátorovi.
17. vytvořená řezba je majetkem pořadatele
 

Hodnocení :
Desíti členná komise složená ze sponzorů a zkušených řezbářů bude hodnotit tyto kritéria (1=nízká hodnota hodnocení , 5= vysoká hodnota hodnocení)
1.     Téma- do jaké míry dílo splňuje  téma daného ročníku
2.     Zpracování-  řezba je povrchové čistě provedena, pohledem nejsou patrné prořezy motorovou  pilou pokud se nejedná o umělecký záměr.
3.     Celkový dojem-  Jak daná řezba působí na diváka (pozitivně/negativně, vtipně, lhostejně…)

 
svetelsky-oltar-1.jpg
  rez-module-bottom
orlik

Odber noviniek

forcefetish.netforcefetish.net adultload.ws javslon.com amateur sex mobileadultload.ws javslon.com amateur sex mobile

REZBÁRSTVO.SK

Rezbárstvo.sk je portál, kde nájdete  informácie o nástrojoch, materiáli podujatiach a autoroch. Nedajte sa zmiasť názvom portálu, pretože okrem rezbárstva  sú tu užitočné informácie z viacerých oblastí. V krátkom čase pribudnú nové funkcie v profiloch registrovaných, kde môžete umiestniť svoje videá, fotografie a iné zaujímavosti a to celkom zadarmo. Registrácia trvá len pár minút.

    Pripravujeme

    · Arbortech Mini Grinder
    · Rukoväte dlát
    · Ako sa brúsia dláta
    · Lup, na aký sa nezabudne

 


 

 

Vydáva

A-studio Andrej Irša
Posledná atualizácia: 23. novembra 2018
Vychádza nepravidelne

 

ISSN 1338-3728


 

 

drotaria