STUDENT GALLERY a DOTYKY 2013 Tlačiť E-mail
Už po piaty raz sa konala výstava žiakov umeleckých vysokých škôl v STUDENT GALLERY Alojza Machaja v Plaveckom Štvrtku. Vlastne - nie tak úplne. Štvrtý ročník hosťoval v Bratislavskej mestskej galérii a súborná výstava s názvom Dotyky má už celkovo šestnásťročnú tradíciu. Staršia éra galérie bola venovaná predovšetkým drevorezbe a v menšom meradle aj keramike. Zastúpenie mali profesionáli, amatéri, ľudoví aj abstrakní umelci – prakticky všetky polohy výtvarného prejavu v dreve, keramike a okrajovo aj kove.

 

Nová etapa galérie sa začala ruka v ruke s uvedením názvu „STUDENT GALLERY" - namiesto pôvodného názvu Záhradná Galéria Alojza Machaja – ktorá bola známa aj pod označením ZGAM. K zmene bolo niekoľko dôvodov. Model činnosti ZGAM bol v čase vzniku na Slovensku jedinečný a podľa PhDr. Ireny Pišútovej CSc - „nemala na Slovensku paralelu". S potešením môžeme konštatovať, že dobrá vec nadchla mnohých a tak začali vznikať galérie výtvarníkov, ktorým sa stala Záhradná Galéria Alojza Machaja vzorom. Týmto sa však do určitej miery naplnilo aj hlavné poslanie. Galéria prezentovala tvorbu prevažne starších výtvarníkov a po niekoľkých ročníkoch bolo poznať, že posun v prejave je u nich veľmi výnimočný, aj napriek každoročnej snahe o niečo nové. Už v tejto fáze sa nedalo prehliadnuť, že mladší autori sú oveľa kreatívnejší, nezaťažení existenčnými či inými starosťami, ktoré sú obmedzujúce pre nás starších. Bolo teda celkom prirozené, že voľba budúceho zamerania galérie bude práve na mládež. Čo sa týka kategórie žiakov – predsa len žiaci vysokých škôl sú vhodnejším „materiálom", ako žiaci škôl stredných. Po tomto krátkom vysvetlení na margo často kladených otázok, sa žiada popísať súčasný stav.

 

Student Gallery Alojza Machaja prezentuje každoročne tvorbu vybraných mladých autorov, ktorí sú žiakmi, či čerstvými absolventmi vysokých škôl výtvarného zamerania. Autori vystavujú práce hotové, no jedno dielo vzniká v priestoroch galérie formou sympózia. Asi týždenná tvorivá činnosť je zavŕšená vernisážou a končí sa druhou nedeľou po vernisáži. Terajší ročník mal vernisáž v piatok trinásteho septembra o pol piatej popoludní. Počasie pod sivými mrakmi síce hrozilo dažďom, no nakoniec predsa len nepokazilo zamýšľaný priebeh. Príjemný hudobný zážitok pripravila E. Števlíková (spev) a Peter Zajaček (gitara), ktorí vystúpili pred, aj po prejave Alojza Machaja. Alojz Machaj predstavil autorov – Valériu Gašparovú, Tatianu Mihálikovú a Katarínu Uhrínovú, ktorí vytvorili sochárske diela a reprezentovali VŠVU v Bratislave. V kategórii maľby boli zastúpení autori trocha pestrejšie - Maliarka Rita Koszorus z VŠVU v Bratislave, Adrian Dér z Budapeštianskej HUFA sekundovali jedinému chlapskému účastníkovi – Jánovi Hrčkovi z VŠVU v Bratislave.

Atmosféru vytvárali okrem nových a starších diel a príjemného prírodného prostredia ostrovčeky debatujúcich návštevníkov, študentov, odborných kritikov a niekoľkých detí.