Rezbárstvo
Profesionalita a bezpečnosť práce Tlačiť E-mail
profk

Výraz profesionál je v poslednom čase mimoriadne používaným výrazom. Náradie pre profesionálov, profesionálny prístup, profesionálna činnosť, profesionál... Nálepku profesionála má dnes ktokoľvek, dokonca aj ten, kto by si nezarobil vlastnou prácou ani na pohár vody. S príliš častým používaním výrazový obsah slova klesol na takú mieru, že sa stáva prázdnou frázou. Preto urobím najprv rozbor slova a následne aj významu, ktorý sa za ním skrýva.

 

Slovo profesionál je odvodené od slova profesia – teda povolanie, zamestnanie. Povolanie je vykonávané z existenčných dôvodov a to intenzívne, dlhodobo - za účelom nie len vykonania kvalitnej práce, ale aj získania adekvátnej odmeny. Pohnútkou nie je len radosť z tvorby, ale ide tu aj o zisk. Čiže profesionálom nie je ten, kto odvedie dobrú prácu, ale ten – koho táto práca živí, alebo je aspoň podstatnou časťou príjmu. Súčasťou profesionality sú skúsenosti (prax), doklady a referencie. Dokladmi môžu byť výčné listy, diplomy, osvedčenia, potvrdenia. Referenciami je to – čo bolo realizátorom urobené dobre, kvalitne a slúži tak ako má. Je to vlastne reprezentatívny súhrn realizácií, ktoré možno priamo negarantujú výsledok, ale sú istým predpokladom pre naplnenie očakávaní. Skúsenosti sú veličinou, ktorá sa vytvára dlhoročne, je ťažko definovateľná, avšak svojim významom je najdôležitešia. To, že niekto dosiahne profesionálnu úroveň po stránke legislatívnej (papierovo), alebo má aj nejeké referencie ešte neznamená, že odvedená práca je špičková, rovnako zasa špičkovo urobená práca neznamená, že jej autor je profesionál.

Profesionál je v plnom význame slova človekom, ktorý fuguje v zákonom stanovenom rámci. Má úradmi vydané povolenie k činnosti, je riadne registrovaný a má nad sebou dozorné inštitúcie. Môže mať príslušné vzdelanie, no v mnohých prípadoch ho nutne mať nemusí. Výkon niektorých povolaní nie je viazaný na príslušné vzdelanie, no výkon niektorých povolaní zasa nie je možný bez zodpovedajúceho vzdelania, alebo dosiahnutia presne stanovených parametrov. Každý profesionál však musí vedieť vystaviť faktúru či iný doklad, ručí za svoju prácu, platí dane, odvody... Toto neplatí len v tom prípade, ak je profesionál v zamestnaneckom pomere a časť povinností nesie zamestnávateľ, ktorý spĺňa príslušné legislatívne požiadavky. Ak je však práca vykonávaná „len tak“ nemožno ju nazvať profesionálnou, i keď to nevylučuje, že môže byť kvalitnou, či až výnimočnou.

Napriek tomu, že pozícia profesionála je uznávaným stavom, nie je to pravidlom. Veľmi často sa stretávam s názorom, že profesionál vykonáva prácu „len“ pre peniaze a že nemá to „správne“ potešenie z tvorby ako amatér. Čiastočne súhlasím, pretože táto poloha mi bola dlho vlastná a má svoje čaro. Amatérski tvorcovia sú obklopení svojimi dielami, ktoré vznikli bez zámeru predaja, z čírej tvorivej túžby. Keďže sú v neustálom vizuálnom kontakte so svojou tvorbou, vidia jej objem, jej vývoj, majú sa čím pochváliť a z čoho tešiť – napĺňa ich to, motivuje aj uspokojuje. Okrem toho nie je výnimočné, ak amatérsky tvorca vystavuje diela na verejnosti, zúčastňuje sa podujatí rôzneho druhu. Profesionál síce môže vytvárať autorské diela, no spravidla plní aj očakávania, nápady, návrhy či doslova vrtochy zákazníkov. A profesionál to musí zvládnuť tak, aby bol zákazník spokojný (kvalita, termín, cena). Cesta profesionála je teda naplnená aj pravidlami, povinnosťami, tlakmi a možno aj stresom. Lenže aj to je to – čo v konečnom dôsledku prináša uspokojenie. Pojmy ako termín, cena, záruka patria medzi základné veličiny, s ktorými profesiolál pracuje. Taktiež návrhy, dokumentácia a prezentácia sú nutnou súčasťou profesionálnej činnosti.

Slovo amatér nemusí byť nutne synonymom zle odvedenej práce. Určuje len prístup a pohnútky vedúce k vyvíjanej činnosti. Amatér, alebo profesionál sú však len pojmy – ak nie sú sprevádzané nadšením, záujmom a sebakázňou. Ak Vám prináša tvorivá činnosť uspokojenie (a možno aj ten zisk) je úplne jedno aký výraz je pre Vás vhodnejší. Ostrieľaný profesionál, alebo amatér už tieto pojmy veľmi nerieši.

IMG_1945 IMG_8953.1

Každá činnosť má svoje čaro. Profesionálna práca má však vyššie nároky, ako práce vykonávané pre potešenie. V oboch prípadoch je však bezpečnosť práce dôležitá.

Bezpečnosť práce

Nadviažem na predchádzajúci výklad, ktorý ujasnil pojem „profesionál“. Využijem však tento pojem na ozrejmenie toho, prečo je profesionál napriek intenzívnejšej činnosti predsa len menej rizikovou skupinou v úrazovosti. Profesionál má totiž oveľa viac rešpektu v prístupe k bezpečnej práci, ako amatér. A má aj prečo. Ak napríklad z dôvodu úrazu nie je výkon profesie možný – znamená to, že pracovník stráca zdroj príjmov. To postihne nie len jeho osobu, ale aj jeho rodinu ako živiteľa. Zníži sa životný štandard, môže nastať platobná neschopnosť (úvery, režijné platby, poplatky...). Dopady sú tak zásadné, že v súčte predstavujú pre zarábajúceho profesionála doslova katastrofu. Preto sa profesionál chráni nie len pod tiažou smerníc a nariadení aj sám z vlastnej vôle. Pracovné úrazy sú naviac pod drobnohľadom dozorných inštitúcií a porušenie bezpečnosti môže mať pre zamestnanú osobu, zamestnávateľa aj OSZČ veľmi nepriaznivé dopady, napríklad nevyplatenie poistého z dôvodu hrubého porušenia bezpečnosti práce vlastným pričinením, zavretie prevádzky pre nesplnenie stanovených podmienok, pozastavenie činosti.

Ani profesionál sa nedokáže vyhýbať lietajúcim trieskam, iskrám a podobne. Nedokáže sa reflexívne vyhnúť napruženému drevu, roztrhnutej reťazi. Nie je veštec, aby vedel čo sa stane, nie je Superman, aby odolal... Môže len predvídať a urobiť opatrenia. Predvídať možnosť úrazu a primerane sa chrániť – to je profesionálny prístup k práci.

Ale bezpečná činnosť by nemala byť len výsadou profesionálnych spotrebiteľov. Použil som profesionála len na ilustráciu dopadov, ktoré môže zapríčiniť podcenená bezpečnosť práce. Lenže úrazy sa nevyhýbajú nikomu a amatéri sú pre uvoľnenejší prístup k práci pre ne doslova magnetom. Príslušná ochrana by mala byť používaná aj amatérskymi spotrebiteľmi. Minimálne použitím základnými odporučenými ochrannými pomôckami. Realita je však taká, že sa hazarduje s vlastným zdravím a životom, niekedy aj osôb v okolí. Preto, ak chceme robiť serióznu prácu (amatér aj profesionál) – nezabudnime zaujať aj seriózny postoj k bezpečnosti práce. Obzvlášť smutné je, ak je bezpečnosť práce predmetom uštipačných poznámok, či dokonca výsmechu.
 
forcefetish.netforcefetish.net adultload.ws javslon.com amateur sex mobileadultload.ws javslon.com amateur sex mobile

REZBÁRSTVO.SK

Rezbárstvo.sk je portál, kde nájdete  informácie o nástrojoch, materiáli podujatiach a autoroch. Nedajte sa zmiasť názvom portálu, pretože okrem rezbárstva  sú tu užitočné informácie z viacerých oblastí. V krátkom čase pribudnú nové funkcie v profiloch registrovaných, kde môžete umiestniť svoje videá, fotografie a iné zaujímavosti a to celkom zadarmo. Registrácia trvá len pár minút.

    Pripravujeme

    · Arbortech Mini Grinder
    · Rukoväte dlát
    · Ako sa brúsia dláta
    · Lup, na aký sa nezabudne

 


 

 

Vydáva

A-studio Andrej Irša
Posledná atualizácia: 23. novembra 2018
Vychádza nepravidelne

 

ISSN 1338-3728


 

 

drotaria