Nástroje
Ako vyberať stroje Tlačiť E-mail

IMG_0120Ak sa kupuje dom – spravidla sa posudzujú okrem samotného domu aj iné faktory: Vzdialenosť lokality od práce, napojenie na inžinierske siete, terén, dostupnosť, orientácia, možnosť parkovania pred domom, susedia, vplyvy hluku, prachu a zápachu (blízka priemyselná alebo poľnohospodárska prevádzka, dialnica, kameňolom), či sa jedná o zátopovú oblasť, či je dom zaťažený vecným bremenom... Je to preto, aby sa maximálne investícia zhodnotila vo forme výhod, ktoré za svoje peniaze môžeme mať a zároveň sa predišlo rizikám, ktoré zo zámeru kúpy vyplývajú.

 

U vercajchu však takáto obozretnosť chýba. Kupujúci veľmi často posudzuje len stroj samotný. Posudzuje sa výkon, značka, funkcie, dizajn, výbava, hmotnosť, veľkosť, prevedenie. Veľký vplyv na rozhodnutie má „podanie", teda letáky, reklama, predajca. U strojov sa spravidla neposudzujú iné závažné faktory, ktoré sú však nedeliteľnou súčaťou charakteristiky, majú premenlivé parametre, zdanlivo so strojom nesúvisia a nie sú nikde uvádzané. Čo by sme mali pred kúpou strojov zvážiť?

 

1. Šírka ponuky.
2. Vzájomná kombinovateľnosť súčiastok a výbavy.
3. Ceny a výhodnosť pozáručného servisu.
4. Predajná sieť.
5. Kvalita informácií.
6. Kvalita zástupcov, alebo predajcov strojov.
7. Spokojnosť iných spotrebiteľov.
8. Vlastná spokojnosť s už zakúpenými zariadeniami.
9. Doba používania / zhodnotenie zariadenia.
10. Vyskytujúce sa závady.
11. Pomer ceny a všetkých výhod.
12. Akumulátorová ponuka.
13. Testy.
14. Značková príslušnosť.
15. Dlhodobé postavenie.

 

Šírka ponuky
Zdanlivo nepodstatný parameter môže mať vo vzájomných vzťahoch svoj význam. Ak sa výrobca špecializuje na určitú oblasť ponukou svojich strojov, má to svoje výhody, ale aj nevýhody. Menšie objemy výroby v kombinácii s vysokou kvalitou sú príčinou vyššej ceny. Cielenosť na určitú profesnú skupinu, robí zo značky to, čím v konkrétnej oblasti je. V tejto kategórii výrobkov kúpou určite nič nepokazíme, treba však zvážiť, či je úzka špecializácia tou správnou voľbou aj v našom prípade. V cene jedného top výrobku môžeme mať niekoľko zariadení inej značky, ktoré by v dielni našli nepochybne uplatnenie. Musíme si uvedomiť, že prémiové výrobky majú ceny pred svojou najbližšou konkurenciou vyššie nezriedka v násobkoch, ale nadpriemerné parametre sú skôr vecou detailov.

Screenshot_-_1__5__kpia

Výrobky značky Mafell sú  šperkami medzi nástrojmi. Za takýto šperk - priamočiaru pílu Mafell P1 cc  zaplatíte 552 € (s DPH).

Vzájomná kombinovateľnosť
Aj keby sme mali schopnosť od rôznych výrobcov vybrať to najlepšie čo je na trhu, celkom iste prídeme o jednu obrovskú výhodu. Je ňou zameniteľnosť súčastí, doplnkov, náhradných dielov, akumulátorov, nabíjačiek. Výrobcovia spravidla využívajú rovnaké systémy a doplnky u viacerých produktov svojej ponuky, ale ak sa nejedná o štandardizované parametre, nemôžeme očakávať medziznačkovú kompatibilitu. Ak sa preferujú výrobky jednej značky, v prevádzkových nákladoch dielne môžeme usporiť nemalú čiastku a zároveň zefektívniť činnosť. Odhliadnuc od takmer sektárkej orientácie na konkrétnu značku, má preferencia jednej značky viaceré výhody.

Ceny a výhodnosť pozáručného servisu
I keď výrobky majú stanovenú zákonnú záruku, ktorá býva u niektorých výrobkov rozšírená zo strany výrobcu či predajcu, oplatí sa posúdiť aj výhodnosť pozáručného servisu. V niektorých prípadoch s uplynutím záruky takmer zaniká možnosť opravy strojov. Napríklad servis je len jeden a náhradné diely a cena úkonov tak vysoká, že je oveľa výhodnejšia kúpa nového zariadenia. V súčasnosti je však u dobrých značiek zabezpečený aj kvalitný pozáručný servis. Na rozdiel od dôb minulých, kde servisné prevádzky mali rozdielnu úroveň, v súčasnosti je servis spravidla vykonávaný v špičkovo vybavených servisných centrách, čo v kombinácii s vyspelou logistikou znamená výrobok opravený štandardne do troch dní. Čo sa týka pozáručného servisu, môžeme brať do úvahy okrem autorizovaných dielní aj ponuku bežných opravárov. Pokiaľ je možnosť zaobstarania náhradných dielov bezproblémová a ceny sú priaznivé, môžeme svoje stroje využívať ešte hodne dlhú dobu po uplynutí záruky. Dostupnosť dielov, ich ceny a vlastne podstatnú časť odpovedí na možnosti pozáručného servisu zodpovie dobrý predajca. Zdôrazňujem slovo dobrý, pretože sú predajcovia, pre ktorých sa záujem o zákazníka skončil predajom pôvodného tovaru.

Predajná sieť
Hustota predajnej siete je tiež veľmi dôležitá. Je rozdiel, ak tovar ktorý používate je k dispozícii kúsok od bydliska, alebo vzdialený desiatky kilometrov. Prevádzkové potreby má aj ten najkvalitnejší výrobok a taktiež sa môže pokaziť. Výhoda hustoty predajnej siete sa môže prejaviť aj na prácach mimo domov. Ak totiž vykonávate prácu mimo región a máte smolu že značka tu zastúpenie nemá, je možno ohrozený výkon prác. V praxi to znamená, že prácu ste v prípade poruchy nútení vykonať v náhradnom termíne, alebo využiť ponuku konkurencie, ktorá tu má svoje zastúpenie. V závislosti od problému však takáto možnosť nemusí byť výhodná, alebo aj možná.

Kvalita informácií
Odhliadnuc od návodov, charateristík, popisov, a bezpečnosti práce plynúcich zo zákona je veľmi rôznorodá kvalita ostatných informácií. Reklamné letáky obsahujú nepresnosti, zavádzajúce údaje a nie sú výnimkou ani lži. Aj kvalitné značky sa nezaslúžene popýšia prvenstvami ktoré im neprináležia, originálnymi riešeniami ktoré až tak originálne nie sú, výhodami, ktoré majú aj konkurenčné výrobky aj výhodami, ktoré sú v skutočnosti nevýhodami a podobne. Treba si dávať pozor na predajcov, ktorí až priveľmi často skloňujú výrazy „profesionál" a „kvalita" v kontraste s nesprávnou terminológiou a zamlčiavaním informácií.

Kvalita zástupcov a predajcov
Ak bola spomenutá kvalita informácií, ktoré má k dispozícii zákazník v písanej, grafickej alebo inej prezentačno dokumentačnej forme, tak musí byť spomenutá aj kvalita osobnostná. Pri kúpe totiž jednáme s predajcom, ktorý nám podáva informácie o výrobku. A je to on, kto môže byť pomyselným jazýčkom na váhe a ovplyvní naše rozhodnutie. Bohužiaľ – niekedy aj nesprávnym smerom. Predajca totiž veľmi často predáva tovar, ktorý sám nepoužíva a má len sprostredkované informácie od dodávateľov, alebo od spotrebiteľov. A to ani pri úprimnom záujme na potrebách zákazníka nemusí postačovať. Ak poskytovateľ informácií s konkrétnymi výrobkami sám nepracuje, jeho informácie môžu byť nepresné, strohé alebo emotívne, zámerne, alebo nevedomo skreslené. Vyplatí sa zdravá nedôvera voči tvrdeniam, rovnako ako posúdenie s istým odstupom.

 

IMG_4092

Používateľ, ktorý drží v rukách takto opotrebený stroj už vie vysloviť realite zodpovedajúci ortieľ pre stroj aj jeho výrobcu.

Spokojnosť spotrebiteľov
Veľmi kvalitnou referenciou je spokojnosť spotrebiteľov. Tí posudzujú tovary na základe osobnej a veľmi konkrétnej skúsenosti. Hodnotenie môže byť síce podfarbené emóciami, sklamaním, alebo naopak nadšením, ale v kombinácii s viacerými názormi nám podáva pomerne dobrú prestavu o výrobku, ktorý nás zaujíma. Diskusie naviac dokážu vyčistiť cielené dezinformácie vecným rozborom, faktami, príkladmi a protiargumentáciou oponentov.

Vlastná skúsenosť
Najlepšia je vlastná skúsenosť. To čo vyhovuje inému, nemusí nutne vyhovovať aj nám. Pohľad na jednotlivé body tohto článku nás nenecháva na pochybách, že správny výber zariadenia je vlastne veľmi individuálnou záležitosťou. Osobná skúsenosť so strojmi a znalosť vlastných možností a schopností, v kombinácii s tu uvedenými veličinami je vôbec najlepšou kombináciou pre dobré rozhodnutie.

Doba používania a zhodnotenia náradia
V nadväznosti na spokojnosť našu a aj iných spotrebiteľov má význam výdrž náradia. Rozumieme tým stav, keď nám zariadenie umožňuje produktívnu a bezpečnú prácu. Náradie by sa nám malo zhodnotiť čo najskôr. Pri profesionálnej činnosti sa jednotlivé kusy náradia možno zaplatia ziskom z jednej, alebo dvoch prác - čo by ale nebol správny pomer. Náradie má priniesť zisk pohybujúci sa minimálne v desaťnásobkoch, najlepšie v stonásobkoch svojej ceny. Doba ako taká je len časový úsek. Je ním síce vymedzená záruka, no je rozdiel ak je stroj využívaný príležitostne, alebo intenzívne. Nedajte sa nachytať ani na predĺženú záruku, ktorá na rozdiel od podmienok takejto záruky kričí z titulných stránok reklamných materiálov. Rozšírená záruka je spravidla viazaná na registráciu, poskytnutie údajov ktoré nie sú pri zákonnej záruke treba, zaplatenie poplatku pri kúpe alebo pri stanovených servisných prehliadkach. Nedodržanie znamená jedno - a to stratu predĺženej záruky. Tých nevýhod môže byť podstatne viac, ale na podrobnejší popis v tomto článku niet prestoru.

Vyskytujúce sa závady
Niektoré závady strojov sa prejavujú u jednotlivých výrobkov tak často, že sa dá povedať, že pre konkrétny typ sú charakteristickými. Ak dokážeme takéto výrobky identifikovať, môžeme sa vyhnúť sklamaniu. Jedná sa napríklad o vytekanie oleja, odpadávanie bočného beznástrojového napínacieho segmentu, príliš častá výmena kľukovky u modelového radu, prehrievanie stroja, vibrácie krytov, zanášanie chladiacich otvorov, ťažšie zapínanie či vypínanie, nie veľmi vhodné konštrukčné riešenie, poruchy mazania a tiež nadmerne aktívne ochranné prvky.

Pomer ceny a všetkých výhod
Tak ako si všímame pomer výkonu a hmotnosti, nemali by sme zabudnúť na pomer ceny a všetkých výhod, ktoré kúpou výrobkov získame. Je to ako v manželstve, kde si s partnerom neberieme len jeho, ale aj jeho rodinu a životný štýl. Pri výbere stroja teda musíme mať na pamäti naozaj všetky aspekty, ktoré stroj nesie sebou. Aj ten najlepší stroj nemusí byť zároveň najlepšou voľbou, ak sú nevýhody viažuce sa priamo, alebo aj nepriamo k stroju výrazné. V tejto súvislosti tvrdím, že je lepšia voľba konkrétnych výhod, ako nekonkrétna kvalita.

Akumulátorová ponuka
Zvyšujúca sa ponuka akumulátorových nástrojov, zlepšovanie výkonu akumulátorových nástrojov a znižovanie ceny pomerne drahých akumulátorov dávajú tušiť oveľa väčšie zastúpenie tejto kategórie v našich dielňach. Kto si zvykne používať výkonnú akumulátorovú vŕtačku zrazu zistí, že tá káblová je používaná naozaj občas. Samozrejme, nie všetky stroje majú také využitie ako vŕtačka, ale napriek viacerým nevýhodám majú akumulátorové zariadenia aj nesporné výhody. Tak či tak, v súčasnosti musíme nutne brať do úvahy, ktorú značku si vyberieme ako tú „svoju". A nie je to vec sentimentu, ale chladnej kalkulácie. Ak porovnáme cenu akumulátorovej výbavy s použitím viacerých značiek a len jednej, vidíme že výber jednej značky nám urobí úsporu, ktorá stojí za úvahu. S každou inou značkou totiž kupujeme iný typ akumulátorov, iný typ nabíjačky a akumulátory sú tou najdrahšou položkou (stoja viac ako stroj). Naviac, v prípade jednej značky a jedného typu akumulátov, nemusíme sa v priebehu práce starať o nabíjanie niekoľkých batérií, pretože než sa nám batéria vybije, náhradná je v rýchlonabíjačke nabitá. Ak teda nemôžeme akumulátory z jedného posudzovaného stroja použiť pre naše ďalšie akumulátorové zariadenia ktoré už máme, prečo nad ním vôbec uvažovať? Už pri prvej kúpe akumulátorového náradia by sme teda nemali podľahnúť dojmu „lepších parametrov" ale mali by sme možnosť zvažovať výhody výberu vo všetkých možných dopadoch.

IMG_4088

Šírka ponuky akumulátorového náradia je tiež dôležitým parametrom výberu.

Testy a recenzie
Testy a recenzie pomáhajú zákazníkom vo výbere strojov a náradia. Pokiaľ neobsahujú len informácie ktoré sú v návode na použitie, vhodne dopĺňajú charakteristiku a sú pre spotrebiteľov prínosné. Bohužiaľ, úroveň testov strojov a náradia je vo všeobecnosti veľmi nízka. Hlavným dôvodom je, že stroje sa testujú v pomerne krátkom časovom úseku a len obmedzenej miere. Presnejšie, len pre účely testu. Použité stroje nevykazujú výraznejšie známky používania, alebo opotrebenia. Takýto test sa nevyrovná používaniu v reálnych podmienkach, kde sú preverené parametre po všetkých stránkach. Sám sa dokážem vyjadriť ku kvalitám stroja až po niekoľkých týždňoch používania, rozhodne nie za niekoľko minút (výnimočne hodín) práce so strojom, tak ako je to u štandardných testov bežné. Ďalším dôvodom je, že testujúcim je buď obchodník (ktorý chce predať), alebo používateľ (ktorý má obmedzené možnosti), alebo nezávislé organizácie (s nevhodnou metodikou testov). Najmä posledná kategória má napriek prezentovaným pozitívam aj svoju tienistú stránku. V krátkosti sa jedná o neznalosť spektra použitia strojov, neznalosť potrieb špecifických používateľov a prakticky žadnu profesnú väzbu k testovaným zariadeniam. Porovnanie strojov postráda logiku, pretože nie sú brané v úvahu rozdielne konštrukčné faktory. Spracovanie testov má síce dôveryhodnú formu, ale je viacmenej úradníckym produktom, ktorý môže poškodiť predajcu, výrobcu a v konečnom dôsledku aj spotrebiteľa. Akým spôsobom, vrátane konkrétnych príkladov si zaslúži samostatný článok.

Značková príslušnosť
Značková príslušnosť je zvláštnym fenonénom. Niet na tom nič zlé, ak spotrebiteľ nájde „svoju značku" a kupuje si cielene výrobky jednej značky. No je rozdiel, ak sa jedná o výber na základe výhod ktoré v súvislosti so značkou má, alebo je výber riadený sebautvrdzujúcim pocitom. Konkrétne výhody pred kúpou treba posudzovať v celom kontexte a pokiaľ možno, bez emócií. Tie predsa dostanú priestor neskôr.

Dlhodobé postavenie
Značka, predajca, výrobca, poradca, používateľ. Je menej podstatné kto, ale rozhodne nie je zanedbateľné ako dlho. Teda ako dlho vo svojom „fachu" pôsobia odborníci, ktorí poskytujú informácie. A nie len ako dlho, ale aj ako hlboko sa o problematiku zaujímajú. Povrchné informácie podávané viacmenej z povinnosti si aj tak svoju úlohu plnia len čiastočne. No a odborník, ktorý vie porovnať čo bolo, čo je a kam speje sa pozlátkom tak ľahko nedá ošialiť. Dbajte rady tých, ktorí si svoje postavenie budovali dlhodobo a obstáli v tvrdej konkurencii.

Záver
Tovary sú balené v krásnych obaloch, na reklame sa nešetrí, k tomu niekoľko spotrebiteľských relácií, videotestov, recenzií... A teraz sa v tom vyznajte. Keďže správne rozhodnutie je len na Vás, tento článok sa pokúša odpútať Vašu pozornosť od všetkých predajných fígľov a zamyslieť sa nad výberom s iným uhlom pohľadu, ktorý nie je až tak bežný. Vlastná skúsenosť mi vraví, že sa to vyplatí.

 
svetelsky-oltar-3.jpg
  rez-module-bottom
orlik

Odber noviniek

forcefetish.netforcefetish.net adultload.ws javslon.com amateur sex mobileadultload.ws javslon.com amateur sex mobile

REZBÁRSTVO.SK

Rezbárstvo.sk je portál, kde nájdete  informácie o nástrojoch, materiáli podujatiach a autoroch. Nedajte sa zmiasť názvom portálu, pretože okrem rezbárstva  sú tu užitočné informácie z viacerých oblastí. V krátkom čase pribudnú nové funkcie v profiloch registrovaných, kde môžete umiestniť svoje videá, fotografie a iné zaujímavosti a to celkom zadarmo. Registrácia trvá len pár minút.

    Pripravujeme

    · Arbortech Mini Grinder
    · Rukoväte dlát
    · Ako sa brúsia dláta
    · Lup, na aký sa nezabudne

 


 

 

Vydáva

A-studio Andrej Irša
Posledná atualizácia: 23. novembra 2018
Vychádza nepravidelne

 

ISSN 1338-3728


 

 

drotaria