Rezbárstvo
Socha z dreva - akt Tlačiť E-mail

Po vypredaní knihy "Rezba motorovou pílou - príručka pre výtvarníkov" zotrváva záujem o jej kúpu. Keďže nové vydanie bude z podstatnej časti prepracované, uvoľnujem kapitoly, ktoré budú v novej podobe. Takto sa dostanú informácie zo starej verzie aj k tým, ktorí si ju už nestihli zakúpiť.

 

Postup výroby sochy.

Vo fotoseriáli je popísaný postup výroby sochy (aktu) bez použitia modelovej štúdie). Predlohou je len nákres na papieri. K výrobe sú použité motorové píly, uhlová brúska, dláta a nože. V závere je urobená povrchová úprava. Ženská postava je vyhotovená v pokojnej póze s vychýlením ťažiska a pozdĺžnym uložením rúk. Pre väčšiu názornosť nemá hlava vlasy, aby bolo vidieť šiju a tvar lebky.

D1

Pripravíme si peň, z ktorého odstránime kôru. Najprv zarovnáme čelá, najmä podstavu s prihliadnutím k postoju sochy (vychýlenie). Drevo postavíme a podľa návrhu si vyznačíme kriedou na drevo základné rezy.

 

D2

Prvé rezy sú vedené takmer po celej dĺžke materiálu z prednej aj zadnej strany. Na vzniknutých plochách si vyznačíme hlavnú os, ktorá je kolmá k horizontálnej rovine a pretína krčnú jamku budúcej postavy. Kriedou nakreslíme rovné línie rezov budúcej postavy a odstraňujeme prebytočný materiál.

 

D3

Snažíme sa opracovávať sochu do hranatých tvarov, ktoré nám umožňujú lepšiu kontrolu prác. Pracujeme na celej soche, nie len na vybraných partiách. Socha začína získavať hrubé obrysy. Obnovujeme linky, ktoré sú už viac tvarované ako prvé rezy.

 

D4

Kusy odstraňovaného materiálu sú stále menšie a rezy musia byť presnejšie. Dbáme na to, aby sme nezarezali tam, kde by materiál mohol chýbať. Preto je dôležité prerušiť prácu a posúdiť postup práce s odstupom. Taktiež zameníme veľkú pílu za menšiu. Až keď sú vonkajšie obrysy uspokojivé, môžeme začať s opracovaním otvorov. Nedorezy sa dajú odstraňovať kladivom, alebo páčidlom, ale len ak sa jedná o niekoľko vlákien.

 

D5

Teraz už nevyznačujeme len obrysy, ale aj pozíciu detailov, predovšetkým tváre a končatín (nos, uši, brada prsty...). So špeciálnou výtvarníckou lištou dokážeme pracovať oveľa detailnejšie, ako s bežnou. Výhodou výtvarníckych líšt je v tom, že sa s hrotom píly dostaneme do ťažšie prístupných miest, môžeme robiť oblúkové rezy, dokonca vypracovanie detailov tváre a končatín.

 

B6

Častejšie kontrolujeme vzájomné pomery postavy, postoj a rozloženie detailov. Hrubá práca nám ešte umožňuje malé korektúry, no táto možnosť postupom prác zaniká. Pokiaľ sme spokojní, začíname pracovať s uhlovou brúskou, v ktorej máme upnutý uberací kotúč. Kotúčom zaobľujeme hranaté tvary a snažíme sa dodržať anatomické zákonitosti.

 

B7

Samozrejme, nesmieme zabúdať na dolné partie, zadnú časť sochy a úpravu základne (podstavca). Do tejto chvíle sme pracovali výlučne so strojmi, no k slovu sa dostanú aj dláta, ktoré majú vo finálnych prácach výraznú úlohu. Tesne pred dokončením sochu môžeme na vhodnom mieste označiť.

B8

Socha sa na záver opracuje povrchovo brúsnymi kotúčmi a tak je pripravená k povrchovej úprave. Tá môže byť viacnásobná. V tomto prípade je použitá farebná medzivrstva (zriedený lazúrovací náter) ktorá sa prebrúsi a až následne sa upraví povrch matným bezbarvým náterom.