Články
Fotokniha Saal Digital Tlačiť E-mail

IMG_0206Fotoknihy považujem za mimoriadne vhodnú príležitosť dokumentácie a prezentácie. Úprimne odporúčam každému, aby vo vlastnom záujme využíval túto možnosť čo najčastejšie v profesionálnom, aj osobnom živote. Veď aj tá najlepšia pamäť je celkom nespoľahlivým úložiskom na spomienky. Nik, okrem toho kto deje prežil si nedokáže predstaviť opis, nehľadiac na to, že aj osobne prežité deje časom miznú v zabudnutí, alebo podliehajú predstavivosti, ktorá upraví skutočnosť do zidealizovanej podoby. No a elektronické pamäte? Nuž, čo nám funguje dnes – zajtra už nemusí... Fotografie vo fotoknihe nepotrebujú žiadne zariadenia na zobrazenie, sú ľahko prenosné, uskladniteľné a neroztratia sa. Ak máme fotografie spracované vo fotoknihe (a treba aj s doplnkovým textom), tak sme pre uchovanie spomienok urobili ozaj maximum. Po čase nám nebude ľúto ani vynaloženého úsilia ani financií. Čo sa týka fotokníh ako firemnej prezentácie – pri jednaní so zákazníkom niet lepšej možnosti, ako práve fotokniha. Každá fotografia povie viac ako tisíc slov a celkový objem zachytenej práce dáva dokonalú predstavu o poskytovateľovi služby, kvalite prác, možnostiach, kreativite. U zákazníkov je to práve fotokniha (alebo web), ktorá rozhodne o tom, či si dajú prácu zrealizovať u Vás, alebo u niekoho iného.

 

Ako na fotoknihu?

V prvom rade si musíme uvedomiť, že dobre spracovaná fotokniha by mala podliehať určitým kritériám. Jednou vecou je účel, druhou spracovanie a treťou možnosti. Je potešiteľné, že len s výnimkou vlastného zhotovenia (vyvolanie, tlač, väzba) máme všetky parametre vo svojich rukách.

 

Text

Som zásadným obhájcom textov vo fotoknihách. Text by mal byť použitý vždy, pokiaľ nie je fotokniha určená len tvorcovi, ktorý jediný vie, čo fotografie zobrazujú. Fotokniha totiž neslúži len na uloženie fotografií. Je hmatateľným finálnym produktom vhodným na dlhodobú archiváciu, dokumentáciu a prezentáciu, pričom by mala nie len ako FOTO, ale aj ako KNIHA obsahovať viac informácií než len fotografie. Berte to tak, že fotografie bez sprievodného textu sú síce pekné obrázky, ale s minimálnou výpovednou hodnotou (kde, kedy, kto a čo). To platí predovšetkým s odstupom času.

 

IMG_0205

Rôzne typy fotokníh z vlastnej produkcie

 

Údaje

Ak cielime fotoknihu na zákazníka – musí nutne obsahovať to, čo zákazníka osloví. Okrem fotografií sú to rozmery, detaily, kvalitatívne parametre, referencie, dobrovzdania (ale aj tu platí, že všetko treba používať s mierou). Pozor! - gramatické chyby, nesprávna štylistika a príliš veľa samochvály urobí viac škody, ako osohu.  U rodinného typu fotokníh sú zasa dôležité dátumy udalostí (ale nie ako súčasť snímky v nastavení fotoaparátu), mená, údaje o veku detí a čo konrétne fotografia zobrazuje. Cestovateľské fotografie by mali obsahovať názvy miest a oblastí, krátke popisy spôsobu dopravy, zaujímavosti, miestnu kuchyňu a tradície. Reportážne fotoknihy by mali obsahovať údaje akými je počet návštevníkov, dátum konania podujatí, o koľký ročník podujatia ide, aké bolo počasie, dosiahnuté výkony a zaujímavosti konkrétneho podujatia. U veľmi často zhotovovaných svadobných fotokníh by nemal chýbať dátum, prípadne čas sobáša, miesto konania sobáša, môže byť udané miesto fotenia aj miesto svadobnej hostiny. Nemali by chýbať celé mená mladomanželov, svedkov a oddávajúceho. Netreba za každú cenu vkladať text k fotografiám. Veľmi dobre poslúži aj časť knihy, k tomuto účelu vyhradenej. U fotokníh sú vítané napríklad drobné detaily – koľko bolo chodov jedál, aké bolo spestrenie programu a podobne. Ak sú tieto údaje do fotoknihy zapracované, kniha získa na zaujímavosti a je do nej nahliadnuté podstatne častejšie, ako do fotoknihy kde nie je žiadny text.


Saal Digital

Predchádzajúci úvod som považoval za nutný, pretože na tomto portáli som sa fotoknihám doposiaľ nevenoval. Teraz konkrétne k službe Saal Digital, ktorej službu som naposledy využil. Iniciátorom zámeru bola ponuka na Facebooku, ktorá ponúkala  zľavu fotoknihy za napísanie úprimnej recencie na svojich stránkach a zverejnení na Facebooku. Recenzie píšem spravidla po podrobnejšom spoznaní výrobku, služby a vzájomných súvislostí. Vytvorenie jednej fotoknihy a následné posúdenie produktu ihneď po obdržaní produktu nemôžem považovať za úplne dostatočné. Dôvodov je niekoľko: Prvou prácou sa programové prostredie ešte len spoznáva a prirodzene sa robia chyby. Nedostatky sú pripisované tejto neznalosti a naopak aj drobné výhody ktoré potešia sa javia ako oveľa výraznejšie. Naviac, vedomie podpory produktu môže znížiť kritický pohľad. Taktiež finálny produkt v čase novosti nemusí vykazovať známky nekvality – veď sa jedná viacmenej o prvý dojem. Čiže kvalitné zhodnotenie potrebuje čas. Preto treba brať toto hodnotenie s istou rezervou, i keď sa snažím o objektívne posúdenie a výhodou je aj vzdelanie v oblasti polygrafie (tlačiar na ofsetových strojoch) vrátane praxe vo väzbe kníh. Samozrejme – k objektívnemu posúdeniu nepatria len plusy, ale aj zápory a tie popíšem tiež. K vyskúšaniu fotoknihy som použil fotografie z priebehu prác na druhom vydaní autorskej publikácie Rezba motorovou pílou, príručka pre výtvarníkov. Na fotografiách je pre anatomickú a technologickú časť finálnej knihy zachytená modelka Bláža Hlasová a výrobky Dolmar a Makita v zaujímavých scénach reprezentuje Bronka Kocáková a Tomáš Horný.

 

Screenshot_-_25__9

Prostredie programu Saal Digital

 

U služby Saal Digital ma prekvapil mimoriadny záujem o zákazníka a to po stránke komunikácie, spätnej väzby aj riešenia problémov. Prečo zmieňujem problémy hneď na začiatku? Problémy ktoré som mal (zamŕzanie a export fotografií) sa totiž dostavili ihneď. S vysokou pravdepodobnosťou však vznikli výlučne na mojej strane, pretože práve v čase zhotovenia knihy protestovalo bezdrôtové pripojenie myši aj klávesnice (USB adaptér), pravdepodobne nedostatočný vodivý kontakt. K tomu sa pridal monitor, ktorý sa rozhodol, že si svoje na tomto svete už vysvietil. Problémy hardvérového pôvodu, sa teda mohli v prejaviť aj ako problémy softvéru (chybové hlášky). Čiže problémový priebeh niektorých pvých krokov môže znamenať aj to, že softvér Saal Digital v skutočnosti pracoval ukážkovo, pričom ponúkal aj možnosť riešenia s podrobným návodom a žiadosťou na odoslanie. To však budem mať možnosť posúdiť až pri spracovaní iného produktu. Pre objektívne zhodnotenie funkcie by bola treba realizácia viacerých projektov, respektíve aj konfrontácia so skúsenosťami iných užívateľov. Podstatné ale je, že na otázky týkajúce sa riešenia reagovala podpora Saal Digital pružne a hľadala možnosti nápravy a túto túto skutočnosť by som bez jej vyskúšania spätnej väzby nevedel posúdiť.

 

Screenshot_-_3__9

Chybová hláška

 

Inak je program Saal Digital intuitívny, inštalácia prebehla bez problémov. Popisy a upozornenia sú zrozumiteľné, len v niektorých zákutiach českej lokalizácie sa objaví nemecký výraz. Kroky sa dajú ľahko vrátiť späť. Keď si vyberieme typ požiadavky, zadávame parametre produktu (lesklé/matné listy, obálka, počet strán...). Po zadaní parametrov sa zobrazuje aktuálna cena produktu, ktorá sa upravuje po každej zmene rozsahu strán. Pre kontrolu je možnosť nie len zväčšenia pracovnej verzie a náhľadu ale aj PDF verzia, ktorá sa dá uložiť. Pre tých, ktorí lipnú na farebnej vernosti je dostupný ICC profil, ktorý využijú len používatelia Photoshopu, alebo Lightroomu.

 

Prekvapujúce je, že už predsádka fotoknihy je prvou fotografickou dvojstranou, s ktorou môžeme naložiť ako uznáme za vhodné. Síce sa tak núka možnosť využitia doslova každého kúsku fotoknihy na vloženie fotografií, ale zároveň sa tak môže porušiť „klasická“ skladba knihy, nehovoriac o tom, že často nenej znamená viac. Pokiaľ sa totiž rozhodneme využiť ponúkajúcu sa možnosť priveľmi ochotne, môžeme z inak luxusnej možnosti prezentácie fotografií urobiť počin odporujúci vkusu, obzvlášť ak je celá fotokniha preplnená fotografiami, klipartami a pozadiami. Nechajme fotoknihe „kľudovú zónu“ aspoň na predsádkach, keď už hodláme knihu naplniť do posledného cetnimetra. Nemožno však túto možnosť považovať za negatívnu. Veď voľba je v konečnom dôsledku na zákazníkovi a že tú možnosť v rukách má – to je plusom.

 

Automatické vkladanie a šablóny možno uľahčujú prácu, ale zároveň zdegradujú obsah. Funkciu som síce vyskúšal, ale prakticky okamžite zavrhol (tak ako u konkurencie). Program s fotografiami urobí jednoducho to, na čo bol vytvorený: Nasype do knihy fotografie (alebo strany) a oreže. Bez premýšľania a bez citu vykoná príkaz podľa zadaných parametrov. Dôvodom prečo takáto možnosť vôbec existuje je ten, že nie každý má estetické cítenie, nie každý má záujem premýšľať, nie každý si nájde čas pristupovať k veci tvorivo. Pokiaľ sa šablóna použije len ako pomôcka, viem si ju predstaviť ako rýchlu alternatívu k pomalejšiemu autorskému riešeniu. Z uvedeného je zrejmé, že nemám pre podobné funcie pochopenie a teda ich nebudem podrobnejšie hodnotiť.

 

U textového editora sa mi páči  bohatý výber písma, z ktorého podstatná časť rešpektuje slovenčinu. Je ale dobré najprv si písmo vyskúšať, predsa len nie všetky písma sa zobrazujú korektne (pre skúšku zadajte tieto písmená: ľšťžôä). Formátovanie textu a úprava písma sú jednoduché a pre fotoknihu postačujúce. Editor si pamätá nastavenia a netreba pre zachovanie výberu kopírovať už napísané texty a tie prepisovať.

 

Celkom ma prekvapilo množstvo klipartov. Názor na ich používanie by obsahoval veľa výhrad, tak len dodám, že by sa mali používať ozaj s veľkou opatrnosťou. Ak už to je neodolateľné, tak radšej nepoužívať v jednom projekte viacero možností, ale zostať u jednej. V opačnom prípade je to najistejšia cesta k degradácii hoc aj dobrého zámeru. Ale proti gustu žiadny dišputát, ak sa žiada k fotografiám viac „umeleckej grafiky“ tak je k dispozícii v množstve niečo cez tisíc možností.

 

Fotokniha nemá číslovanie strán (alebo som ho neobjavil?). To považujem za nedostatok, pretože ak je reč o knihe – takáto možnosť by mala byť samozrejmosťou. Obzvlášť ak je súčasťou fotoknihy text a kniha má viac strán. Ako inak sa dá spracovať obsah knihy, alebo rýchlo nájsť to čo hľadáme? Riešil som to vkladaním číslic na každú stránku, čo je ozaj zdĺhavé.

 

Veľmi sa mi páči možnosť zhotovenia fotoknihy ozaj impozantného formátu 42 x 28 cm. Potom fotokniha s extra hrubými listami, alebo možnosti darčekovej väzby v koži, s vatovaním, alebo aj darčekovom obale. Čo je však skutočne ojedinelé – kniha nie je značená firemným logom, len veľmi malým 2D kódom a číslicou a ak ho zákazník nebude chcieť – tak kniha nemusí byť takto označená vôbec. Bez tohto „znamienka“ inak aj tak vynikajúci výsledný produkt môže pôsobiť ešte luxusnejšie.

 

IMG_0212

 

Urobil som si fotoknihu na matnom fotopapieri vo formáte 21x28 a rozsahom 42 strán. Tu si ju môžete prehliadnuť úplne celú, len treba počkať na načítanie.

Reč je o fotoknihe na ozajstnom fotopapieri. Teda nejedná sa o bežnú digitálnu tlač. Rozdiel v kvalite je podstatný. Pri farebnej tlači ide v skutočnosti o sútlač  minimálne štyroch farieb (bežne šiestich) čo kladie nároky na presnosť prekrytia a intenzity jednotlivých farieb. Tlače spravidla trpia tzv. zlievaním farieb, predovšetkým tmavých. Znamená to, že jemné nuansy farebnosti v tmavých tónoch sú vytlačené takmer ako jednoliate čierne plochy, pretože tlač ich nedokáže reprodukovať. Fotoproces je oveľa precíznejší a vo výsledku zostáva maximum obrazovej informácie. 

 

Technológia zostavenia knihy je s použitím vzájomného lepenia listov, kedy je jeden fotolist dvojstranou preloženou v strede a zadnými plochami lepený k ďalším preloženým dvojstranám. Takto vzniknutý knižný blok má na hrebeni väzby nanesenné trvalo pružné lepidlo (dnes sa používa prevažne PUR). Knižný blok je následne orezaný z troch strán, čím je umocnený dojem obojstranne potlačených listov, i keď tieto sú v skutočnosti vzájomne zlepené. Takéto spracovanie má vo výsledku mimoriadnu pôsobivosť, pretože fotografia na dvoch stranách je síce preložená, ale nikdy nie je „ustrihnutá“. Zároveň lepenie listov k sebe spevňuje vlastnú väzbu.

 

IMG_0217

Na tmavých stranách by mali byť viditeľné aj tie najmenšie nedostatky, ktoré som ale nenašiel. Vykreslenie detailov v tieňoch je ukážkové. Na liste je vidieť matný lesk s jemným štruktúrovaním fotopapiera.

 

Listy nemajú výraznejšie technologické nedostatky (zvlnenie, priesvit, popraskanie v zlome). Taktiež som nenašiel žiadne zatečenie lepidla. Na stranách knihy je však badať tuposť orezového noža, čo sa prejavuje viditeľnejším „písaním“ kde je vidieť smer rezu. Ostrý nôž urobí v takejto hrúbke brilantný rez bez akejkoľvek viditeľnej stopy. Takúto drobnosť si však bežný zákazník nevšimne. Dorovnanie hárkov v chrbáte bloku nie je úplne stopercentné (vidieť na fotografii dolu), ale to na funkčnosť a celkovú kvalitu v tomto prípade nemá až tak zásadný vplyv (iné by to bolo pri samostatných listoch, lepených len v chrbáte knihy). Vsadenie knižného bloku do dosák je však presné.

 

IMG_0231

Mierna rozhádzanosť hárkov je v prijateľnej miere.

 

Služba Saal Digital si nájde priaznivcov medzi náročnejšími zákazníkmi a fotografmi, ktorí pre zákazníkov spracúvajú aj fotoknihy. Fotoknihy Saal  sú vhodné na reprezentatívne rodinné fotografie (výbery), firemné prezentácie vo vyššej kvalite, svadobné fotografie, dokumentáciu významných udalostí a podobne. Takéto fotoknihy sa zhotovujú prevažne v jedinom exemplári. Pre bežné „pracovné“ použitie vo väčšom množstve je vhodnejšia digitálna tlač, ktorá je aktuálne v Saal digital dostupná len v krúžkovej väzbe a iste nie len mňa by potešilo rozšírenie na iné prevedenia. Saal Digital ponúka zľavu pri množstevnom či opakovanom odbere (od 10% do 40 %). Za zmienku stojí mimoriadne rýchle dodanie od objednania. Aj na Slovensko to boli len štyri dni od objednania.

 

Saal Digital si veľmi rýchlo získava zákaznícke portfólio predovšetkým z radov fotografov. Výnimočná forma bonusu vo výške 1200 Kč (vo forme zľavového kódu, vkladaného pri uzavretí objednávky) je dobrou inšpiráciou k vyskúšaniu aj následnému vyjadreniu. No a že sa zákazníci vyjadrujú napriek drobným pripomienkam k hotovému produktu v dobrom – to je najlepšou reklamou. Ja mám tiež po dobrej skúsenosti zálusk na najväčší ponúkaný formát 42 x 28, a zhotovenie menších fotokníh pre firemnú reprezentáciu. Verím, že vynaložené úsilie bude zúročené v tej najvyšej možnej kvalite.

 

Plusy:

vynikajúca komunikácia a podpora produktu

jednoduché a intuitívne pracovné prostredie

rýchle dodanie

vysoká kvalita prevedenia

veľmi dobrá propagačná stratégia

možnosť úpravy predsádky

 

Mínusy:

chýbajúce číslovanie strán

v ponuke len fotoproces

knižný blok bez väzby len v dvoch štvorcových formátoch

platba len cez PayPal a lebo platobnú kartu

chat v čase prác prevažne Off Line

 

Oficiálna webová stránka www.saal-digital.cz

Facebook stránka Saal-digital www.facebook.com/saal.digital.cz

 

Andrej Irša

 

 
svetelsky-oltar-3.jpg
  rez-module-bottom
orlik

Odber noviniek

forcefetish.netforcefetish.net adultload.ws javslon.com amateur sex mobileadultload.ws javslon.com amateur sex mobile

REZBÁRSTVO.SK

Rezbárstvo.sk je portál, kde nájdete  informácie o nástrojoch, materiáli podujatiach a autoroch. Nedajte sa zmiasť názvom portálu, pretože okrem rezbárstva  sú tu užitočné informácie z viacerých oblastí. V krátkom čase pribudnú nové funkcie v profiloch registrovaných, kde môžete umiestniť svoje videá, fotografie a iné zaujímavosti a to celkom zadarmo. Registrácia trvá len pár minút.

    Pripravujeme

    · Arbortech Mini Grinder
    · Rukoväte dlát
    · Ako sa brúsia dláta
    · Lup, na aký sa nezabudne

 


 

 

Vydáva

A-studio Andrej Irša
Posledná atualizácia: 23. novembra 2018
Vychádza nepravidelne

 

ISSN 1338-3728


 

 

drotaria