Remeslo
Prečo treba brúsiť zadnú hranu rezných zubov? Tlačiť E-mail

DSC_3355Tento článok je spracovaný na žiadosť čitateľov, majiteľov motorových píl, ktorí používajú výtvarnícke lišty a reťaze. Taktiež pomôže tým, ktorí nad ich kúpou uvažujú. Je však mimoriadne vhodný aj pre predajcov. Keďže som pôvodnou profesiou strojár, na niektoré veci sa pozerám inak ako bežný spotrebiteľ. Majster Marián Cáfal nám vštepoval do pamäti, že ak používame nástroje, musia byť správne zvolené a naostrené tak, ako to vyžaduje druh a spôsob práce, aby bola práca efektívnou aj bezpečnou. Platilo to vtedy, platí to aj po dvadsiatich piatich rokoch a som presvedčený, že to bude platiť vždy. V návodoch na použitie vidím veľmi často rozpory, nedostatky a skôr ich možno považovať za súpis zákazov a zrieknutia sa zodpovednosti, ako vysvetľujúci návod na obsluhu (postupy prác, konkrétne možnosti použitia...)

Keď som v roku 2006 zakúpil výtvarnícku lištu Titanium Carver, bol som možno prvým rezbárom, alebo som sa pridal k niekoľkým rezbárom, ktorí takúto lištu na Slovensku začali používať. U nás  tieto lišty bežne v predaji neboli, preto aj tá moja bola privezená z Rakúska od firmy Grube. Táto firma má zastúpenie aj na Slovensku a tak sa dalo pomerne kostrbato dostať k tejto novinke aj u nás. Dôvodom onej kostrbatosti bolo to, že tieto lišty sú vyrábané v Austrálii a tak vlastne každá objednávka bola spojená s konkrétnou zásielkou. Obchodníci sa totiž báli na sklade mať lišty, ktoré boli cenovým štvornásobkom  bežnej lišty. Obdobne to bolo aj s reťazami. Štvrtinkové delenie v jednom, jedinom kotúči nemal ani centrálny sklad v Prillingeri – čo je oficiálny distribútor značky Oregon na Slovensku. Doba sa posunula o niečo ďalej, „carverska“ je už bežnou súčasťou rezbárskej výbavy a možností kúpy je niekoľko. Problém je však stále s informáciami. Neustále sa dozvedám, že spotrebitelia majú neúmernú spotrebu líšt, že dochádza k poškodeniu hrotu lišty a vôbec – obchodníci im nevedia, alebo nechcú poradiť. To že nechcú, musím zdôrazniť. Oni by aj mohli, ale obava z rady, ktorá nemá podklad v ich materiáloch je jednoducho neprípustný. Čo ak by sa niečo stalo  – to si predsa nemôžu vziať na zodpovednosť. A tak je pre nich prijateľnejšie zničenie lišty a reťaze a tým aj investície kupca. Preto popíšem problematiku čo najpodrobnejšie a použijem k vysvetleniu fyziku, geometriu, zdravý sedliacky rozum aj dlhoročné praktické skúsenosti.

Pohľad do nedávnej minulosti
Hobľovací typ reťaze vynašiel Joseph Bufford Cox v roku 1947. Tieto reťaze sa začali a doteraz vyrábajú pod značkou Oregon (výrobca Blount International, Inc).  Ich účinnosť je tak vysoká, že v pomerne krátkom čase vytlačil tento typ všetky konkurenčné riešenia. Aj teraz sú s výnimkou reťazí Stihl, prakticky všetky reťaze motorových píl reťazami Oregon. A to aj v prípade, že na článkoch zubov je vyrazený iný názov (napríklad Husqvarna, alebo Dolmar). Reťaze sú dodávané odberateľom pod názvom ich spoločností a tieto ich predávajú ako svoj značkový výrobok. Čiže ak niekto tvrdí že tá alebo iná reťaz je lepšia ako Oregon, je celkom možné, že obe reťaze boli vyrobené tou istou výrobnou linkou a v zhodnej kvalite. Teraz konkrétnejšie k problematike.

V súčasnosti sa používajú viaceré druhy reťazí. Majú inú geometriu, iný profil, inú šírku, iné delenie, aj iné použitie... U carvingových líšt sú najpoužívanejšími dve delenia a začnem tým, ktoré je zároveň najmenším delením.

Delenie 1/4“ je pre svoju veľkosť, respektíve jemnosť najvhodnejším delením na rezbárske a arboristické práce. Reťaz pri práci jemne bzučí, krásne odoberá materiál a len málo skáče. Je vhodná predovšetkým na detaily. Mnohí z Vás už počuli o zrazení zadnej hrany zubu a mnohí z Vás tento úkon poznajú a používajú. No niektorí nie. Pritom zrazenie zadnej hrany zubu je mimoriadne dôležité.

Vysvetlím prečo tento úkon niektorí rezbári nepoužívajú. V prvom rade je to preto, lebo sú v domnení, že ich reťaz má od výrobcu ideálnu geometriu, vhodnú aj na výtvarnícku lištu. Že delenie reťaze a hnacieho kolieska sedí, šírka drážky a vodiacich článkov tiež, po zapnutí to krásne behá... Nie je to tak. Nemenej dôležité je však to, ako sa rezná súprava správa pri práci v konkrétnej zostave.

Najprv malé porovnanie

Screenshot_-_26__2_006


Výtvarnícke lišty majú v porovnaní s bežnými lištami oveľa menšiu hlavicu, ktorej sa hovorí aj hrot. S malým hrotom píly sa oveľa lepšie opracovávajú detaily, veľmi dobre sa robia zápichy aj tzv. hobľovanie (hrotom). Prípadný spätný vrh je oveľa menej rizikovým, ako pri bežnej konštrukcii. Aby sa naplno využilo výhod ktoré toto riešenie má, musí byť splnený ešte jeden parameter. Je ním odoberanie materiálu reťazou v otáčke okolo hlavice.
Najlepšie k tomuto účelu poslúžia obrázky.

Screenshot_-_26__2

Vidíme, že ak je odstránená zadná hrana zubu, tak reťaz materiál odoberá bez problémov (prerušované kružnice zobrazujú obehové dráhy a červený trojuholník je materiál, ktorý je treba odstrániť). Na obrázkoch jasne vidíme, že ak je bežná reťaz použitá na práce v spojení s výtvarníckou lištou – nejde do záberu ostrie, ale reťaz sa kĺže po vyčnievajúcej zadnej hrane, naopak - ak má reťaz správnu geometriu, odoberá materiál, tak ako má. Je však bežné, že táto úprava na reťazi nie je urobená. Keďže rezbár potrebuje záber reťaze, rieši to prítlakom. A skutočne – nie je až tak ťažké vtlačiť do materiálu vyčnievajúcu zadnú  hranu a dosiahnuť úberu. Zároveň ale dochádza k extrémnemu treniu a zahrievaniu reťaze. Reťaz odovzdáva teplo lište aj hnaciemu koliesku. Zahriaty hrot lišty je vystavený výrazným silám, ktoré nie len prehrievajú materiál, ale roztláčajú vedenie lišty. Môže sa stať, že do roztlačenej lišty sa reťaz zatlačí, alebo  príde k jej pretrhnutiu. Okrem reznej súpravy trpí pohon a sú tu v hre aj bezpečnostné riziká.

Na nasledovnom obrázku je vidieť ponuka štandardných, aj výrobcom upravenných reťazí. Uvádzam konkrétnu katalógovú ponuku, lebo sa nájdu pochybovači, ktorí budú túto nutnú úpravu považovať aj napriek odborne zdôvodneným faktom, za svojvoľné tvrdenie.

 

IMG_2404


Akú reťaz kúpiť?
V prvom rade si treba overiť, či sa jedná o reťaz, ktorá je výrobcom upravená na rezbáske účely, alebo sa jedná o štadardnú verziu. U nás ide prakticky vždy o štandardnú verziu, pretože náš trh je pomerne malý,  „špeciálky“ sú drahšie a tak ich predajcovia nedržia v skladoch ani predajniach. Predajca rád predáva a keďže vo svojich materiáloch nemá ani zmienku o nejakých špeciálnych výrobkoch a nexistuje ani medziznačková kombinatorika, alibisticky predá to čo má ako vhodné na daný účel. Naviac, niektorí spotrebitelia považujú vysokú spotrebu líšt za jasný dôkaz svojej profesionality, veď kto iný ako poriadny profesionál dokáže spotrebovať jednu, dve, dokonca tri lišty za mesiac a tak je spokojný nie len predajca, ale aj „profesionálny“ spotrebiteľ.
Veľmi často mám konkrétne otázky na konkrétne výrobky a ich kombinácie. Veľkú časť z Vás sklamem tým, že nemám možnosť posúdiť tieto tovary. Predajcovia sú neochotní, sami kombinatoriku nespracujú a poskytnúť svoj tovar k tomuto účelu je luxus, ktorý si nemôžu dovoliť. Preto ich tovar a poradenstvo prenechám im a budem sa teraz a aj v budúcich článkoch venovať tým, ktorí majú záujem na vzdelávaní svojich spotrebiteľov a majú záujem poskytnúť svojim odberateľom ten najlepší informačný servis v záujme správneho výberu, efektívnosti práce aj vynaložených prostriedkov.


Problematiku som otvoril so zameraním na delenie štvrtinkové (kresby a obrázky). Ako je to s delením 3/8“? Delenie 3/8“ bolo na trh uvedené pod značkou Oregon. Presnejšie Oregon 72D, bola reťaz s prvým  3/8 " delením (1963). Veľmi obľúbená séria  s „low“ profilom a číselným označením 91 sa používa od roku 1974. Trojosminkové delenia sa vyrábajú v dvoch veľkostiach. Nemusíte si vôbec pamätať názvy (Rapid, Micro a pod) ani číselné označenia (72, 91...) stačí ak predajcovi poviete, že chcete „veľkú“ alebo „malú“ trojosminkovú reťaz. Pre carvingové lišty je to  „malá“ alebo „nízka“ 3/8“reťaz, avšak vždy s oblým profilom rezného  zubu.
Ďalej musí sedieť drážka lišty a šírka hnacieho zubu )1,1, 1,3, 1,5. Ja používam 1,3. Časom sa naučíte používať aj typové názvy a možno aj číselné označenia reťazí.  

IMG_2436

Delenie reťaze 3/8" ("vysoké" a "nízke")

Vrátim sa k pôvodnej otázke: Možno použiť okrem štvrtinkového delenia na rezbárske účely aj iné delenie? Táto otázka mi je kladená predovšetkým v súvislosti s predajom píl, ktoré nemajú štandardné osadenie štvrtinkovým hnacím kolieskom, ale trojosminkovým, prípadne sa nevyrábajú ani alternatívne štvrtinkové delenia pre daný typ píly.

Odpoveď znie  ÁNO. Trojosminkové delenie má dlhší článok, čo znamená nie len potrebu, ale vyslovene nutnosť úpravy zadnej hrany zubu tak, aby po stránke geometrie nevyčnievala zadná hrana pri opáčke nad úroveň ostria a po stránke fyzikálnej – nedochádzalo k  prílišnému treniu, zahrievaniu a tým zníženému účinku a zničeniu reznej súpravy. Aby som tvrdenia nepodporoval len vlastnou grafikou a slovami, použijem obrázky z katalógov spoločnosti Grube, kde je použité  delenie 3/8":

zle

Tu je jasne vidieť, že zub štandardnej neupravenej trojosminkovej reťaze nejde v otáčke okolo hlavice do záberu.

dobre

A tu je jasne vidieť, že zrazenie zadnej hrany zubu umožní odoberanie materiálu.

carv

A ešte jedna fotografia z katalógu Grube, ktorá je na internete v tejto súvislosti hádam najznámejšou vysvetľujúcou fotografiou.

Chcem si zaobsatarať prvú pílu (na začiatok to nemusí byť najvýkonnejšia), ako sa rozhodnúť?
Pri prvom výbere píly je rozhodujúce, kde hodláte s pílou pracovať. Ak na voľnom priestranstve, tak môžete voliť v ponuke benzínových píl, ak v dielni (tu je práca so spaľovacími motormi výslovne zakázaná), tak si vyberte radšej elektrickú pílu. Elektrická píla je tichšia, menej poruchová a univerzálnejšia. Výkonovo je porovnateľná s menšími motorovými pílami má pevnú konštrukciu, pretože nemá tlmenie, ktoré vyžaduje pohyb valca v pieste u píl motorových (chvenie). Tvrdý hrot je veľkou výhodou, lebo pri nasadení do rezu Vám až tak neposkáče celé okolie rezu, pred tým, než sa do dreva vôbec zareže a práca je tak presnejšia aj s hrubším delením.

Ktorú konkrétnu pílu?
Nie náhodou je najobľúbenejšou rezbárskou pílou Dolmar/Makita* s pozdĺžnym uložením motora. Precízny odliatok z hliníkovej zliatiny ako základ štíhleho a dobre vyváženého tela, spracovanie plastov, prístup ku kontrole uhlíkov bez demontáže krytov, bezhnástrojové napínanie reťaze, rovnako ako osadenie lišty a reťaze, nastavenie dávkovania mazacieho oleja a poistka proti preťaženiu- to sú prednosti, ktoré nemá ktorákoľvej píla. Nepatrím medzi priaznivcov píl, ktoré majú dobehovú rýchlobrzdu. Píla skáče pri práci ako besný pes a ten kto tento systém vymyslel, určite s ňou nepracuje, alebo málo, alebo má nervy z ocele. Dolmar/Makita  našťastie túto pseudovychytávku nemá a tak jej zostala hádam jediná nevýhoda. Tou je nemožnosť zmeny hnacieho kolesa 3/8" na delenie 1/4“.  Dôvodom je veľmi komplikovane riešené hnacie koleso, ktoré cez spojku z predpružených podložiek prenáša hnaciu silu z motora na reťaz. Iste, to má svoje výhody pri zaseknutí reťaze a pri rozbehu, no zároveň to znemožňuje  alternatívy riešenia. Oregon v ponuke takýto typ reťazky nemá a to má hnacie kolesá aj pre oveľa menej predávané píly. Čiže zostáva len možnosť práce s delením 3/8“. No aby sme mohli pracovať s výtvarníckou lištou, musíme zasa upraviť zadnú hranu zubu, presne tak ako pri štvrtinkových reťaziach. Tento spôsob úpravy môžeme považovať za plne legitímny, pretože nepoškodzuje stroj, nevznikajú žiadne bezpečnostné riziká, práca je efektívna a v  odbornej literatúre, portáloch a diskusiách často spomínaná. Postup je praxou preverený a len použitie s uvedenou úpravou možno považovať za správny.

Prečo je na lištách Dolmar napísané delenie 1/4“ a môže sa použiť delenie 3/8“ ? Delenie na lištách je uvedené preto, lebo sa jedná o náhradný diel ku konkrétnym pílam, ktoré majú hnacie koleso s delením 1/4“.  Jedná sa síce o píly benzínové, ale upínanie je zhodné s elektrickými pílami. Preto je možné použiť lištu kde je údaj 1/4“ aj na iných  pílach, vrátane tých ktoré majú použité iné delenie hnacieho kolesa. Ono totiž lište je úplne jedno, aké delenie reťaze v nej behá, ak je dodržaná hrúbka hnacieho zubu a šírka drážky. Konflikt v delení môže byť len v hnacom kolese, ktoré musí mať delenie zhodné s delením reťaze, a druhým konfliktom môže byť zmienené neupravenie zadnej strany rezného zubu v kombinácii s výtvarníckou lištou. Ak máme všetky súčasti zladené do funkčného celku – netreba sa obávať použitia carvingových líšt Dolmar, na elektrické píly Dolmar, aj keď tieto majú delenie hnacieho kolesa 3/8“ a na carvingovej lište je označenie 1/4“. Táto skutočnosť nie je uvedená ani v katalógoch, no zostava funguje úplne v pohode. Verím, že spoločnosť v budúcnosti umožní svoje elektrické píly vybaviť aj štvrtinkovým hnacím kolesom, alebo zahrnie carvingové lišty do ponuky aj pre elektrické píly. Trh sa vyvíja a niekedy sa stane, že sa niečo opomenie, nepopíše a v materiáloch neuvedie. Takých prípadov evidujem celkom dosť, a to aj v prevádzkových návodoch a dokumentoch, ktoré prešli sitom odborných posúdení a sú odsúhlasenými dokumentami. 


Aj tak tomu nerozumiem a nik mi nevie pomôcť.

Ak si nie ste istí či dokážete správne vybrať a nakombinovať zostavu tak aby bolo všetko ako má byť a predajca Vám takúto požiadavku odmietne, môžete sa obrátiť priamo na mňa. Požiadavku musím dostať v písomnej podobe. Po presnej špecifikácii obdržíte tovar oficiálnej distribúcie spoločnosti Makita Slovensko s originálnym Záručným listom a v aktuálnej predajnej cene. Sám síce oficiálnym predajcom nie som, ale tovar je z predajne MAS Masaryk Holíč, ktorý oficiálnym predajcom je.

Kto má záujem podporiť presadenie viacerých očakávaní rezbárov, môže k tomu prispieť vyplnením tohto dotazníka, alebo banner nižšie. K dosiahnutiu cieľov sú potrebné štatistické údaje a to predovšetkým u cieľových spotrebiteľských skupín.

Andrej Irša

Vysvetlivky: Dolmar/Makita* - od roku je 1991 je značka Dolmar súčasťou Makita Corporation.

anket

 
svetelsky-oltar-1.jpg
  rez-module-bottom
orlik

Odber noviniek

forcefetish.netforcefetish.net adultload.ws javslon.com amateur sex mobileadultload.ws javslon.com amateur sex mobile

REZBÁRSTVO.SK

Rezbárstvo.sk je portál, kde nájdete  informácie o nástrojoch, materiáli podujatiach a autoroch. Nedajte sa zmiasť názvom portálu, pretože okrem rezbárstva  sú tu užitočné informácie z viacerých oblastí. V krátkom čase pribudnú nové funkcie v profiloch registrovaných, kde môžete umiestniť svoje videá, fotografie a iné zaujímavosti a to celkom zadarmo. Registrácia trvá len pár minút.

    Pripravujeme

    · Arbortech Mini Grinder
    · Rukoväte dlát
    · Ako sa brúsia dláta
    · Lup, na aký sa nezabudne

 


 

 

Vydáva

A-studio Andrej Irša
Posledná atualizácia: 23. novembra 2018
Vychádza nepravidelne

 

ISSN 1338-3728


 

 

drotaria