Remeslo
Čo by ste mali vedieť Tlačiť E-mail
Sample Image
  Sample Image
 Postava ženy   Postava muža


Ľudské telo je tvarovo mimoriadne zložitý objekt. Kostra človeka je vďaka ohybnej chrbtici veľmi kreatívna. Kĺby končatín umožňujú pohyb i krútenie a ruky sú schopné úchopu. Svaly obopínajúce kostru sa pri pohybe naťahujú alebo sťahujú. Pod pokožkou sú tieto zmeny viditeľné. Napriek tvarovej rozmanitosti postáv sú rôzne spôsoby, ako urobiť vernú podobu, reálny postoj a dodržať jednotlivé pomery. Pre realistické výtvarné spracovanie je poznanie anatónie nepostradateľné. Výhodou niekedy býva, že stvárňovanú postavu zakrýva šatstvo, ale i pod ním musí mať postava správne proporcie. Vývoj ľudského tela (ontogenéza) má za následok zmenu proporcií. Jednotlivé pomery sa menia v závislosti od veku  a výšky postavy. Malé dieťa má hlavu v pomere k telu veľkú. U batoliat je to viac ako jedna štvrtina z celkovej dĺžky. U vysokého jedinca nad 180cm je to už jedna osmina veľkosti postavy. Detská tvár je pomerne široká. Pôsobí dojmom, ako keby bola nafúknutá. Oči sú veľké, nadočnicové oblúky nevýrazné, čelo klenuté. Nos je mierne dvihnutý, nosné dierky sú kruhovité. S pribúdajúcim vekom sa zostrujú črty. Nos vystupuje z tváre, nosné dierky získavajú elipsovitý až nepravideľný tvar. Čelo je vysoké, pomerne rovné, nadočnicové oblúky sú výrazné. Vo vysokom veku sa postava deformuje (hrbí), vrásky sú výrazné, oči vpadnuté, svalstvo a koža ochabnuté. Následkom stareckej akromegálie dochádza k zväčšeniu nosa a uší.

Najrýchlejšie sa vyvíja hlava, potom trup a končatiny. Ako posledné sa vyvíjajú pohlavné orgány. Znamená to, že deti oboch pohlaví sú si stavbou tela veľmi podobné. Nástupom puberty získava telo charakteristické znaky muža alebo ženy. U ženy je to rast pŕs, zväčšenie zadku, prípadne stehien. Telo ženy je v porovnaní s mužom subtílnejšie a oblejšie. Muž má spravidla hrubšie črty tváre, širšie a mohutnejšie ramená. Oblasť drieku je rovná, telo je oveľa svalovitejšie a šlachovitejšie ako u ženy. Samozrejme tieto porovnania sú veľmi všeobecné. Obezita môže výrazne zmeniť proporcie, tiež telo kulturistky vybočuje zo štandartu, no a muž tiež nemusí vyzerať typicky mužne.

Pri tvorbe realistickej sochy sa často pristupovalo a pristupuje k zámernému zvýrazneniu mimiky,  postoja  i gestikulácie. Zvládnutie práce s rôznou mierou nadsázky má za následok umocnenie emotívneho pôsobenia výsledného diela. Neskúsený začínajúci autori sa dopúšťajú výrazných disproporcií, preto si nesmieme mýliť neznalosť anatómie s cieľeným použitím nadsázky skúseného autora.

Opakom zvýraznenia je zjednodošenie. Vypúšťanie detailov častokrát na úroveň presných geometrických tvarov či liniek sa nazýva abstrahovanie. Ako príklad by nám mohli poslúžiť piktogramy všade okolo nás (panáčik na semafore, na dverách WC, v hromadnej doprave...).V plastickom prevedení sú to hračky a väčšina diel moderného umenia. Schopnosť vnímať či vytvárať práce v tejto rovine majú síce už malé deti a primitívne kultúry, ale napriek zdaniu jednoduchosti je vytvorenie vyváženého abstraktného diela veľmi náročné. Dobrým dojmom pôsobia len práce premyslené ( tvar, kompozícia, farba a materiál). Vysoká remeselná a technická úroveň spracovania by mala byť samozrejmá. Každý človek má sklon k nízkej miere sebakritiky, preto je dôležitá konzultácia so skúsenejším výtvarníkom. Týmto spôsobom sa zvyšuje pozorovacia schopnosť autora a získané skúsenosti sú aplikovateľné i pri vlastnej tvorbe.

HLAVA 

Sample Image

Y-vertikálne delenie tváre (os y)

Rozdelenie tváre na dve časti (horizontálne), A-dolná časť, B- horná časť

C-vrstva vlasov

R- oči sú od seba vzdialené „šírkou“ jedného oka, táto vzdialenosť sa rovná aj šírke  nosu

Vzdialenosť medzišpičkou nosu a obočím (2), je ekvivalentom rozmeru medzi špičkou nosu a  špičkou brady (1).  Tiež je hranicou rastu vlasov nad čelom (3)

OČI 

Sample Image

1. Horné viečko je hrubšie ako spodné (režeme ho nožom, alebo kozou nôžkou).
2. Spodné viečko (režeme dlátom tvaru U).
3. Oko má tvar gule.
4. Smerovanie pohľadu sa dá dosiahnuť vydlabaním jamky v mieste zornice a dúhovky. Rovnakého efektu sa dosiahne aj opačným postupom, teda ponechaním stredového terčíka a oddlabaním pozadia (bielka). V oboch prípadoch dbáme na kruhovitosť.
5. Vonkajšie kútiky oka sú ostré.
6. Vnútorné kútiky oka sú oblé.

 

Doplňujúce informácie k článku TU  

 
svetelsky-oltar-2.jpg
  rez-module-bottom
orlik

Odber noviniek

forcefetish.netforcefetish.net adultload.ws javslon.com amateur sex mobileadultload.ws javslon.com amateur sex mobile

REZBÁRSTVO.SK

Rezbárstvo.sk je portál, kde nájdete  informácie o nástrojoch, materiáli podujatiach a autoroch. Nedajte sa zmiasť názvom portálu, pretože okrem rezbárstva  sú tu užitočné informácie z viacerých oblastí. V krátkom čase pribudnú nové funkcie v profiloch registrovaných, kde môžete umiestniť svoje videá, fotografie a iné zaujímavosti a to celkom zadarmo. Registrácia trvá len pár minút.

    Pripravujeme

    · Arbortech Mini Grinder
    · Rukoväte dlát
    · Ako sa brúsia dláta
    · Lup, na aký sa nezabudne

 


 

 

Vydáva

A-studio Andrej Irša
Posledná atualizácia: 23. novembra 2018
Vychádza nepravidelne

 

ISSN 1338-3728


 

 

drotaria