Remeslo
Záhradné posedenie pre deti - SLIMÁKY Tlačiť E-mail

Návod obsahuje postup pri výrobe dvoch slimákov so spoločnou ulitou v tvare kocky, ktorá sa stala symbolom pokroku v živočíšnej ríši. Pre toho, kto nemá rád takéto príbehy, uvedieme cel­kom prozaické dôvody: na rovnej ploche sa lepšie sedí a zároveň aj výtvarník uspo­kojil svoje ego, pretože dielu dal vlastnú výtvarnú pečať.


Pracovný postup

  

1. K výrobe sedadla potrebujeme guľati­nu s priemerom 40 až 50 cm, s dĺžkou do 150 cm. Vhodným materiálom mô­že byť lipa, dub, topoľ... Ihličnaté dre­viny sú menej vhodné. Najprv očistí­me kôru kmeňa od prachu a hliny. Na základné opracovanie použijeme mo­torovú alebo elektrickú reťazovú pílu. Je dobré mať dve reťaze, staršiu po­užijeme pri práci s neodkôrovaným kmeňom a novšiu použijeme na ďalšie práce Ak máme len jednu reťaz a chce­me zabrániť jej výraznejšiemu otupeniu, môžeme kmeň najskôr odkôrovať. Najprv urobíme rovnú plochu, na kto­rú sedadlo po zhotovení položíme.
2. Urobíme rezy, ktoré súvisia so základ­nou plochou. Materiál vždy otočíme tak, aby sme predišli zarezaniu do ze­me. Teraz ešte ľahko dosiahneme pra­vouhlé rezy. Na nich sa dobre kreslia orientačné čiary, čo nám uľahčí na­kreslenie obrysu. Na mazanie reťa­ze píly používame ekologický olej. Pri „úspornom" použití napríklad ojazde­ného motorového oleja môžeme mať zamazanú, nepeknú vec hneď na za­čiatku.  

3. Podľa nakresleného obrysu opracováva­me hrubý tvar budúceho objektu. Teraz už musíme dávať pozor na dodržanie hĺb­ky rezu. Nedorezanie znamená neskoršie zdĺhavé opracovávanie, príliš veľký zárez je zasa viditeľný a na dokončenej práci ne­pekný. Je dobré odísť pár krokov od die­la a pozrieť sa na celok s dostatočným od­stupom. Takto lepšie vnímame proporcie a zabránime zbytočným omylom. V tejto fáze sa ešte nezameriavame na určitú časť, ale snažíme sa o celkové vyvážené opraco­vanie. Pri práci priebežne odstraňujeme z pracovného priestoru vzniknuté odrez­ky, kontrolujeme ostrosť píly.
4.  Pracujeme na všetkých pohľadových stranách a objekt získava zamýšľaný tvar. Priebežne obnovujeme orientačné linky budúcich rezov. Prácu môžeme aj preru­šiť a v pokoji si premyslieť ďalší postup. Pracujeme mimoriadne opatrne, preto­že píla sa zareže hlbšie do materiálu aj pri malej nepozornosti... Ak sme s hru­bým tvarom spokojní, práca s pílou je skončená. Treba spomenúť, že existuje aj špeciálna výtvarnícka lišta (používa sa aj názov lišta na stromovú chirurgiu) pre motorové píly. Použitím tohto nástro­ja zvládneme detailnejšie opracovanie a práca je tiež bezpečnejšia, pretože sa zníži riziko spätného vrhu. Podrobnejšie sa problematike bezpečnosti práce venu­jú návody priložené k píle pri jej kúpe.

 

  

5. Je na nás, aký následný pracovný postup zvolíme. Na obrázku sa opracovanie ro­bí motorovou pílou a tiež uhlovou brúskou s hrubovacím kotú­čom (kovový tanier so zrnami z tvrdého kovu). Predáva sa aj alternatíva v podobe kotúčov s pílovou reťazou alebo kotúčov s pevnými zubami, ale tieto sa pre zvýše­né riziko úrazu na amatérske práce veľmi neodporúčajú. Môžeme však použiť širšie rezbárske (alebo stolárske) dláta. Cieľom je dosiahnuť uspokojivý tvar. Dbáme na to, aby práca pôsobila kultivovaným doj­mom, bez zbytočných zárezov.
6. Finálne opracovanie je urobené dlátami, takzvaným „peniažkovaním", teda s dlá­tom mierne vypuklého (takmer rovné­ho) profilu. Prácu môžeme dokončiť aj obrúsením jemným šmirgľom. To je však lepšie nechať na neskôr, pretože ak pracujeme s čerstvým (mokrým) mate­riálom, brúsny papier sa výrazne zanáša. Po miernom povrchovom oschnutí je výsledok práce lepší. Aby sme uľah­čili hľadanie vhodného rezbárskeho ná­radia, uvediem aspoň názvy niektorých osvedčených značiek, ktoré sú viac či menej dostupné: M-stein (slovenské), Pfeil (švajčiarske), Henry Taylor (ang­lické), Stubai (rakúske), Eben a Narex profi (české). Pozor na dláta, ktoré sa predávajú ako rezbárske v súpravách s krátkou rukoväťou a čepeľami z profilovaného plechu. Nezabudnite, že je lepší jeden kvalitný nástroj ako sada ne­kvalitných nástrojov.

 

  

7. Teraz je už práca hotová a môžeme sa tešiť z výsledku. Uvediem ešte niekolko pozná­mok, ktoré nám môžu pomôcť pri vykro­čení na rezbárske chodníčky. Prvá práca, ktorú chceme robiť, by rozhodne nema­la byť postava či tvár. Ak nás láka zložitej­ší námet, môže sa počiatočný elán zmeniť na nechuť, ak nebudeme vedieť ako ďalej. Pre začínajúceho rezbára je vhodné za­čať s jednoduchým štylizovaným náme­tom. Vhodné sú rôzne zvieratká. Pri prá­ci sa nemusí použiť dokonca ani tradičné rezbárske náradie, ale to, čo máme bežne v dielni. Na opracovanie možno použiť nástroje, ktoré už ovládame. Môžu to byť zmienené nástroje, ale celá práca sa môže byť zhotovená aj pomocou tradičných ná­strojov, akými sú sekery, kopačky, stolár­ske či tesárske dláta, rašple...
8. Výberom materiálu (agát, dub) môžeme pozitívne ovplyvniť trvácnosť diela bez použitia dodatočnej ochrany. Inak volí­me radšej nátery určené na povrchovú úpravu hračiek aj za cenu nízkej trvan­livosti. Ani nátery s ochrannou chémiou však nie sú po vyschnutí výslovne škod­livé za predpokladu, že nepríde ku kon­taktu so sliznicami. Pri prácach, ktoré neslúžia deťom, volíme impregnačné (základné) ochranné nátery v kombinácii s vrchnými nátermi s maximom ochran­ných prvkov. Okrem ochrany proti živo­číšnym škodcom, plesniam a hubám je to aj ÚV filter. Ponuka je v súčasnosti ši­roká, zameriavame sa na výrobky s ob­sahom alkydových živíc, voskov a zmie­neným ÚV filtrom. Účinná býva len niekoľkovrstvová aplikácia obnovovaná v intervaloch okolo troch rokov.
 
Ak vás návod inšpiroval, veríme, že nájdete správny vzťah k takýmto výrobkom zhotoveným vlastnou prácou a radosť z ich reali­zácie. Každý niekedy začínal a potreboval aj radu skúsenejších. No a chybám sa nevyhne naozaj nikto. Na záver treba zdôrazniť, že pri práci so strojovým zariadením by sme mali používať ochranné pomôcky, ako sú okulia­re, štít, maska, slúchadlá či zátky do uší.
 
Súvisiace články:
 
svetelsky-oltar-3.jpg
  rez-module-bottom
orlik

Odber noviniek

forcefetish.netforcefetish.net adultload.ws javslon.com amateur sex mobileadultload.ws javslon.com amateur sex mobile

REZBÁRSTVO.SK

Rezbárstvo.sk je portál, kde nájdete  informácie o nástrojoch, materiáli podujatiach a autoroch. Nedajte sa zmiasť názvom portálu, pretože okrem rezbárstva  sú tu užitočné informácie z viacerých oblastí. V krátkom čase pribudnú nové funkcie v profiloch registrovaných, kde môžete umiestniť svoje videá, fotografie a iné zaujímavosti a to celkom zadarmo. Registrácia trvá len pár minút.

    Pripravujeme

    · Arbortech Mini Grinder
    · Rukoväte dlát
    · Ako sa brúsia dláta
    · Lup, na aký sa nezabudne

 


 

 

Vydáva

A-studio Andrej Irša
Posledná atualizácia: 23. novembra 2018
Vychádza nepravidelne

 

ISSN 1338-3728


 

 

drotaria