Materiál
Využívanie dreva Tlačiť E-mail
Využívanie dreva sprevádza ľudstvo od kolísky až po hrob. Stavby - chatrč alebo palác by sa bez neho nezaobišli. Dokonca aj tie kamenné potrebovali ku svojmu vzniku drevené lešenie. Iróniou je, že mnohé z nich vďaka drevenej dobývacej technike aj zanikli. Poživeň ohňa, náradie, zbrane, zariadenie príbytku, sane, voz, koč, loď, prvé autá i lietadlá - tu všade figuruje drevo ako jeden zo základných materiálov. Špecifické vlastnosti drevín nám umožňujú široké možnosti použitia. Na kúrenie sú vhodné dreviny s vysokou výhrevnosťou (smrek, borovica, breza, dub). Letecký modelár siahne po mimoriadne ľahkej balze. Na košíky je vhodné vŕbové prútie. Luky, kopije a poryská sa vyrábali z pružného tisu, jasanu a drienky. Poveternostným vplyvom veľmi dobre odoláva teak, agát, dub, smrek, borovica. Naopak veľmi chúlostivé dreviny sú vŕba, hrab, breza. Pre svoju farbu a textúru je veľmi cenený eben, palisander, mahagón, oliva, orech. Čisté takmer bez krezby sú javor, lipa, bršlen, hruška. Rezbársky sa dobre obrába lipa, dub, orech, bršlen, hruška, čerešňa, topoľ. Výrazné póry má dub, jaseň, padouk, agát. Dobre sa štiepe smrek, jedľa, dub, jelša, vŕba. Jednoducho každé použitie vyžaduje inú drevinu.

Rast stromov

Rast stromov je daný druhom, no podstatný vlyv na vzrast majú i iné činitele. Môže to byť nadmorská výška, blízkosť vodného toku, vplyvy počasia, emisie a pod. Na obrázku je znázornený rast stromu na voľnom priestranstve, na okraji lesa a v lese. Už na prvý pohľad vidíme rozdiely, ale aj kvalita dreva je rozdielna.

Sample Image

 
Vady dreva

Vplyvom klimatickým podmienok, mechanického poškodenia, drevokazných húb a hmyzu, poruchami rastu býva drevo často znehodnotené. Niekedy stačí odstrániť vadnú drevnú hmotu a problém je vyriešený. Častokrát má však poškodenie väčší rozsah ako sme predpokladali a preto je lepšie takúto drevinu nepoužiť, pretože by mohla byť znehodnotená aj celá výsledná práca. Do vnútra dreva síce nevidíme, ale podľa vonkajších ukazovateľov môžeme určiť alebo aspoň predpokladať rozličné vady. Napríklad neošetrené rany po zrezaných a ulomených konároch sú rizikovými miestami. Tadeto môžu vniknút do stromu infekcie. Časom môže vyhniť dutina, ktorá sa stane vyhľadávaným útočiskom drevokazného hmyzu.V prípade, že do dutiny vniká voda a nemôže odtekať, deštruktívna hniloba neustále postupuje do vnútra. Takto poškodený strom na prvý pohľad vyzerá zdravo. Nepríjemným prekvapením pri opracovávaním dreva je zarastený kus kovu. Tento sa do dreva môže dostať rôznymi spôsobmi. V strome v blízkosti ostrých strelieb je zarastená guľka alebo kus kovovej črepiny celkom prirodzená tak ako v stromoch z miest legendárnych bitiev. Často sa kovové skoby a klince nachádzajú v dreve stromov u kultúrnych zariadení, ihrísk a reštaurácií. Mohli byť na nich pripevnené pútače, smerové tabule, alebo reproduktory. V mieste výskytu kovovej častice je drevo sfarbené takmer do čierna v okruhu niekoľkých milimetrov, alebo i centimetrov. To závisí od toho ako dlho bol kov v dreve a tiež od jeho veľkosti. Ak sa nám "pošťastí" naraziť na kov, snažíme sa o oddlabanie okolia a vytiahnutie predmetu. Alebo (ak je to možné) s dostatočným odstupom odrežeme znehodnotené drevo. Pozor! Pri rezaní motorovou pílou alebo cirkulárkou nielenže môžete poškodiť rezné zuby, ale sa vystaviť i riziku úrazu. Preto je nutné zvážiť či nie je lepšie použiť iné drevo. Väčšina vád dreva sa dá vyčítať z čelných plôch. Na priereze môžeme vidieť pukliny a ich smer dutiny i farebné fľaky. Fľaky (niekedy ostro ohraničené) signalizujú zatečenie a sú znakom hniloby. Stav dreviny sa dá zistiť vrypom ostrého predmetu (napr.dláta). Ak je rez hladký drevo sa nebortí a netrhá, materiál je dobrý. Drevo sa do istej miery znehodnocuje i sušením, pretože vznikajú pukliny. Preto je dôležité dodržiavať správny technologický postup pri sušení. Kruhovitá odlupčivosť je najzávažnejšou trhlinou. Vzniká v dreve zmenou rastových podmienok alebo pádom stromu pri poreze hlavne v mrazivom počasí. Puklina je vlastne oddelenie letokruhov a na rozdiel od priamej trhliny je takmer neopraviteľná. Priamu prasklinu môžeme vyplniť vlepením dreva rovnakého druhu a rastu, tak aby svojím klínovitým prierezom vyplnilo dutinu. Ďalším ohrozením dreva sú huby. Tieto môžu v priebehu niekoľkých mesiacov drevo premeniť na bezcenný odpad. Huby (a pliesne) potrebujú k životu veľmi málo. Vlastne im stačí len vlhkosť. Správny spôsob sušenia dreva, teda dostatok prúdiaceho vzduchu je najlepšou prevenciou. Asi každý pozná malé výletové otvory červotoča. Dospelý jedinec drevu veľmi neublíži, zato jeho potomstvo (larvy), dokážu behom niekoľkých generácií premeniť drevo na perník. Práve takto vyzerá chaotické prežratie drevnej hmoty. Drevo býva v oveľa horšom stave ako sa zdá. Pod asi milimetrovou škrupinou zdravého dreva môže byť základná hmota úplne rozožratá. Zaujímavosťou je, že červotoč sa neživí len drevom, ale i hubou, ktorou si drevo infikuje, aby mu lepšie chutilo. Okrem červotoča napadajú drevo tesaríci, osičky, mravce (ich chodby sú väčšie ako chodby červotoča). V domácich podmienkach je najlepšou ochranou použitie chemických prípravkov, ktorých je na trhu dostatok. Sú však defekty dreva, ktoré nemôžeme nazvať vadami, pretože sú žiadané. Vznikajú napríklad poruchou rastu kambia. Výsledkom je drevo pretkané stovkami či tisíckami drobných očiek. Takýto materiál je základom pre výrobu dekoratívnych dýh alebo iných exkluzívnych výrobkov. Drevo so striedavou točivosťou, korenica, či rast v nepriaznivých podmienkach môžu výrazne zvýšiť estetickú úroveň výsledného výrobku. Anomálie drevín sú pre svoju výnimočnosť veľmi cenené. Nezriedka dosahujú sto až tisícnásobky ceny bežného dreva.

Sample Image
Sample Image
drevo napadnuté červotočom
drevo napadnuté hubou
 
svetelsky-oltar-2.jpg
  rez-module-bottom
orlik

Odber noviniek

forcefetish.netforcefetish.net adultload.ws javslon.com amateur sex mobileadultload.ws javslon.com amateur sex mobile

REZBÁRSTVO.SK

Rezbárstvo.sk je portál, kde nájdete  informácie o nástrojoch, materiáli podujatiach a autoroch. Nedajte sa zmiasť názvom portálu, pretože okrem rezbárstva  sú tu užitočné informácie z viacerých oblastí. V krátkom čase pribudnú nové funkcie v profiloch registrovaných, kde môžete umiestniť svoje videá, fotografie a iné zaujímavosti a to celkom zadarmo. Registrácia trvá len pár minút.

    Pripravujeme

    · Arbortech Mini Grinder
    · Rukoväte dlát
    · Ako sa brúsia dláta
    · Lup, na aký sa nezabudne

 


 

 

Vydáva

A-studio Andrej Irša
Posledná atualizácia: 23. novembra 2018
Vychádza nepravidelne

 

ISSN 1338-3728


 

 

drotaria