Artpraktik
KTO JE ARTPRAKTIK? Tlačiť E-mail

Čo sa skrýva za týmto názvom? Má význam zavádzanie nových termínov a pojmov do bežnej hovorovej reči či oficiálneho slovníka? Rozumná argumentácia či prázdne slová? Posúdte...

Položme si otázku: KTO JE ARTPRAKTIK?

Odpoveď znie: Artpraktik je človek vykonávajúci umelecko-remeselnú činnosť ako svoje hlavné povolanie, bez predchádzajúceho oficiálneho vzdelania.

Doplnenie výkladu: Artpraktikom sa človek stáva na základe svojho rozhodnutia. Ako slovo napovedá, sú dôležité najmä osobné praktické skúsenosti ktoré sú základom  pre dosiahnutie schopností ma ktorých stojí i padá význam slova profesionalita. Je to vlastne reakcia na názorovo rozdielne zaradenie zo strany odbornej kritiky médií i jednotlivcov, ktoré sú často nepresné, rozdielne až protichodné.
Kto je remeselník? Kto je umelec? A aké má vlaste vzdelanie? Je členom nejakého združenia? Pre väčšinu ľudí ktorí majú záujem o kvalitnú prácu je otázka takéhoto hodnotenia nepodstatná, rozhodujú sa na základe predloženej dokumentácie, alebo ak chcú mať v práci  povestné  „meno“ známeho autora, tak je zasa dôležité aká práca je za autorom...
 
Ešte jeden dodatok: Predstavte si, že vám riaditeľ štátnej galérie povie, že nemáte možnosť ako neprofesionál, amatér a remeselník vystavovať v štátnej galérii. Následne na to vám iná štátna organizácia (pre ktorú urobíte prácu za presne stanovených podmienok) odvedie bez predchádzajúceho upozornenia a náležitého zdôvodnenia príspevok do fondu výtvarných umení. Zrazu sa remeselník a amatér zmenil na profesionálneho umelca! Inak povedané peniaze áno, výhody nie. Je to skutočne na zamyslenie. Preto som artpraktikom a na rovinu poviem, že sa budem lepšie cítiť ako uznávaný remeselník, ako zneuznalý umelec.

Má výraz ARTPRAKTIK aj iné poslanie?
Jediným poslaním je nekonfliktné riešenie otázky kto je kto. Ak je niekto ARTPRAKTIK, znamená to, že sa živí prácou umelecko-remeselného charakteru, ale nemá doklad o dosiahnutom vzdelaní v tomto smere. Je profesionálom i keď niekto môže mať námietky že nie je. Zaregistroval som napríkad otázky či sa pripravuje nejaké združenie artpraktikov, alebo presadenie výrazu u odborníkov na problematiku. Práve preto, že odborná verejnosť v niektorých otázkach nemá jednoznačné stanoviská, tento výraz vychádza priamo zo zdroja, teda od ľudí o ktorých je reč. Samozrejme vedátori môžu ďalej kritizovať tento výraz a hľadať lepší...  No a združenie? Načo. Veď je to len výraz...

Dostal sa výraz ARTPRAKTIK aj do nejakého slovníka?
Zatiaľ nie,  používa ho úzka skupina ľudí a používame ho rovnocenne s inými výrazmi. Svoj význam má v okamihu, keď vznikne polemika. Aby bol výraz akceptovaný, je potrebné jeho rozšírenie a používanie.

Zo slova nie je jasné o aký smer ide...
Zmienená problematika sa týka aj iných remeselných a umeleckých smerov. Takže výraz je použiteľný napríklad u keramikov, drotárov, maliarov...

Existujú nejaké kritériá, ktoré by dokázali určiť, že tento človek je artpraktik a tamten nie?
Čo sa týka kvalitatívnej úrovne - vlastne nie. Artpraktik môže byť priemerný, nadpriemerný i podpriemerný. Koniec koncov to hodnotenie je aj tak subjektívne. Splnené musia byť dve základné veci: absencia oficiálneho vzdelania a práca vykonávaná ako povolanie.

Ukážky práce artpraktika: 

Sample Image
Rytier v životnej veľkosti  vyhotovený podľa želania investora.
Sample Image Divé prasa v životnej veľkosti zhotovené za jeden deň z dubového kmeňa - ukážka artpraktickej show.
 
svetelsky-oltar-2.jpg
  rez-module-bottom
orlik

Odber noviniek

forcefetish.netforcefetish.net adultload.ws javslon.com amateur sex mobileadultload.ws javslon.com amateur sex mobile

REZBÁRSTVO.SK

Rezbárstvo.sk je portál, kde nájdete  informácie o nástrojoch, materiáli podujatiach a autoroch. Nedajte sa zmiasť názvom portálu, pretože okrem rezbárstva  sú tu užitočné informácie z viacerých oblastí. V krátkom čase pribudnú nové funkcie v profiloch registrovaných, kde môžete umiestniť svoje videá, fotografie a iné zaujímavosti a to celkom zadarmo. Registrácia trvá len pár minút.

    Pripravujeme

    · Arbortech Mini Grinder
    · Rukoväte dlát
    · Ako sa brúsia dláta
    · Lup, na aký sa nezabudne

 


 

 

Vydáva

A-studio Andrej Irša
Posledná atualizácia: 23. novembra 2018
Vychádza nepravidelne

 

ISSN 1338-3728


 

 

drotaria