Miniškola
Príprava materiálu Tlačiť E-mail
Sample Image Sample Image
Sample Image Sample Image

1 Materiál porežeme na potrebný rozmer
2 Po dĺžke urobíme zárez pílou a  klinmi šiepime klát
3 Ak klát odoláva, pomôžeme si páčidlom
4 Čelné plochy natrieme farbou, rozpusteným voskom alebo olejom

 
Záhradné posedenie pre deti - SLIMÁKY Tlačiť E-mail

Návod obsahuje postup pri výrobe dvoch slimákov so spoločnou ulitou v tvare kocky, ktorá sa stala symbolom pokroku v živočíšnej ríši. Pre toho, kto nemá rád takéto príbehy, uvedieme cel­kom prozaické dôvody: na rovnej ploche sa lepšie sedí a zároveň aj výtvarník uspo­kojil svoje ego, pretože dielu dal vlastnú výtvarnú pečať.


Pracovný postup

  

1. K výrobe sedadla potrebujeme guľati­nu s priemerom 40 až 50 cm, s dĺžkou do 150 cm. Vhodným materiálom mô­že byť lipa, dub, topoľ... Ihličnaté dre­viny sú menej vhodné. Najprv očistí­me kôru kmeňa od prachu a hliny. Na základné opracovanie použijeme mo­torovú alebo elektrickú reťazovú pílu. Je dobré mať dve reťaze, staršiu po­užijeme pri práci s neodkôrovaným kmeňom a novšiu použijeme na ďalšie práce Ak máme len jednu reťaz a chce­me zabrániť jej výraznejšiemu otupeniu, môžeme kmeň najskôr odkôrovať. Najprv urobíme rovnú plochu, na kto­rú sedadlo po zhotovení položíme.
2. Urobíme rezy, ktoré súvisia so základ­nou plochou. Materiál vždy otočíme tak, aby sme predišli zarezaniu do ze­me. Teraz ešte ľahko dosiahneme pra­vouhlé rezy. Na nich sa dobre kreslia orientačné čiary, čo nám uľahčí na­kreslenie obrysu. Na mazanie reťa­ze píly používame ekologický olej. Pri „úspornom" použití napríklad ojazde­ného motorového oleja môžeme mať zamazanú, nepeknú vec hneď na za­čiatku.Čítať celý článok...
 
Základy výtvarnej teórie – ANATÓMIA Tlačiť E-mail

Sample ImageTakmer každého začínajúceho rezbára láka zhotovenie postavy, alebo tváre. Častokrát bez znalosti základných pravidiel  realistického stvárnenia, teda anatómie. Bez odborného vedenia je úspešné zvládnute tejto kapitoly takmer nemožné. Dobré výsledky sa však dajú dosiahnuť príležitostnými konzultáciami s výtvarníkmi, kresbou aktov, modelovaním postáv z hliny alebo plastelíny a samozrejme náležitou vytrvalosťou. Pre toho kto chce vedieť zhotoviť postavu v dynamickej póze a vyjadrovať emócie mimikou tváre sú určené nasledovné riadky.

 

Čítať celý článok...
 
« ZačiatokDozadu123456DopreduKoniec »

Stránka 5 z 6