Artpraktik
KTO JE ARTPRAKTIK? Tlačiť E-mail

Čo sa skrýva za týmto názvom? Má význam zavádzanie nových termínov a pojmov do bežnej hovorovej reči či oficiálneho slovníka? Rozumná argumentácia či prázdne slová? Posúdte...

Položme si otázku: KTO JE ARTPRAKTIK?

Odpoveď znie: Artpraktik je človek vykonávajúci umelecko-remeselnú činnosť ako svoje hlavné povolanie, bez predchádzajúceho oficiálneho vzdelania.

Doplnenie výkladu: Artpraktikom sa človek stáva na základe svojho rozhodnutia. Ako slovo napovedá, sú dôležité najmä osobné praktické skúsenosti ktoré sú základom  pre dosiahnutie schopností ma ktorých stojí i padá význam slova profesionalita. Je to vlastne reakcia na názorovo rozdielne zaradenie zo strany odbornej kritiky médií i jednotlivcov, ktoré sú často nepresné, rozdielne až protichodné.
Kto je remeselník? Kto je umelec? A aké má vlaste vzdelanie? Je členom nejakého združenia? Pre väčšinu ľudí ktorí majú záujem o kvalitnú prácu je otázka takéhoto hodnotenia nepodstatná, rozhodujú sa na základe predloženej dokumentácie, alebo ak chcú mať v práci  povestné  „meno“ známeho autora, tak je zasa dôležité aká práca je za autorom...
 
Ešte jeden dodatok: Predstavte si, že vám riaditeľ štátnej galérie povie, že nemáte možnosť ako neprofesionál, amatér a remeselník vystavovať v štátnej galérii. Následne na to vám iná štátna organizácia (pre ktorú urobíte prácu za presne stanovených podmienok) odvedie bez predchádzajúceho upozornenia a náležitého zdôvodnenia príspevok do fondu výtvarných umení. Zrazu sa remeselník a amatér zmenil na profesionálneho umelca! Inak povedané peniaze áno, výhody nie. Je to skutočne na zamyslenie. Preto som artpraktikom a na rovinu poviem, že sa budem lepšie cítiť ako uznávaný remeselník, ako zneuznalý umelec.

Čítať celý článok...
 
Rezbárstvo pohľadom artpraktika Tlačiť E-mail
Sample ImagePočas posledných sedemnástich rokov nastáva  búrlivý rozvoj ľudovej umelecko-remeselnej výroby, ako dôsledok spoločenských zmien. Toto tvrdenie však chararterizuje neorganizovasné zložky, pretože výrobné družstvá a združenia sa potýkali s výraznými problémami a pokiaľ nezanikli bola liekom len  dôkladná reštrukturizázia (ÚĽUV). V niektorých prípadoch sa práve rozpad či rozdelenie organizácie stalo impulzom k samostatnej činnosti, či vzniku novej organizácie s inou schémou fungovania. Autorská tvorba je spočiatku reprezentovaná prevažne tradičnými výrazovými i technologickými postupmi. Nostalgický pohľad do minulosti, staré remeslá, vznik cechov, tradičné alebo krojové oblečenie - to všetko sú znaky minulého i súčasného ľudového prejavu. Udržiavanie tradície je síce žiaduce, ale niekoľkogeneračná stagnácia nie je tou najideálnejšou cestou. Absencia nových autorských výtvarných vkladov vlastne degraduje ľudové výtvarné umenie na úroveň  čisto remeselnú.  Súbežne s týmto trendom však vznikajú úplne nové modely činností jednotlivcov i združení. Výrazný posun nastáva vo všetkých smeroch ľudového či amatérskeho výtvarníctva. Podstatnú úlohu zohráva i možnosť cestovania, široká ponuka literatúry a v neposlednej miere i internet.
Čítať celý článok...
 


svetelsky-oltar-2.jpg
  rez-module-bottom
orlik

Odber noviniek

forcefetish.netforcefetish.net adultload.ws javslon.com amateur sex mobileadultload.ws javslon.com amateur sex mobile

REZBÁRSTVO.SK

Rezbárstvo.sk je portál, kde nájdete  informácie o nástrojoch, materiáli podujatiach a autoroch. Nedajte sa zmiasť názvom portálu, pretože okrem rezbárstva  sú tu užitočné informácie z viacerých oblastí. V krátkom čase pribudnú nové funkcie v profiloch registrovaných, kde môžete umiestniť svoje videá, fotografie a iné zaujímavosti a to celkom zadarmo. Registrácia trvá len pár minút.

    Pripravujeme

    · Arbortech Mini Grinder
    · Rukoväte dlát
    · Ako sa brúsia dláta
    · Lup, na aký sa nezabudne

 


 

 

Vydáva

A-studio Andrej Irša
Posledná atualizácia: 23. novembra 2018
Vychádza nepravidelne

 

ISSN 1338-3728


 

 

drotaria