Výtvarná teória
Základy výtvarnej teórie – ANATÓMIA Tlačiť

Sample ImageTakmer každého začínajúceho rezbára láka zhotovenie postavy, alebo tváre. Častokrát bez znalosti základných pravidiel  realistického stvárnenia, teda anatómie. Bez odborného vedenia je úspešné zvládnute tejto kapitoly takmer nemožné. Dobré výsledky sa však dajú dosiahnuť príležitostnými konzultáciami s výtvarníkmi, kresbou aktov, modelovaním postáv z hliny alebo plastelíny a samozrejme náležitou vytrvalosťou. Pre toho kto chce vedieť zhotoviť postavu v dynamickej póze a vyjadrovať emócie mimikou tváre sú určené nasledovné riadky.

 

 

Postava v kontraposte

Sample Image
- Ak by sme spustili olovnicu (os y) cez postavu v mieste krčnej jamky, smerovala by kúsok pred pätu chodidla. Na tejto nohe spočíva ťažisko, zatiaľ čo druhá noha plní funkciu opory.
 
- Výška rovno stojacej postavy je asi 7,5 násobok výšky hlavy.
 
-Rozmer (A) medzi pásom a kĺbom dlane voľne spustenej ruky je rozdiel „jednej hlavy“.

-Dĺžka dlane (B) je zhodná s rozmerom (C) medzi kĺbom kolena a špičkou stredného prstu voľne spustenej ruky.

 Rast – pomer hlavy k výške postavy

1 rok - 4x
3 roky -5x
6 rokov - 6x
10 rokov - 7x
15 rokov - 7,5x
dospelý - 8x

(uvedené miery sú približné)

Sample Image


Doplňujúce údaje k čláku TU