Betlehemy
Hodonínské výstavy betlémů Tlačiť
 Výstavy betlémů v Domě kultury v Hodoníně mají svůj počátek v roce 1994 a jsou pořádány každé dva roky v adventním čase. Během času se vyprofilovaly, jak svým rozsahem, tak i prostorem, kterého se jim dostává,  na největší svého druhu v republice.
 
 
 

Letošní výstava, která se koná od 23. 11. do 6. 12. 2008 je osmým pokračováním této milé tradice. Představí bohatý výběr betlémů lidových i profesionálních tvůrců, ztvárňujících narození Ježíška s  uplatněním vlastní invence a originality, za použití nejrůznějších výtvarných forem...

Za dobu konání výstav se v Hodoníně prezentovala celá řada tvůrců a sběratelů betlémů: Přímbramští betlémáři, Jarmila Haldová ze Sedloňova, PhDr. Jiřina Hánová z Rokycan, František Mühl z  Heřmanic, manželé Roháčkovi z  Třešti, Jiří Netík z Brna, Andrej Irša z  Kátova, Jiří Bürger z  Nové Homole, František Gajda ze Strážnice, manželé Gruskovi z Bratislavy a mnoho dalších. Každá další výstava přináší nová jména tvůrců známých i mladých začínajících. Pro vystavovatele se stává účast na výstavě otázkou prestiže a je motivujícím a inspirativním prvkem pro jejich další tvorbu.
Ve stále větší míře se na ní představují i betlémy ze Slovenska. Na té letošní budou tvořit významný podíl, ať už to budou dřevořezby Vladimíra Morávka z Bratislavy, Antona Kadury z  Podvysoké, Jána Podsklana z  Milošové, Jozefa Šimka z  Borského Svätého Júra, Andreje Irši z  Kátova, betlémy řezbářů ze Štiavniku, betlémy, členů výtvarné skupiny Sporofa, betlémy tvůrců ze Sdružení cechů historických řemesel, betlémy vytvořené skupinou  betlémářů z žilinského regionu aj.    
Hodonínská výstava se může pokaždé pochlubit unikátním souborem chrámových betlémů, z nichž základ tvoří betlémy z kostelů hodonínských a břeclavských farností. Mnohé z nich nevypadají typicky kostelně, ale doslova lidově. Jsou zaplněny postavičkami v moravských krojích, charakteristických pro jednotlivou obec, pro kterou byly vyřezány. Jejich autorem je řezbář a varhaník Metoděj Florian ze Staré Říše. Větší část betlémů pochází z kostelů na sever od Blanska, ale byly zde vystaveny i kostelní betlémy z okolí Uherského Hradiště a Znojma. Nejdelší cestu na výstavu absolvovaly betlémy z arciděkanského  kostela z Pardubic a z kostela z Rosic nad Labem. Sál zaplněný chrámovými betlémy vytváří kouzelnou a neopakovatelnou atmosféru kulturním vánočně laděným programům, jež se konají během výstavy. Snad jedině v Hodoníně mají návštěvníci možnost spatřit tak velký počet chrámových betlémů, soustředěných na jednom místě. Letošní výstava poprvé ve své historii představí i betlém ze slovenského kostela. Také poprvé budou vystaveny práce na dané téma z  regionu Górolsko Swoboda a betlémy romských výtvarníků.
Vytvořit a vystavit betlém je umožněno i těm nejmladším tvůrcům, počínaje dětmi předškolního věku a konče žáky středních uměleckých škol.
 
Cílem hodonínské výstavy, není jen shromáždit co největší počet betlémů, ale zejména ukázat lásku k betlémské myšlence, spojenou se snahou ztvárnit ji, tím nejkrásnějším způsobem.
Zdroj:  Mirka Vlková, pracovnice Domu kultury  Hodonín, autorka výstavy

 Pozvanie na výstavu (plagátik PDF 289 kB)