Betlehemy
Tlačiť
Betlebemárstvo sa stalo samostatným umelecko-remeselným smerom. Aj tu platí že podlieha názorovým zmenám a prirodzenému vývoju. Betlehemárstvo sa stáva akceptovaným, registrovaným a neustále sa rozvíjajúcim odborom. Máte záujem o informácie?