Články
Brněnský plenér 2008 Tlačiť

Brněnský plenér, ktorý je známy aj pod názvom „Plenér prýgl“ (prýgl znamená v brnenskej hantýrke „priehrada“), sa po prvý krát uskutočnil v roku 1983. To ho radí medzi najstaršie podujatia v oblasti monumentálnej sympoziálnej sochárskej tvorby (v dreve) v bývalom Československu. Sympózium v exteriéroch priehradného areálu Brna-Bystrc bolo prejavom tvorivej generačnej sily umelcov - absolventov umeleckých škôl prvej polovice osemdesiatich rokov minulého storočia, ktorí mali väzbu k mestu Brno.

Počas prvého ročníka vzniklo deväťnásť sôch, ktoré sa stali nedeliteľnou súčasťou okolia priehrady. Prvý ročník bol na dlhú dobu aj jediným, až do chvíle keď po pätnástich rokoch z podnetu miestostarostky Elišky Kovářovej prebehol druhý ročník. K tomuto počinu sa pridala aj jedna z organizátoriek prvého ročníka, Jitka Vitásková. Od tejto chvíle sa darí dodržiavať periódu jednotlivých ročníkov v rozsahu dvoch rokov a tak sa stalo podujatie pravidelným. Dúfajme teda, že tak bude aj v nasledovných rokoch.
Tohtoročné sympózium na priehrade sa začalo oficiálne 9.9.2008 tlačovou konferenciou v budove lodnej dopravy DPmB. Účastníci boli vybraní na základe predložených návrhov ktoré zúčastneným žurnalistom na konfererencii popísali. Okrem iného sa jednotlivým sochám pridelilo miesto na umiestnenie, pretože sochy už nedopĺňajú len okolie priehrady, ale aj iných verejných priestranstiev. Na sympóziu sa ako autori zúčastnili: Václav Kyselka s dielom „Sloup“, Jan Naš s dielom „Anděl“, Jiří Marek s dielom „Strážkyně vodní hladiny“ a Andrej Irša s dielom „Bod“.

 

     


 

Nedá sa nespomenúť Detský ateliér pod vedením Patrika Vlčka (taktiež účastníka brněnského plenéru v roku 2002), ktorý sa venoval aktívnemu pôsobeniu na mladých výtvarníkov. V rámci tejto aktivity vzniklo dielo „Živly“, ktoré pozostáva zo štyroch samostatných reliéfov. Dielo bude peknou pripomienkou podujatia na základnej škole Laštůvkova.
Aj budúci stolári z učilišťa na Jílové ktorí vypomáhali pomocnými prácami, nakoniec zhotovili dielo, ktoré bude umiestnené na ich škole.  
Práce prebiehali spočiatku za krásneho slnečného počasia, druhá polovica podujatia bola pod patronátom studeného vetra, dažďa a zimy. Z tohoto dôvodu práce pokračovali v hale lodnej dopravy. Diela však boli napriek neprajnému počasiu zhotovené v určenom termíne. Organizátori na záverečný deň pripravili  autorom (s rodinami) a taktiež žiakom detského plenéru, výlet loďou na hrad Veveří.
Na Veveří zhodou okolností práve prebiehalo taktiež medzinárodné rezbárske symózium. Pracovali tam na sochách slovenskí rezbári Alojz Machaj, Jozef Barta , Dušan Šakan a Miroslav Kinder . Z Bulharska hosťovala Rumena Pencheva a Vasko Ivanov . Remeslá tu však boli zastúpené aj rezbárom Alexandrom Slavíkom (s manželkou?), kováčskou dielňou  Oldřicha Kabourka a Davida Charvátka z Česka.
Ale teraz späť k Brněnskému plenéru. Vernisáž bola započatá krátkym kultúrnym programom s príhovormi starostu mestskej časti Brno-Bystrc Svatopluka Beneša, miestostarostky Elišky Kovářovej , manažéra projektu Miroslava Švancaru z Prostějova a Bohdany Rudolfovej za pracovníkov spoločenského centra v Bystrci. Návšteva hradu, návrat loďou malebným údolím, a nasledovná vernisáž s hudobným vstupom však zúčastneným autorom v tomto dni nestačili. Návšteva ateliéru Václava Kyselku v areáli slávnej brněnskej Zbrojovky už bola skutočne poslednou zastávkou pred cestou domov.

Záverom  treba vysloviť za autorov poďakovanie organizátorom podujatia a taktiež všetkým, ktorí sa podieľali na priebehu akcie.
 
A.I
 
 
Podrobnejšie informácie o podujatí sú umiestnené na stránke  www.plener.prygl.net , ktorú spravuje reportážny fotograf Robert Vystrčil .
 
Zdroje: Katalóg Brněnský plenér 1998, ARS PUBLICA