Články
Do dřeva řezané 17. – 19. 6. 2009 Tlačiť

Řezbářská škola:   17. – 19.června 2009, Přírodní areál Kunovice
Zahájení:                  17. června 2009 v 9.00 hodin
Autor setkání:         OS Kunovjan    
Lektor:                      Andrej Irša, Ladislav Sedláček

Sedm let má veřejnost možnost zúčastnit se řezbářské školy, která bude v roce 2009 zahájena ve středu 17. 6. 2009 v 9.00 hodin přírodní areál Kunovice. Zájemci o řezbářství mají příležitost bezprostředně sledovat zkušenější autory při práci, nahlédnout do dokumentací prací a budou mít možnost pracovat s profesionálními řezbářskými nástroji. Zkušený řezbář Andrej Irša (autor sousoší Kristus a apoštolové) pracuje se zájemci prostřednictvím internetu po celý rok a připravuje frekventanty školy na ukončení řezbářské školy formou absolventského listu.
Do řezbářské školy se hlásí velké množství žáků, kteří se po absolvování této školy chtějí zabývat oborem řezbář. OS Kunovjan z důvodu profesionalizace celého setkání
navázalo spolupráci se Střední odbornou školou lesnickou a rybářskou ve Bzenci –Přívoze, kde se tento obor začal vyučovat a  ti se v roce 2009 stanou  partnerem řezbářské školy v Kunovicích.
Iniciativa vzešla od učitelů odborného výcviku oboru řezbář (Zdeněk Péč, Mgr.Lubomír Sedláček a Ladislav Sedláček), kteří se snaží více prezentovat tento obor a tím přitáhnout nové adepty na studium čtyřletého oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva, ukončeného maturitní zkouškou. Po celou dobu konání akce se škola bude prezentovat výstavou prací žáků tohoto oboru.
Pod vedením Andreje Irše, Ladislava Sedláčka a některých učňů se i další zájemci mohou naučit poznávat druhy dřev, brousit dláta, seznámit se základními řezbářskými technikami a druhy povrchových úprav a výsledky celoroční přípravy budou zúročeny vlastními pracemi se dřevem.
Účastníky řezbářské školy budou rovněž tři nejlepší výrobci dlát z České a Slovenské republiky, kteří budou přítomné uchazeče zasvěcovat do údržby a zacházení s těmito specifickými nástroji.
Materiálem pro uchazeče bude lípa a vyhlášené téma pro účastníky školy je letos jednotné – vytvoření busty. Adepti si vedle získaných vědomostí, které budou připraveny v grafické i textové podobě,  mohou odnést svá první díla. V současné době se na řezbářskou školu připravuje kolem dvaceti budoucích absolventů ve věkovém rozpětí od 15 do 60 let.
 
 Plagát k akcii Kunovské léto vo fomáte PDF