Články
Anketa "Kniha Záhoria 2009" Tlačiť
 Kniha "Rezba motorovou pílou - Príručka pre výtvarníkov" má za sebou viac ako pol roka života. V priebehu tejto doby pomohla mnohým čitateľom nie len v práci s motorovou pílou, ale aj so základmi výtvarnej činnosti. Koncept knihy bol pripravený na základe podnetov čitateľov fóra Rezbárstvo.sk  a čiastočne pozostával aj z textov a diskusií zverejnených na tomto portáli.
Kniha bola medzičasom vybraná do druhého ročníka súťaže KNIHA   ZÁHORIA. Keďže mnohí z Vás poznajú titul osobne, môžete sa zúčastniť hlasovania.

Oficiálny text ankety:

Trnavský  samosprávny  kraj, Záhorská knižnica, Záhorská galéria v Senici a Záhorské múzeum v Skalici  vyhlasujú  2. ročník čitateľskej ankety KNIHA   ZÁHORIA  2009. Tak neváhajte a zapojte sa do hlasovania!

Nominované do tejto ankety mohli byť knihy, ktoré vyšli v roku 2009 a sú späté s regiónom Záhoria tematicky alebo osobou autora textovej či  obrazovej  časti. Knihy sú buď z oblasti beletrie, odborno-populárnej, vedeckej alebo detskej literatúry.

O výsledku rozhodne čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov v Záhorskej knižnici v Senici a hlasovať je možné aj na internetovej stránke mesta Senica www.senica.sk a na internetovej stránke mesta Holíč www.holic.sk . Hlasovanie bude ukončené 20. septembra 2010. Súťaž  bude následne vyhodnotená v areáli zámku v Holíči.

Informácie o knihách nájdete aj vo vybraných  verejných knižniciach  ( Skalica, Holíč, Gbely, Šaštín – Stráže, Borský Mikuláš, Brodské, Kúty, Kopčany, Jablonica, Moravský sv. Ján, Sobotište,  v Záhorskej galérii v Senici a v Záhorskom múzeu v Skalici. Priebežne budú knihy predstavované v regionálnej tlači, regionálnom rozhlase i v TV SEN.