Rezbárstvo
Sympózium v Skalici - „Sedempočetníci" Tlačiť

thumb_spolocOd 9. do 14. septembra sa konalo rezbárske sympózium v Skalici. Podujatie sa odohrávalo pod skalickými hradbami vo Františkánskej záhrade. Téma podujatia „Sedempočetníci" nebola náhodná. Pojmom „Sedempočetníci" sú označovaní svätci Cyril a Metod so svojimi piatimi najvýznamnejšími žiakmi.

Skalica je známa rotundou Sv. Juraja, aj minuloročnými, či tohtoročnými aktivitami k 1150-temu výročiu príchodu vierozveststcov na naše územie. Je prirodzené, že táto silná téma bola doplnená o žiakov Sv. Gorazda, Sv. Klimenta, Sv. Nauma, Sv.Sávu a Sv. Angelára.

Čo sa týka sympózia – teda pracovno diskusného stretnutia rezbárov aj širšej verejnosti – mesto pripravilo ideálne podmienky. Autormi boli hosťujúci Miroslav Mĺkvik (Cyril), Martin Kalman (Metod) Miroslav Kinder (Naum), Ján Tomeš (Kliment), Ferdinand Bolebruch (Gorazd), Jozef Chromek (Sáva) a domáci rezbár Andrej Irša (Angelár). Druhá polovica týždňa bola v znamení výrazných až celodenných dažďových zrážok. To však nepostihlo pracovnú aktivitu autorov, ktorí pracovali vo veľkom stane. Počasie bolo príčinou pomerne nízkej účasti návštevníkov, medzi ktorými však nechýbali odhodlaní odvážlivci a dokonca ani významné osobnosti. Prestávku v daždi využil Mons.Stanislav Zvolenský, arcibiskup – metropolita bratislavský, skalický dekan Roman Stachovič, v sprievode primátora mesta Stanislava Chovanca, hosťov aj domácich na obhliadku diel. Táto bola spestrením návštevy spojenej s vysviackou kostolíka na rímsko – katolíckom cintoríne.

Počasie sa nedá pripraviť podľa momentálych potrieb a keďže akcia prebehla aj cez nepriazeň počasia tak ako mala - môžeme byť radi, že sochy budú iste obdarené po inštalácii na verejných priestranstvách Skalice slnečným jasom aj hojnou návštevnosťou. Diela si verejnosť mohla pozrieť aj počas Skalických dní, pretože diela boli pre tento účel ponechané vo Františkánskej záhrade.

thumb_mons thumb_IMG_7282